Cement glinowy (topiony)

Cement glinowy (topiony)

Cement glinowy (topiony), produkowany z minerałów, tzw. bauksytów, znany pod popularną nazwą „Alka-Elektro”, barwy czarnej osiąga dużą wytrzymałość w znacznie krótszym czasie niż cement portlandzki jest odporny na działanie kwasów i stosuje się go do budowy konstrukcji, gdy chodzi o osiągnięcie pełnej wytrzymałości w krótkim czasie, w przypadku gdy zachodzi konieczność betonowania przy temperaturze poniżej 0°C i gdy zachodzą wpływy chemiczne (kwasy) (program uprawnienia budowlane na komputer).

Beton z cementu glinowego po 1—3 dniach osiąga wytrzymałość równorzędną z wytrzymałością betonu z cementu portlandzkiego marki 250 po 28 dniach. Do betonu wykonywanego z cementu glinowego nie wolno dodawać żadnych innych cementów ani innych materiałów wiążących.
Cement glinowy nie podlega wietrzeniu w okresie 12 miesięcy.

g. Cement portlandzki biały odpowiada cementom portlandzkim zwykłym z tym, że nie zawiera składników barwiących i jest koloru białego. Cement biały zmieszany z barwidłami mineralnymi daje cement kolorowy. Cementy białe i kolorowe mają zastosowanie do tynków dekoracyjnych. wyrobów gotowych, jak: płytki okładzinowe i podłogowe, podokien- niki, stopnie itp.
Jako kruszywo w zaprawach cementowych występuje piasek (program uprawnienia budowlane na ANDROID).

W zależności od zawartości cementu rozróżnia się zaprawy: a) tłuste, stosunek cementu do piasku jest jak 1:1, 1:2, 1:3; b) normalne o stosunku cementu do piasku od 1:3, 1:4 itd. aż do 1 : 6; c) chude, o stosunku cementu do piasku, jak 1:6, 1:8, 1 : 10 itd.

Dla otrzymania zaprawy cementowej miesza się najpierw cement z piaskiem na sucho, po czym zarabia się mieszaninę wodą. Na 1 m;1 mieszaniny o stosunku 1 : 3 ilość wody wynosi 180—200 1, o stosunku 1:6 — 130-^150 1. Rodzaj i jakość zaprawy zależna jest głównie od jakości (marki) cementu (uprawnienia budowlane).

Jakość zaprawy

Na jakość zaprawy wpływa również jakość pozostałych składników, czyli piasku i wody. Zastosowanie właściwego rodzaju zaprawy cementowej zależy od rodzaju robót. Na ogół zaprawy cementowe używa się do:
murów silniej obciążonych, a zwłaszcza do murowania filarów i filarków międzyokiennych, oporów pod belki stropowe i wiązary dachowe;
murowania cienkich ścianek działowych;
przeróbek i remontów w budynkach, jak np. podmurowanie fundamentów, zakładanie otworów i przesklepień w murach starych, do zastrzyków cementowych przy pęknięciach i zmurszeniach murów starych (do torkretowania) itp;
murów narażonych na wilgoć, a zwłaszcza przy murowaniu fundamentów (program egzamin ustny);
wypraw ściennych i murowych tam, gdzie wymagane są własności wodoodporne wyprawy;
wykonania podłoża i gładzi cementowych na podłogach, schodach, płytach dachowych i innych elementach budynku, wykonanych z betonu, kamienia naturalnego lub sztucznego;
osadzenia części elementów stalowych w murach, betonach, żelbetach, jak np.: balustrady, kotwie, sztyce itp.;
spoinowania ścian zewnętrznych licowanych itp (opinie o programie).

Zaprawy cementowo-wapienne są szerzej stosowane w budownictwie niż zaprawy cementowe. Niewielki dodatek wapna do tłustych zapraw cementowych opóźnia nieco ich wiązanie, powiększa plastyczność, co jest pożądane w robotach budowlanych. Chuda zaprawa cementowa zyskuje również na wytrzymałości przez dodanie odpowiedniej ilości wapna. Zaprawę cementowo-wapienną otrzymuje się przez dodanie do zaprawy cementowej odpowiedniej ilości mleka wapiennego. Do robót murarskich używa się zaprawę cementowo-wapienną przeważnie o stosunku 1 : 2 : 10, do robót tynkarskich — o stosunku 1:1:7 (segregator aktów prawnych).

Zaprawy z wapnem hydraulicznym są rzadko stosowane. Wapno hydrauliczne jako spoiwo otrzymuje się z margli wapiennych wypalanych w temperaturze około 900°C. Gaszenie wapna odbywa się na sucho (przy zwilżeniu jedynie wodą) i trwa około 2 tygodni. Początek wiązania zaprawy następuje po kilku godzinach, zakończenie wiązania po 4 tygodniach. Zaprawa jest odporna na działanie wody dopiero po 5 dniach wiązania.

Ogólne właściwości zaprawy można określić jako pośrednie pomiędzy właściwościami zapraw wapiennych — powietrznych a własnościami zapraw cementowych — hydraulicznych (promocja 3 w 1). Zaprawa z wapnem hydraulicznym ma najczęściej zastosowanie do wypraw zewnętrznych oraz do murowania fundamentów.

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami

Dodaj wpis:


Powiązane artykuły

Sieć ciepłownicza

Sieć ciepłownicza to system dystrybucji ciepła, który dostarcza ciepło do budynków, instytucji lub innych odbiorców na obszarze danego miasta, osiedla…

Odbiorca gazu

Odbiorcą gazu jest osoba, firma, instytucja lub organizacja, która korzysta z gazu jako źródła energii lub surowca do celów przemysłowych,…

Specyfikacje techniczne

Specyfikacje techniczne, często nazywane po prostu “specyfikacjami", są dokumentami zawierającymi szczegółowe informacje i opisy dotyczące materiałów, produktów, systemów lub usług,…

Plany konstrukcji

Plany konstrukcji, zwane również projektami budowlanymi lub dokumentacją techniczną, są kompleksowymi dokumentami zawierającymi szczegółowe informacje i instrukcje dotyczące budowy, remontu…

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami