Budowle

Budowle

Budowlą nazywamy dzieło myśli i rąk ludzkich trwale związane z podłożem, którym zwykle jest grunt. Budowlą jest więc igloo - zimowe mieszkanie Eskimosów kanadyjskich, piramida Cheopsa, most, grobla, droga, parkan, a nawet kładka przerzucona przez strumień (program uprawnienia budowlane na komputer).
Budowle dzielą się na lądowe i wodne.

Z uwagi na położenie w stosunku do powierzchni terenu można wyróżnić budowle lądowe nadziemne (np. budynki), naziemne (np. drogi) i podziemne (np. tunele).
Budowle związane z gospodarką wodną (np. zapory, jazy itp.) oraz z ochroną przed szkodami wywołanymi przez żywioł wodny (np. wały ochronne, obudowa potoków górskich itp.) nazywamy budowlami wodnymi.
Zarówno budowle lądowe, jak i wodne można klasyfikować bardziej szczegółowo w zależności od przeznaczenia, materiałów, z jakich są wykonane, kształtu, wysokości itp. kryteriów (program uprawnienia budowlane na ANDROID).
Ze względu na przeznaczenie budowle lądowe nadziemne dzielą się na: budynki, mosty, hale fabryczne, stadiony itp., a budowle podziemne na tunele, studnie, szyby górnicze, schody itp.

Wśród budowli wodnych zależnie od ich przeznaczenia rozróżnia się następujące obiekty: zapory, jazy, śluzy, elektrownie wodne, falochrony, wały ochronne, obudowę potoków górskich, kanały itp.
Zależnie od zastosowanych materiałów budowle lądowe i wodne dzieli się na: ziemne, drewniane, kamienne, ceglane, betonowe, żelbetowe, stalowe itp.
Budownictwo jest gałęzią wiedzy technicznej zajmującą się teorią i praktyką projektowania oraz realizacji wszystkich budowli. W realizowaniu zadań budownictwa uczestniczą pracownicy instytutów naukowo-badawczych, jednostek projektowych, przedsiębiorstw wykonawczych i pracownicy różnych zawodów.

Budownictwo jest jedną z najstarszych dziedzin techniki, a jego początki sięgają czasów prehistorycznych.
Siady rozwiniętego budownictwa z IV tysiąclecia p. n. e. spotykamy w Mezopotamii, w Egipcie, w Indiach, w Chinach i na innych terenach (uprawnienia budowlane).
W Polsce budownictwo osiągnęło stosunkowo wysoki poziom w IV w. p. n. e., o czym świadczą wykopaliska w Biskupinie oraz w innych grodziskach słowiańskich.
Rozwój budownictwa następował w ciągu wieków i przybierał formę różnych stylów, które w znacznej mierze były zależne od materiałów, z jakich powstawały budowle.

Budownictwo uprzemysłowione

Podobnie jak budowle, budownictwo dzieli się na lądowe i wodne (program egzamin ustny). Zależnie od przeznaczenia wznoszonych budowli rozróżnia się budownictwo mieszkaniowe (budynki mieszkalne), użyteczności publicznej (urzędy, szpitale, pawilony handlowe, teatry, stadiony, kościoły, parki itp.), przemysłowe (hale przemysłowe, fundamenty pod maszyny, bunkry, zbiorniki, estakady, magazyny, kopalnie itp.), komunikacyjne (drogi, koleje, mosty, tunele, lotniska itp.), sanitarne (studnie, ujęcia wód, wodociągi, stacje pomp, filtry wieże ciśnień, kanalizacje), energetyczne (ciepłownie, elektrownie, linie przesyłowe wysokiego napięcia), wiejskie (zagrody, stodoły, obory, spichrze itp.), wojskowe (koszary, fortyfikacje schrony itp.) i inne.

Ze względu na metody wykonawcze stosowane obecnie w realizacji budowli budownictwo dzieli się na tradycyjne i uprzemysłowione (opinie o programie).
W budownictwie tradycyjnym roboty podstawowe wykonuje się ręcznie sposobami rzemieślniczymi z materiałów tradycyjnych (cegły, kamienia, betonu). Do robót tych należą: murowanie, tynkowanie, betonowanie na miejscu budowy, układanie podłóg itp. Tradycyjne są również narzędzia pracy: kielnia, młotek murarski, łopata itp.
Budownictwo uprzemysłowione realizowane jest metodami podobnymi do stosowanych w produkcji przemysłowej, jak np. w przemyśle motoryzacyjnym, okrętowym i in. Poszczególne elementy budowli i wyposażenia wykonywane są w zakładach stacjonarnych lub poligonowych, a wznoszenie budowli polega na montowaniu gotowych elementów na budowie (opinie o programie).

Budynek jest to budowla przeznaczona do użytkowania w określonym, celu mająca dach i dźwigającą go konstrukcję nośną, którą stanowią ściany lub słupy. Większość budynków ma dach oparty na ścianach. Wznosi się również budynki z dachem opartym na słupach, bez ścian i częściowym lub całkowitym obmurowaniem słupów.
Budynki mogą być wykonywane z cegły, kamienia, drewna,, z betonu i ze stali (promocja 3 w 1).

38 478

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

97%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

COVID-19

z uwagi na panującą pandemię każdy kandydat jest zobowiązany do posiadania własnych aktów prawnych ! Sprawdź ofertę w zakładce SEGREGATOR AKTY PRAWNE 2022 - właśnie taki segregator będziesz mógł zabrać ze sobą na swój egzamin !

Dodaj wpis:


38 478

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

97%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

COVID-19

z uwagi na panującą pandemię każdy kandydat jest zobowiązany do posiadania własnych aktów prawnych ! Sprawdź ofertę w zakładce SEGREGATOR AKTY PRAWNE 2022 - właśnie taki segregator będziesz mógł zabrać ze sobą na swój egzamin !