Blog

Początkowo wykonywałem najprostsze prace zdjęcie nr 10
14.07.2018

Budynek zamieszkania zbiorowego - garść najważniejszych faktów

W artykule znajdziesz:

Budynek zamieszkania zbiorowego - garść najważniejszych faktów


Przepisy budowlane często bywają zawiłe i mimo iż pewne kwestie teoretycznie powinny być jasne na pierwszy rzut oka, w praktyce często wymagają uprzedniego sprawdzenia i chwilowego zagłębienia się w temat. Dotyczy to na przykład zagadnienia budynku zamieszkania zbiorowego. Czym jest on tak naprawdę? Czy jest to obiekt wielorodzinny, czyli popularny blok mieszkalny?

Początkowo wykonywałem najprostsze prace zdjęcie nr 11
Budynek zamieszkania zbiorowego - garść najważniejszych faktów

Definicja prawna. Okazuje się, że budynek zamieszkania zbiorowego nie oznacza tego samego, co popularna “wielorodzinka". Blok wielorodzinny według definicji zamieszczonej na samym początku, już w trzecim paragrafie “Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie" zaklasyfikowany jest do kategorii mieszkalnej, która dzieli się na jednorodzinna oraz wielorodzinną (promocja 3  w 1). Czytając przepisy dalej dowiedzieć można się, że budynek zamieszkania zbiorowego jest miejscem pobytu czasowego, a nie stałego. Co należy przez to rozumieć? Dokładnie to, że jako obiekt tego typu uznawać będzie się: “hotel, motel, pensjonat, dom wypoczynkowy, dom wycieczkowy, schronisko młodzieżowe, schronisko, internat, dom studencki, budynek koszarowy, budynek zakwaterowania na terenie zakładu karnego, aresztu śledczego, zakładu poprawczego, schroniska dla nieletnich, a także budynek do stałego pobytu ludzi, w szczególności dom dziecka, dom rencistów i dom zakonny". Dostęp dla osób niepełnosprawnych. Jakie wymagania techniczne spełnić musi podobny obiekt? Ważnym zagadnieniem staje się przede wszystkim udostępnienie go dla osób niepełnosprawnych. W środku należy więc usytuować dźwig osobowy, czyli windę, ale nie tylko - do drzwi prowadzić muszą utwardzone, na przykład wyłożone kostką brukową dojścia pozbawione przeszkód w postaci stopni (zastąpić trzeba je pochylniami). Takie dojścia koniecznie trzeba także oświetlić w nocy światłem elektrycznym, które ułatwi dostęp. W podobnym przypadku obowiązują również określone parametry niektórych urządzeń i systemów, na przykład schodów.

Najnowsze wpisy

15.07.2024
Początkowo wykonywałem najprostsze prace zdjęcie nr 12
Specjalność wyburzeniowa - uprawnienia budowlane

Pozwolenie na rozbiórkę jest rodzajem pozwolenia, które daje prawo do wykonywania prac związanych z rozbiórką budynków. W Polsce, aby uzyskać…

15.07.2024
Początkowo wykonywałem najprostsze prace zdjęcie nr 13
Konstruktor uprawnienia budowlane

W dziedzinie budownictwa kluczową rolę odgrywa projektant konstrukcji, który odpowiada za projektowanie budynków z uwzględnieniem ich wytrzymałości, stabilności i bezpieczeństwa.…

Początkowo wykonywałem najprostsze prace zdjęcie nr 16 Początkowo wykonywałem najprostsze prace zdjęcie nr 17 Początkowo wykonywałem najprostsze prace zdjęcie nr 18
Początkowo wykonywałem najprostsze prace zdjęcie nr 19
Początkowo wykonywałem najprostsze prace zdjęcie nr 20 Początkowo wykonywałem najprostsze prace zdjęcie nr 21 Początkowo wykonywałem najprostsze prace zdjęcie nr 22
Początkowo wykonywałem najprostsze prace zdjęcie nr 23

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami
Początkowo wykonywałem najprostsze prace zdjęcie nr 24

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym
Początkowo wykonywałem najprostsze prace zdjęcie nr 25

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami
Początkowo wykonywałem najprostsze prace zdjęcie nr 32 Początkowo wykonywałem najprostsze prace zdjęcie nr 33 Początkowo wykonywałem najprostsze prace zdjęcie nr 34
Początkowo wykonywałem najprostsze prace zdjęcie nr 35
Początkowo wykonywałem najprostsze prace zdjęcie nr 36 Początkowo wykonywałem najprostsze prace zdjęcie nr 37 Początkowo wykonywałem najprostsze prace zdjęcie nr 38
Początkowo wykonywałem najprostsze prace zdjęcie nr 39

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami
Początkowo wykonywałem najprostsze prace zdjęcie nr 40

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym
Początkowo wykonywałem najprostsze prace zdjęcie nr 41

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami