Cel konstrukcji prefabrykowanej

Cel konstrukcji prefabrykowanej

Zasadą i celem konstrukcji prefabrykowanych jest stworzenie zestawu zdolnego do przeniesienia obciążeń użytkowych i charakteryzującego się dostateczną sztywnością przestrzenną (uprawnienia budowlane).

Cel ten osiągany jest poprzez stosowanie różnych układów i schematów konstrukcyjnych, za pomocą różnych rozwiązań ich powierzchni stykowych i złącz konstrukcyjnych. Pomimo zasadniczych odrębności charakteryzujących konstrukcje z prefabrykatów wielkowymiarowych, poza podziałem wg kształtu elementów na konstrukcje blokowe, płytowe, szkieletowe i przestrzenne, istotne znaczenie ma klasyfikacja w zależności od kierunku usytuowania elementów nośnych (ścian lub podciągów) w stosunku do podłużnej osi budynku (program na telefon).

Ten podział konstrukcji rozróżnia:

A. Układ podłużny, w którym ściany nośne lub podciągi biegną równolegle do osi podłużnej budynku. Kierunek rozpięcia stropów jest wtedy prostopadły do osi budynku. Ściany zewnętrzne budynku spełniają zarazem funkcje nośne i ciepłochronne (program na komputer).

B. Układ poprzeczny, w którym ściany nośne lub podciągi usytuowane

są prostopadle do osi podłużnej budynku. Kierunek rozpięcia stropów jest wtedy równoległy do osi budynku. Ściany zewnętrzne budynku spełniają tylko funkcję ciepłochronną.
C. Układ krzyżowy, w którym ściany nośne usytuowane są zarówno poprzecznie, jak i podłużnie do osi budynku (program egzamin ustny).

Układy krzyżowe

Płyty stropowe wtedy rozpięte są w dwóch kierunkach, tzn. krzyżowo i oparte w sposób ciągły na całym obwodzie.W układach krzyżowych obciążenie od stropów rozłożone jest bardziej równomiernie na wszystkie pionowe elementy konstrukcji. Ściany zewnętrzne spełniają wtedy funkcje nośną i ciepłochronną (opinie o programie). Układy konstrukcyjne budynków wpływają w dużym stopniu na rozwiązania ścian zewnętrznych oraz sztywność przestrzenną budynku. W układach krzyżowych dwukierunkowy układ ścian nośnych stwarza, wraz z tarczami stropów, przestrzennie sztywny układ przepon pionowych i poziomych. Układy podłużne zapewniają — podobnie jak w budynkach tradycyjnych — sztywność przestrzenną w kierunku podłużnym.

Sztywność w kierunku poprzecznym zapewniają ściany ograniczające klatki schodowe, zaś w przypadku dużego ich rozstawu muszą być zaprojektował? dodatkowe specjalne ściany konstrukcyjne usztywniające, biegnące w k — runku poprzecznym (segregator aktów prawnych). Układy poprzeczne wymagają wprowadzania konstrukcyjnych elementów usztywniających podłużnych co najmu, w sekcjach skrajnych. Często również, szczególnie w przypadku wysokich budynków,  zapewnienia dostatecznej sztywności przestrzennej budynku mają zastosowanie układy mieszane, będące połączeniem układu poprzecznego i podłużnego (promocja 3 w 1). Układy konstrukcyjne mieszane odpowiada., niekiedy lepiej niż inne wymaganiom układu funkcjonalnego rzutu budynku.

45 565

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

97%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

COVID-19

z uwagi na panującą pandemię każdy kandydat jest zobowiązany do posiadania własnych aktów prawnych ! Sprawdź ofertę w zakładce SEGREGATOR AKTY PRAWNE 2023 - właśnie taki segregator będziesz mógł zabrać ze sobą na swój egzamin !

Dodaj wpis:


Powiązane artykuły

Stosowanie ochrony anodowej

Zagadnienie skuteczności ochrony anodowej znacznie się komplikuje, kiedy rozpuszczone wskutek lokalnej korozji aniony (np. chlorków) zmniejszają powierzchnię warstwy pasywującej. Występuje…

Anody aluminiowe

Anody aluminiowe są utleniane przy wytrącaniu trudno rozpuszczalnego w wodzie uwodnionego wodorotlenku glinu Al(OH)3, przy czym oprócz anodowego rozpuszczania aluminium…

Zmineralizowany szlam

W wodach o średniej twardości i wodach twardych przy dużej zawartości soli (tj. o dużej konduktywności) również powstają takie same…

Pełne zabezpieczenie instalacji

Na powierzchni ocynkowanej tworzą się warstwy ochronne (wodorotlenki, tlenki i sole zasadowe o bardzo małej rozpuszczalności w wodzie) zapobiegające w…

45 565

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

97%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

COVID-19

z uwagi na panującą pandemię każdy kandydat jest zobowiązany do posiadania własnych aktów prawnych ! Sprawdź ofertę w zakładce SEGREGATOR AKTY PRAWNE 2023 - właśnie taki segregator będziesz mógł zabrać ze sobą na swój egzamin !