Blog

14.07.2018

Budynek zamieszkania zbiorowego - garść najważniejszych faktów

W artykule znajdziesz:

Budynek zamieszkania zbiorowego - garść najważniejszych faktów


Przepisy budowlane często bywają zawiłe i mimo iż pewne kwestie teoretycznie powinny być jasne na pierwszy rzut oka, w praktyce często wymagają uprzedniego sprawdzenia i chwilowego zagłębienia się w temat. Dotyczy to na przykład zagadnienia budynku zamieszkania zbiorowego. Czym jest on tak naprawdę? Czy jest to obiekt wielorodzinny, czyli popularny blok mieszkalny?

Budynek zamieszkania zbiorowego - garść najważniejszych faktów

Definicja prawna. Okazuje się, że budynek zamieszkania zbiorowego nie oznacza tego samego, co popularna “wielorodzinka". Blok wielorodzinny według definicji zamieszczonej na samym początku, już w trzecim paragrafie “Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie" zaklasyfikowany jest do kategorii mieszkalnej, która dzieli się na jednorodzinna oraz wielorodzinną (promocja 3  w 1). Czytając przepisy dalej dowiedzieć można się, że budynek zamieszkania zbiorowego jest miejscem pobytu czasowego, a nie stałego. Co należy przez to rozumieć? Dokładnie to, że jako obiekt tego typu uznawać będzie się: “hotel, motel, pensjonat, dom wypoczynkowy, dom wycieczkowy, schronisko młodzieżowe, schronisko, internat, dom studencki, budynek koszarowy, budynek zakwaterowania na terenie zakładu karnego, aresztu śledczego, zakładu poprawczego, schroniska dla nieletnich, a także budynek do stałego pobytu ludzi, w szczególności dom dziecka, dom rencistów i dom zakonny". Dostęp dla osób niepełnosprawnych. Jakie wymagania techniczne spełnić musi podobny obiekt? Ważnym zagadnieniem staje się przede wszystkim udostępnienie go dla osób niepełnosprawnych. W środku należy więc usytuować dźwig osobowy, czyli windę, ale nie tylko - do drzwi prowadzić muszą utwardzone, na przykład wyłożone kostką brukową dojścia pozbawione przeszkód w postaci stopni (zastąpić trzeba je pochylniami). Takie dojścia koniecznie trzeba także oświetlić w nocy światłem elektrycznym, które ułatwi dostęp. W podobnym przypadku obowiązują również określone parametry niektórych urządzeń i systemów, na przykład schodów.

Najnowsze wpisy

25.03.2024
Egzaminy dla osób ukaranych

Osoby ukarane z tytułu odpowiedzialności zawodowej zgodnie z artykułem 96 Ustawy Prawo Budowlane, które zostały zobowiązane do ponownego zdania egzaminu,…

22.03.2024
Wniosek o ponowny egzamin na uprawnienia budowlane

Wniosek o ponowne wyznaczenie terminu egzaminu na uprawnienia budowlane należy złożyć w przypadkach, kiedy nie możesz uczestniczyć w wyznaczonym terminie…

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami