Pierwsze powłoki walcowe

Pierwsze powłoki walcowe

Pierwsze powłoki walcowe w Niemczech. Nowoczesny rozwój konstrukcji powłokowych miał miejsce najpierw w Niemczech, a udział niemieckich inżynierów przy stworzeniu teorii powłok był nader istotny. Rozwój powłok walcowych rozpoczął się w roku 1925, wówczas gdy firma Dyckerhoff i Widmann) zbudowała sześciometrowej długości powłokę doświadczalną. Przekrój poprzeczny tej powłoki był półelipsą o długiej osi równej 4 m (program uprawnienia budowlane na komputer).

Pierwsze praktyczne zastosowanie znalazły walcowe konstrukcje dachowe na wystawie w Dusseldorfie w roku 1926. Również i w tym przypadku przekrój poprzeczny był eliptyczny. Przyczyną, dla której w pierwszych powłokach stosowano przekrój eliptyczny, było to, że należały one do typu powłok długich. Wielkość momentów zginających wyznaczona była na podstawie doświadczeń na modelach, wykonywanych z blachy bądź też żelbetu (program uprawnienia budowlane na ANDROID).

Następnie, w związku z zastosowaniem metody analitycznej Finsterwaldera zaczęto stosować kołowe przekroje poprzeczne. W całym szeregu konstrukcji bądź w ogóle nie stosowano, bądź też stosowano jedynie nieznaczne belki krawędziowe l10*]. Dopiero w hali targowej zbudowanej we Frankfurcie nad Menem zastosowano belki krawędziowe, wystające na jedną trzecią całkowitej wysokości konstrukcji dachowej (uprawnienia budowlane). Ze względu na znaczne wymiary budynku, w którym powłoki miały 37 m długości, wykonano proste obciążenia próbne na modelach w skali 1 : 3. Odkształcenia powłoki mierzono, ale wartości pomiarowych nie pocównano z wynikami obliczeń teoretycznych.

W następnie budowanych konstrukcjach zwiększano stopniowo wysokość belek krawędziowych w porównaniu ze strzałką właściwej powłoki. Jednocześnie zmniejszono znacznie maksymalne nachylenie powłoki. W hali targowej w Budapeszcie, której powłoki mają 41 m długości, wysokość belek krawędziowych wynosi 56% całkowitej wysokości konstrukcji t105l. Chcąc zbadać nośność wyjątkowo ciężkich belek krawędziowych przeprowadzono specjalne badania na modelach. Poza tym wykonano próbne obciążenie wykonanej konstrukcji (program egzamin ustny).

Teoria błonowa

Wydaje się, że w Niemczech nie stosowano powłok typu krótkiego przed kompletnym wyprowadzeniem metody analitycznej. Równania równowagi dla błonowego (membranowego) stanu naprężeń zostały ustalone już w roku 1831 przez Lamę i Clapeyrona, ale pierwszymi, którzy je praktycznie zastosowali byli Bauersfeld i Dischinger (opinie o programie).

Jeśli dwie powłoki są powinowate, jak np. dwie powłoki walcowe o przekrojach kołowym i eliptycznym, a między ich obciążeniami istnieje pewien stały stosunek, wówczas między ich naprężeniami w stanie błonowym istnieje prosta zależność. Zjawisko to odkrył Dischinger, który rozwinął dalej tę teorię. Za pomocą teorii powinowactwa można rozpatrywać jedynie przypadek obciążenia ciężarem własnym, a przy tym grubość jednej z powłok musi zmieniać się zgodnie z odpowiednim wzorem. Ponadto zasady tej teorii nie obejmują naprężeń zginających (segregator aktów prawnych). Wobec tego, że w większości powłok walcowych zaburzenia nie mogą być pomijane i naprężenia stanu błonowego są łatwe do wyprowadzenia, teoria powinowactwa nie ma większego znaczenia dla powłok walcowych.

Obciążenie jednostronne. Od dawna zdawano sobie sprawę z faktu, że konstrukcje powłokowe mogą przenosić obciążenie jednostronne bez powstawania w nich znacznych momentów. Ilościowo jednak zjawisko to nie zostało ujęte. Kolb zwrócił uwagę, że wierzchołkowa część powłok krótkich może przekazywać niesymetryczne obciążenie na przepony i nawet przeprowadził szereg uproszczonych doświadczeń, aby wykazać istnienie tego zjawiska(promocja 3 w 1).

Podobne poglądy być może znalazły wyraz w projekcie hangaru w Berre, gdzie między przepony odległe od siebie o 17 m wprowadzono dwa żebra poprzeczne ze ściągami. Poza tym przykładem nieznane są inne konstrukcje, które byłyby zbudowane na zasadach sklepień usztywnionych) i jak dotychczas nie opublikowano jeszcze żadnych prostych metod obliczeń tego rodzaju konstrukcji.

 

 

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami

Dodaj wpis:


Powiązane artykuły

Sieć ciepłownicza

Sieć ciepłownicza to system dystrybucji ciepła, który dostarcza ciepło do budynków, instytucji lub innych odbiorców na obszarze danego miasta, osiedla…

Odbiorca gazu

Odbiorcą gazu jest osoba, firma, instytucja lub organizacja, która korzysta z gazu jako źródła energii lub surowca do celów przemysłowych,…

Specyfikacje techniczne

Specyfikacje techniczne, często nazywane po prostu “specyfikacjami", są dokumentami zawierającymi szczegółowe informacje i opisy dotyczące materiałów, produktów, systemów lub usług,…

Plany konstrukcji

Plany konstrukcji, zwane również projektami budowlanymi lub dokumentacją techniczną, są kompleksowymi dokumentami zawierającymi szczegółowe informacje i instrukcje dotyczące budowy, remontu…

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami