Blog

Równowaga sił poziomych zdjęcie nr 10
09.01.2020

Cel konstrukcji prefabrykowanej

W artykule znajdziesz:

Cel konstrukcji prefabrykowanej

Równowaga sił poziomych zdjęcie nr 11
Cel konstrukcji prefabrykowanej

Zasadą i celem konstrukcji prefabrykowanych jest stworzenie zestawu zdolnego do przeniesienia obciążeń użytkowych i charakteryzującego się dostateczną sztywnością przestrzenną (uprawnienia budowlane).

Cel ten osiągany jest poprzez stosowanie różnych układów i schematów konstrukcyjnych, za pomocą różnych rozwiązań ich powierzchni stykowych i złącz konstrukcyjnych. Pomimo zasadniczych odrębności charakteryzujących konstrukcje z prefabrykatów wielkowymiarowych, poza podziałem wg kształtu elementów na konstrukcje blokowe, płytowe, szkieletowe i przestrzenne, istotne znaczenie ma klasyfikacja w zależności od kierunku usytuowania elementów nośnych (ścian lub podciągów) w stosunku do podłużnej osi budynku (program na telefon).

Ten podział konstrukcji rozróżnia:

A. Układ podłużny, w którym ściany nośne lub podciągi biegną równolegle do osi podłużnej budynku. Kierunek rozpięcia stropów jest wtedy prostopadły do osi budynku. Ściany zewnętrzne budynku spełniają zarazem funkcje nośne i ciepłochronne (program na komputer).

B. Układ poprzeczny, w którym ściany nośne lub podciągi usytuowane

są prostopadle do osi podłużnej budynku. Kierunek rozpięcia stropów jest wtedy równoległy do osi budynku. Ściany zewnętrzne budynku spełniają tylko funkcję ciepłochronną.
C. Układ krzyżowy, w którym ściany nośne usytuowane są zarówno poprzecznie, jak i podłużnie do osi budynku (program egzamin ustny).

Układy krzyżowe

Płyty stropowe wtedy rozpięte są w dwóch kierunkach, tzn. krzyżowo i oparte w sposób ciągły na całym obwodzie.W układach krzyżowych obciążenie od stropów rozłożone jest bardziej równomiernie na wszystkie pionowe elementy konstrukcji. Ściany zewnętrzne spełniają wtedy funkcje nośną i ciepłochronną (opinie o programie). Układy konstrukcyjne budynków wpływają w dużym stopniu na rozwiązania ścian zewnętrznych oraz sztywność przestrzenną budynku. W układach krzyżowych dwukierunkowy układ ścian nośnych stwarza, wraz z tarczami stropów, przestrzennie sztywny układ przepon pionowych i poziomych. Układy podłużne zapewniają — podobnie jak w budynkach tradycyjnych — sztywność przestrzenną w kierunku podłużnym.

Sztywność w kierunku poprzecznym zapewniają ściany ograniczające klatki schodowe, zaś w przypadku dużego ich rozstawu muszą być zaprojektował? dodatkowe specjalne ściany konstrukcyjne usztywniające, biegnące w k — runku poprzecznym (segregator aktów prawnych). Układy poprzeczne wymagają wprowadzania konstrukcyjnych elementów usztywniających podłużnych co najmu, w sekcjach skrajnych. Często również, szczególnie w przypadku wysokich budynków,  zapewnienia dostatecznej sztywności przestrzennej budynku mają zastosowanie układy mieszane, będące połączeniem układu poprzecznego i podłużnego (promocja 3 w 1). Układy konstrukcyjne mieszane odpowiada., niekiedy lepiej niż inne wymaganiom układu funkcjonalnego rzutu budynku.

Najnowsze wpisy

14.06.2024
Równowaga sił poziomych zdjęcie nr 12
Budownictwo osób fizycznych a uprawnienia budowlane

Do 2015 roku Komisja Kwalifikacyjna PIIB stosowała interpretację opartą na rozporządzeniu Ministra Regionalnego i Budownictwa z 1991 roku. Zgodnie z…

14.06.2024
Równowaga sił poziomych zdjęcie nr 13
Uprawnienia budowlane w specjalności drogowej

Uprawnienia budowlane w specjalności drogowej w Polsce wymagane jest dla osób, które zamierzają samodzielnie kierować robotami drogowymi. Aby uzyskać takie…

Równowaga sił poziomych zdjęcie nr 16 Równowaga sił poziomych zdjęcie nr 17 Równowaga sił poziomych zdjęcie nr 18
Równowaga sił poziomych zdjęcie nr 19
Równowaga sił poziomych zdjęcie nr 20 Równowaga sił poziomych zdjęcie nr 21 Równowaga sił poziomych zdjęcie nr 22
Równowaga sił poziomych zdjęcie nr 23

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami
Równowaga sił poziomych zdjęcie nr 24

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym
Równowaga sił poziomych zdjęcie nr 25

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami
Równowaga sił poziomych zdjęcie nr 32 Równowaga sił poziomych zdjęcie nr 33 Równowaga sił poziomych zdjęcie nr 34
Równowaga sił poziomych zdjęcie nr 35
Równowaga sił poziomych zdjęcie nr 36 Równowaga sił poziomych zdjęcie nr 37 Równowaga sił poziomych zdjęcie nr 38
Równowaga sił poziomych zdjęcie nr 39

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami
Równowaga sił poziomych zdjęcie nr 40

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym
Równowaga sił poziomych zdjęcie nr 41

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami