Cechy komunikacyjne

Cechy komunikacyjne

Ogólną cechą komunikacyjną mostów wiszących jest mała zmienność ich wysokości ustrojowych w zależności od rozpiętości. Są to mosty o pomoście zawieszonym do lin lub wieszaków przenoszących siły na podpory (program uprawnienia budowlane na komputer). Ich wysokość ustrojowa zależy od wysokości belek poprzecznych oraz belek głównych, usztywniających. Wysokość pierwszych zależy od szerokości pomostu, a drugich - od odkształceń kabli i wieszaków oraz od odległości między nimi.

Zadania belek głównych pomostu są więc dwojakie:
- po pierwsze, zmniejszenie wygięć pomostu wywołanych odkształceniami kabli,
- po drugie, przenoszenie momentów zginających w polach między punktami zawieszenia pomostu na wieszakach (program uprawnienia budowlane na ANDROID).
Pierwsze zadanie występuje tylko w ustrojach, w których powstają przemieszczenia kabli wskutek zmiany kształtu ich linii. Są to ustroje o kablach zakrzywionych i wieszakach pionowych lub normalnych do kabli. Natomiast belki wzdłużne w innych rodzajach ustrojów mostów wiszących - w ustroju Caquota, Nielsena, o wieszakach zbieżnych w wierzchołkach słupów lub równoległych, pochyłych, przenoszących siły na słupy i w ustroju Gisclarda - nie mają na celu spełnienia tego zadania.

Wysokość przekrojów belek usztywniających wzrasta wraz ze stosunkiem wielkości obciążeń ruchomych do ciężaru pomostu. Jest ona przeto mniejsza w mostach betonowych w porównaniu z mostami stalowymi, gdyż w pierwszych ciężar pomostu jest większy. Poza tym wysokość belek usztywniających nie wzrasta proporcjonalnie do rozpiętości, gdyż wraz z nią wspomniany stosunek ciężarów maleje. Z tych przyczyn wysokość ustrojowa betonowych mostów wiszących o układzie klasycznym jest niewiele zależna od ich rozpiętości (uprawnienia budowlane).
Cecha ta występuje jeszcze silniej w pozostałych ustrojach mostów wiszących, w których belki wzdłużne nie służą do usztywnienia ustroju, lecz mają za zadanie wyłącznie przenoszenie momentów zginających w polach pomostów. Wysokość przekrojów tych belek zależy od ich rozpiętości i może być zmniejszona wraz z rozstawem wieszaków. W takich mostach wysokość ustrojowa jest całkowicie niezależna od rozpiętości. Niezależność ta jest główną zaletą komunikacyjną mostów wiszących.

Dla niej mosty te są budowane tam, gdzie należy utrzymać najmniejszy odstęp między dolnymi krawędziami przęseł a poziomem nawierzchni (program egzamin ustny).
Tak, jak we wszystkich mostach o jeździe dołem, wysokość konstrukcyjna pomostu jest proporcjonalna do szerokości mostu wskutek zawieszenia poprzecznie na wieszakach obejmujących skrajnie ruchu. Zależności między rozpiętościami przęseł i szerokościami pomostów a wysokościami ustrojowymi są w mostach wiszących analogiczne do tych zależności w mostach łukowych o pomostach położonych dołem (opinie o programie).

Cechy konstrukcyjne

Mosty wiszące posiadają następujące cechy konstrukcyjne:
- trój przęsłowość,
- określony w każdej odmianie zawieszeń stosunek rozpiętości przęsła środkowego do bocznych,
- mały stosunek wysokości słupów do rozpiętości przęsła,
- przydatność do przekraczania rozpiętości zawartych w określonym przedziale,
- rozdzielność pomostu od słupów,
- duży rozstaw słupów w poprzek mostu (segregator aktów prawnych),
- wahliwość słupów,
- brak bloków kotwiących kable wskutek przeniesienia poziomych oddziaływań kabli na pomost,
- konieczność budowy przyczółków dla umieszczenia urządzeń wyrównawczych jezdni,
- położenie kabli na zewnątrz betonu,
- przesuwność kabli w wierzchołkach słupów,
- konieczność wprowadzenia belek usztywniających w mostach o kablach zakrzywionych,
- zależność sztywności od ciężaru własnego belek usztywniających i rodzaju tworzywa,
- większy ciężar mostów betonowych od mostów stalowych,
- stateczność kabli mimo braku stężeń poprzecznych między nimi.

Mosty wiszące są budowane jako trójprzęsłowe i składają się z przęsła głównego i dwóch przęseł bocznych, w których zakotwione są kable. Mostów wiszących nie budujemy jako wieloprzęsłowych ze względu na niecelowość przenoszenia odkształceń kabli z jednych przęseł na drugie (promocja 3 w 1). W miarę potrzeby istnieje możliwość przeprowadzenia drogi przez przeszkodę na paru mostach ustawionych jeden za drugim.

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

COVID-19

z uwagi na panującą pandemię każdy kandydat jest zobowiązany do posiadania własnych aktów prawnych ! Sprawdź ofertę w zakładce SEGREGATOR AKTY PRAWNE 2023 - właśnie taki segregator będziesz mógł zabrać ze sobą na swój egzamin !

Dodaj wpis:


Powiązane artykuły

System drenażowy

System drenażowy do zbioru elementów i struktur, które są połączone w celu zbierania, odprowadzania i kontrolowania kontroli wody opadowej i…

Izolacja fundamentalna

Izolacja fundamentalna jest skutkiem tworzenia, mającego na celu wyeliminowanie wilgoci oraz izolowanie budynku od gruntu (program TESTY UPRAWNIENIA BUDOWLANE - wersja…

Tynki końcowe

Tynki końcowe do rodzaju końcowego składowania. Są jednym z popularnych ze względu na inne zalety, takie jak zastosowanie, które są…

Cegły nietynkowane

Cegły nietynkowane na elementy, które nie nakładają warstwy tynku ani innej warstwy wykończeniowej (program TESTY UPRAWNIENIA BUDOWLANE - wersja na komputer).…

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

COVID-19

z uwagi na panującą pandemię każdy kandydat jest zobowiązany do posiadania własnych aktów prawnych ! Sprawdź ofertę w zakładce SEGREGATOR AKTY PRAWNE 2023 - właśnie taki segregator będziesz mógł zabrać ze sobą na swój egzamin !