Blog

23.06.2018

Budynki tymczasowe na placu budowy

W artykule znajdziesz:

Budynki tymczasowe na placu budowy


Baraki budowlane dla ekipy wykonawczej, pokrycia namiotowe i kontenery do składowania materiałów i narzędzi wykorzystywanych na budowie to obiekty tymczasowe, które są potrzebne na każdym placu budowy. Według obowiązującego prawa budowlanego stawianie takich obiektów nie wymaga dodatkowych formalności, pod warunkiem, że jednocześnie prowadzone są prace, na które udzielone zostało pozwolenie. Zgodnie z prawem obiektem budowlanym tymczasowym jest obiekt, który słuzy do użytkowania czasowego w okresie nieprzekraczającym jego trwałości technicznej. W definicji wymienione są również obiekty przewidziane do rozbiórki lub przeniesienia w inne miejsce, a także obiekty, który nie są połączone z gruntem w sposób trwały.
Budowę obiektów budowlanych tymczasowych należy zgłosić do właściwego urzędu wyłącznie w sytuacji, gdy ich stawianie nie wiąże się z realizacją robót budowlanych. Jeśli barakowóz ma stać na placu budowy np. domu jednorodzinnego, to nie ma konieczności zawiadamiania urzędu. Należy przy tym pamiętać, że budowę można rozpocząć dopiero po uprawomocnieniu się pozwolenia na budowę całej inwestycji. Oznacza to, że do tego momentu nie można wykonywać żadnych prac przygotowawczych na budowie. Do tego rodzaju prac zalicza się m.in. stawianie obiektów tymczasowych. Z tego właśnie względu baraki budowlane mogą pojawić się na placu budowy dopiero wtedy, gdy pozwolenie na budowę będzie prawomocne i gdy mienie tydzień od chwili zgłoszenia rozpoczęcia budowy.
Rozpoczęcie prac przed uprawomocnieniem się decyzji jest uznawane za samowolę budowlaną. Obiekty tymczasowe służą do użytkowania czasowego, a jeśli ich stawianie nie wiąże się z pozwoleniem na budowę docelowego obiektu, konieczne jest zgłoszenie z określeniem terminu ich przeniesienia w inne miejsce lub usunięcia. Termin ten nie może przekraczać 120 dni od momentu rozpoczęcia budowy. Co ważne, obiekty tymczasowe związane z budową obiektu docelowego, mogą być stawiane tylko na terenie, który jest objęty pozwoleniem na budowę.

Najnowsze wpisy

25.03.2024
Egzaminy dla osób ukaranych

Osoby ukarane z tytułu odpowiedzialności zawodowej zgodnie z artykułem 96 Ustawy Prawo Budowlane, które zostały zobowiązane do ponownego zdania egzaminu,…

22.03.2024
Wniosek o ponowny egzamin na uprawnienia budowlane

Wniosek o ponowne wyznaczenie terminu egzaminu na uprawnienia budowlane należy złożyć w przypadkach, kiedy nie możesz uczestniczyć w wyznaczonym terminie…

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami