Cement glinowy (topiony)

Cement glinowy (topiony)

Cement glinowy (topiony), produkowany z minerałów, tzw. bauksytów, znany pod popularną nazwą „Alka-Elektro”, barwy czarnej osiąga dużą wytrzymałość w znacznie krótszym czasie niż cement portlandzki jest odporny na działanie kwasów i stosuje się go do budowy konstrukcji, gdy chodzi o osiągnięcie pełnej wytrzymałości w krótkim czasie, w przypadku gdy zachodzi konieczność betonowania przy temperaturze poniżej 0°C i gdy zachodzą wpływy chemiczne (kwasy) (program uprawnienia budowlane na komputer).

Beton z cementu glinowego po 1—3 dniach osiąga wytrzymałość równorzędną z wytrzymałością betonu z cementu portlandzkiego marki 250 po 28 dniach. Do betonu wykonywanego z cementu glinowego nie wolno dodawać żadnych innych cementów ani innych materiałów wiążących.
Cement glinowy nie podlega wietrzeniu w okresie 12 miesięcy.

g. Cement portlandzki biały odpowiada cementom portlandzkim zwykłym z tym, że nie zawiera składników barwiących i jest koloru białego. Cement biały zmieszany z barwidłami mineralnymi daje cement kolorowy. Cementy białe i kolorowe mają zastosowanie do tynków dekoracyjnych. wyrobów gotowych, jak: płytki okładzinowe i podłogowe, podokien- niki, stopnie itp.
Jako kruszywo w zaprawach cementowych występuje piasek (program uprawnienia budowlane na ANDROID).

W zależności od zawartości cementu rozróżnia się zaprawy: a) tłuste, stosunek cementu do piasku jest jak 1:1, 1:2, 1:3; b) normalne o stosunku cementu do piasku od 1:3, 1:4 itd. aż do 1 : 6; c) chude, o stosunku cementu do piasku, jak 1:6, 1:8, 1 : 10 itd.

Dla otrzymania zaprawy cementowej miesza się najpierw cement z piaskiem na sucho, po czym zarabia się mieszaninę wodą. Na 1 m;1 mieszaniny o stosunku 1 : 3 ilość wody wynosi 180—200 1, o stosunku 1:6 — 130-^150 1. Rodzaj i jakość zaprawy zależna jest głównie od jakości (marki) cementu (uprawnienia budowlane).

Jakość zaprawy

Na jakość zaprawy wpływa również jakość pozostałych składników, czyli piasku i wody. Zastosowanie właściwego rodzaju zaprawy cementowej zależy od rodzaju robót. Na ogół zaprawy cementowe używa się do:
murów silniej obciążonych, a zwłaszcza do murowania filarów i filarków międzyokiennych, oporów pod belki stropowe i wiązary dachowe;
murowania cienkich ścianek działowych;
przeróbek i remontów w budynkach, jak np. podmurowanie fundamentów, zakładanie otworów i przesklepień w murach starych, do zastrzyków cementowych przy pęknięciach i zmurszeniach murów starych (do torkretowania) itp;
murów narażonych na wilgoć, a zwłaszcza przy murowaniu fundamentów (program egzamin ustny);
wypraw ściennych i murowych tam, gdzie wymagane są własności wodoodporne wyprawy;
wykonania podłoża i gładzi cementowych na podłogach, schodach, płytach dachowych i innych elementach budynku, wykonanych z betonu, kamienia naturalnego lub sztucznego;
osadzenia części elementów stalowych w murach, betonach, żelbetach, jak np.: balustrady, kotwie, sztyce itp.;
spoinowania ścian zewnętrznych licowanych itp (opinie o programie).

Zaprawy cementowo-wapienne są szerzej stosowane w budownictwie niż zaprawy cementowe. Niewielki dodatek wapna do tłustych zapraw cementowych opóźnia nieco ich wiązanie, powiększa plastyczność, co jest pożądane w robotach budowlanych. Chuda zaprawa cementowa zyskuje również na wytrzymałości przez dodanie odpowiedniej ilości wapna. Zaprawę cementowo-wapienną otrzymuje się przez dodanie do zaprawy cementowej odpowiedniej ilości mleka wapiennego. Do robót murarskich używa się zaprawę cementowo-wapienną przeważnie o stosunku 1 : 2 : 10, do robót tynkarskich — o stosunku 1:1:7 (segregator aktów prawnych).

Zaprawy z wapnem hydraulicznym są rzadko stosowane. Wapno hydrauliczne jako spoiwo otrzymuje się z margli wapiennych wypalanych w temperaturze około 900°C. Gaszenie wapna odbywa się na sucho (przy zwilżeniu jedynie wodą) i trwa około 2 tygodni. Początek wiązania zaprawy następuje po kilku godzinach, zakończenie wiązania po 4 tygodniach. Zaprawa jest odporna na działanie wody dopiero po 5 dniach wiązania.

Ogólne właściwości zaprawy można określić jako pośrednie pomiędzy właściwościami zapraw wapiennych — powietrznych a własnościami zapraw cementowych — hydraulicznych (promocja 3 w 1). Zaprawa z wapnem hydraulicznym ma najczęściej zastosowanie do wypraw zewnętrznych oraz do murowania fundamentów.

39 498

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

97%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

COVID-19

z uwagi na panującą pandemię każdy kandydat jest zobowiązany do posiadania własnych aktów prawnych ! Sprawdź ofertę w zakładce SEGREGATOR AKTY PRAWNE 2022 - właśnie taki segregator będziesz mógł zabrać ze sobą na swój egzamin !

Dodaj wpis:


39 498

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

97%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

COVID-19

z uwagi na panującą pandemię każdy kandydat jest zobowiązany do posiadania własnych aktów prawnych ! Sprawdź ofertę w zakładce SEGREGATOR AKTY PRAWNE 2022 - właśnie taki segregator będziesz mógł zabrać ze sobą na swój egzamin !