Blog

Powłoka zdzieralna zdjęcie nr 10
30.05.2018

Budowa linii kolejowych - budowa dróg i autostrad

W artykule znajdziesz:

Budowa linii kolejowych - budowa dróg i autostrad


Zależność linie kolejowe - drogi
Zależność linie kolejowe - drogi

Pod pojęciem i definicją kolei dużych prędkości należy rozumieć wykonywanie przewozów pasażerskich z prędkościami wynoszącymi powyżej 200 km/h. W Polsce na temat budowy linii kolejowych dużych prędkości mówi się od wielu lat. Wszystkie działania i plany pozostają jednak wciąż w fazie wstępnych studiów wykonalności, a także w sferze niezrealizowanej do tej pory koncepcji.


Patrząc na doświadczenia rozwiniętych państw zachodnich Unii Europejskiej można wywnioskować, że istnieje społeczne zapotrzebowanie na coraz szybsze przemieszczanie się, które jest związane z coraz szybszym życiem społeczeństwa. Pociągi dużych prędkości z dużym powodzeniem konkurują z samolotami, na dystansach nawet do 800 kilometrów, a jest zdecydowanie o wiele lepsza od przejazdu samochodem dla odległości powyżej 100 kilometrów (rys. 1.1). Koleje dużych prędkości mają także bardzo duże znaczenie dla gospodarki, ponieważ mają duży wpływ na atrakcyjność różnych regionów, przesądzają o rozwoju gospodarczym państw, zapewniają jednorodność, spójność gospodarczą i polityczną państw ze względu na krótkie czasy przejazdu pomiędzy regionami i do centrum, a także poprawiają pozycję międzynarodową państwa poprzez umożliwienie uczestniczenia w sieci międzynarodowych szybkich połączeń kolejowych


Jednym z głównych ograniczeń systemów transportu pasażerskiego związanych z autostradami i portami lotniczymi jest tzw. kongestia systemów transportowych, którą definiuje się jako maksymalne nasycenie ruchu tras komunikacyjnych.


Największym problemem w wielu miastach w godzinach szczytu są korki drogowe na autostradach. Tak samo dzieje się w przypadku portów lotniczych, które bardzo często wykonują swoje usługi na granicy maksymalnej przepustowości. Na takim tle transport kolejowy wypada zdecydowanie lepiej niż transport drogowy czy lotniczy. Koleje szybkich prędkości oferują możliwość przewiezienia z większymi prędkościami niż pozwalają na to samochody bardzo dużych ilości pasażerów.


Jedną z zalet szybkiej kolei nad samochodem jest możliwość uzyskania dużo większej prędkości przejazdu na wybranych trasach. Jeżeli punktem startowym i docelowym nie są okolice dworców kolejowych czas ten staje się porównywalny z samochodem, co staje się często głównym argumentem używanym przez krytyków szybkich kolei. Jednakże, podróż koleją zawsze jest uważana za wygodniejszą od podróży samochodem oraz bardziej produktywną i mniej męczącą dla pasażerów, ponieważ nie muszą skupiać całej swoje uwagi na prowadzeniu samochodu.

 

Odrzutowce pasażerskie osiągają są z reguły prędkości około trzykrotnie wyższe niż prędkości, z jakimi poruszają się szybkie pociągi. Pomimo tego, w przypadku podróży na trasach od 400 km do 800 km, czas podróży pomiędzy samolotem i szybkim pociągiem staje się porównywalny. Składają się na to dwa główne czynniki:
 położenie lotnisk, które wymagają często długiego czasu dojazdu do nich, ponieważ zwykle położone są w znacznym oddaleniu od centrów miast,
 w warunkach obecnego zaostrzenia procedur bezpieczeństwa, procedura wsiadania i wysiadania pasażerów z pociągu jest prostsza i zajmuje mniej czasu niż odprawa pasażerów samolotu.


Oferowana przez pociągi dużych prędkości częstotliwość kursowania i pojemność jednorazowego przewiezienia pasażerów, przewyższa te oferowane przez transport lotniczy.


Rozwój szybkiej komunikacji kolejowej jest związany z przystosowaniem istniejącej infrastruktury do dużych prędkości. W związku z tym istnieje potrzeba prowadzenia zaawansowanych analiz dynamicznych konstrukcji będących w interakcji z poruszającym się taborem kolejowym.

 

Najnowsze wpisy

21.06.2024
Powłoka zdzieralna zdjęcie nr 11
Obowiązkowe ubezpieczenie inżynierów budownictwa

Obowiązkowe ubezpieczenie inżynierów, zwane także obowiązkowym ubezpieczeniem od odpowiedzialności cywilnej (ubezpieczeniem od odpowiedzialności cywilnej), jest wymagane w wielu krajach w…

21.06.2024
Powłoka zdzieralna zdjęcie nr 12
Utrata uprawnień budowlanych

Utrata uprawnień budowlanych w Polsce jest regulowana przez przepisy prawa, a proces ten może mieć miejsce w określonych sytuacjach. Przyczyny…

Powłoka zdzieralna zdjęcie nr 15 Powłoka zdzieralna zdjęcie nr 16 Powłoka zdzieralna zdjęcie nr 17
Powłoka zdzieralna zdjęcie nr 18
Powłoka zdzieralna zdjęcie nr 19 Powłoka zdzieralna zdjęcie nr 20 Powłoka zdzieralna zdjęcie nr 21
Powłoka zdzieralna zdjęcie nr 22

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami
Powłoka zdzieralna zdjęcie nr 23

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym
Powłoka zdzieralna zdjęcie nr 24

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami
Powłoka zdzieralna zdjęcie nr 31 Powłoka zdzieralna zdjęcie nr 32 Powłoka zdzieralna zdjęcie nr 33
Powłoka zdzieralna zdjęcie nr 34
Powłoka zdzieralna zdjęcie nr 35 Powłoka zdzieralna zdjęcie nr 36 Powłoka zdzieralna zdjęcie nr 37
Powłoka zdzieralna zdjęcie nr 38

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami
Powłoka zdzieralna zdjęcie nr 39

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym
Powłoka zdzieralna zdjęcie nr 40

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami