Blog

30.05.2018

Budynki efektywne energetycznie

W artykule znajdziesz:

Budynki efektywne energetycznie


Budynki efektywne energetycznie

 

Efektywność energetyczna oznacza oszczędność energii w połączeniu z zapewnieniem optymalnych warunków użytkowania budynku. Pomóc w tym może odpowiedni dobór materiałów konstrukcyjnych oraz właściwa izolacja termiczna, a ponadto sprawne systemy c.o. oraz c.w.u. Wbrew bowiem potocznemu przekonaniu, to nie energia elektryczna wykorzystywana do oświetlania czy użytkowania sprzętu domowego stanowi największą część zużytej energii, lecz ta potrzebna do ogrzewania. Szacuje się, iż w budynkach mieszkalnych aż 70% zużycia energii związane jest właśnie z ogrzewaniem.

 

Oferta: Program TESTY UPRAWNIENIA BUDOWLANE 2018 w wersji na komputer oraz w wersji na telefon. Dodatkowo każda z wersji posiada PROGRAM EGZAMIN USTNY. Wrażenia osób, które już są po egzaminie na uprawnienia budowlane znajdziesz na podstronie Opinie. Zobacz także jakie przygotowaliśmy promocje do zakupu naszych kluczy licencyjnych.

 

Trochę statystyki

Według niektórych analiz, ponad 70% budynków jedno- i wielorodzinnych w Polsce ma bardzo niski lub niski standard energetyczny. W dużej mierze wpływa na to jakość izolacji termicznej ścian. Budynki o najniższych standardach są albo zupełnie pozbawione ocieplenia, albo też posiadają zbyt cienką warstwę izolacji. Z drugiej strony, zaledwie 1% domów można uznać za budynki energooszczędne.

Standard energetyczny budynków jest ściśle związany z ich wiekiem, np. domy pozbawione izolacji pochodzą z okresu przedwojennego, te zaś o najwyższym standardzie energetycznym zostały w większości wybudowane po 2001 roku.

 

Trochę prawa

Poprawa efektywności energetycznej budynków stała się priorytetem Unii Europejskiej i każdy należący do niej kraj jest zobowiązany do przestrzegania ustanowionych przepisów. W Polsce problematyka poprawy efektywności energetycznej budynków została uregulowana w rozporządzeniu w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. Przepisy odnoszą się do nowych inwestycji, ale obejmują także budynki poddawane przebudowie.

 

Przewiduje się, iż kolejne nowelizacje będą zwiększały poziom wymagań, celem jest także objęcie nimi wszystkich uczestników rynku budowlanego.

 

Wiele korzyści

Poprawa efektywności energetycznej budynku to nie tylko wygoda i komfort mieszkańców, czy też oszczędności uzyskiwane na rachunkach, ale w dużej mierze ochrona środowiska naturalnego.

Najnowsze wpisy

29.05.2024
Projektant budowlany

Projektant budowlany to profesjonalista odpowiedzialny za tworzenie planów budowy budynków i obiektów inżynierskich. Jego praca jest istotna w całym procesie…

28.05.2024
Książka obiektu budowlanego

Książka obiektu budowlanego to dokument służący do systematycznego rejestrowania i archiwizowania wszelkich istotnych informacji dotyczących eksploatacji, konserwacji i remontów budynku.…

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami