Blog

06.04.2020

Cenoza

W artykule znajdziesz:

Cenoza

 

Cenoza

Cenoza -  każdy wielogatunkowy zespól organizmów, niezależnie od jego struktury i związków między gatunkami, zamieszkujący biotop lub jego część.

Cent 1 -  nielegalna jednostka interwału równa 1 /1200 oktawy (program uprawnienia budowlane na komputer).

Cent 2 - jednostka miary reaktywności reaktora jądrowego , 1/100 dolara.

Centra znaku - trwałe oznaczone miejsca na powierzchni znaku geodezyjnego, przeznaczone do określania położenia punktu geodezyjnego.

Centra aktywne - aktywne miejsca powierzchni kontaktu, na których wskutek skoncentrowanej adsorpcji może się odbywać reakcja katalityczna.

Centra barwne - defekty sieci krystalicznej powodujące selektywne pochłaniania światła przez kryształ (program uprawnienia budowlane na ANDROID).

Centra czułości - nieliczne punkty na powierzchni ziarn halogenków srebra, w których zachodzi wydzielanie srebra przy normalnym naświetlaniu emulsji fotograficznej.

Centra wywoływania, centra obrazu utajonego - wydzielone metaliczne srebro zbierające się wskutek działania światła około centrów czułości w emulsji fotograficznej; w c.w. zaczynają skupiać się większe ilości srebra przy wywoływaniu naświetlonej emulsji (uprawnienia budowlane).

Centrala (telefoniczna) - zespół urządzeń zawierający łącznice telefoniczne i urządzenia pomocnicze (np. przełącznice, urządzenia probiercze, urządzenia zasilające, doprowadzenia kabli wraz z osprzętem itp.)

Centrala abonencka - centrala telefoniczna, której zadaniem jest realizowanie ruchu telefonicznego abonentów na terenie określonej instytucji (zakładu pracy, przedsiębiorstwa itp.).

Centrala acetylenowa - acetylenownia.

Centrala artyleryjska - pomieszczenie wewnątrz okrętu, w którym znajduje się zespół przyrządów i urządzeń do kierowania ogniem artyleryjskim, przeliczających automatycznie dane otrzymywane od oficera kierującego ogniem, dalmierzy- stów i obserwatorów.

Centrala dozymetryczna - pomieszczenie, w którym odbywa się sterowanie systemem dozymetrycznym reaktora lub innego obiektu jądrowego; w c.d. znajdują się mierniki, przyrządy rejestrujące i sygnalizujące zagrożenie promieniowaniem punktów obiektu, w których są umieszczone sondy tych przyrządów.

Centrala elektroniczna - automatyczna centrala telefoniczna, w której proces łączenia odbywa się za pomocą urządzeń elektronicznych.

Centrala magnetyczna - w sejsmice zespół urządzeń elektronicznych i mechanicznych pozwalający na odtwarzanie, przetwarzanie i zestawianie sekcji czasowych.

centrala manewrowo-kontrolna - wydzielone stanowisko kontrolno-manewrowe na statku częściowo zautomatyzowanym, w którym znajdują się urządzenia do zdalnego sterowania silnikiem głównym i niektórymi mechanizmami pomocniczymi oraz elementy zdalnej sygnalizacji i kontroli (program egzamin ustny).

Centrala miejscowa

Centrala miejscowa - centrala telefoniczna obsługująca abonentów na terenie określonej miejscowości; c.m. może być odosobniona lub może wchodzić w skład układu wielocentralowego.

Centrala międzymiastowa - centrala telefoniczna, której zadaniem jest realizowanie międzymiastowego ruchu telefonicznego.

Centrala międzynarodowa - centrala międzymiastowa, której zadaniem jest realizowanie międzynarodowego ruchu telefonicznego.

Centrala okręgowa - miejska centrala telefoniczna, która jest główną centralą okręgu odosobnionego bądź jednego z okręgów strefy zewnętrznej.

Centrala pełnosatelitowa - centrala satelitowa, w której zestawienie łączy odbywa się przy współudziale centrali nadrzędnej (opinie o programie).

Centrala półsatelitowa - centrala satelitowa, w której zestawienie łączy odbywa się bez współudziału centrali nadrzędnej.

Centrala rejonowa - miejska centrala telefoniczna w strefie wielkomiejskiej, współpracująca z pozostałymi centralami rejonowymi układu wielocentralowego za pomocą łączy międzycentralowych lub za pośrednictwem centrali tandemowej.

Centrala satelitowa - miejska centrala telefoniczna, która jest przyłączona do jednej centrali rejonowej lub okręgowej.

Centrala tandemowa - miejska centrala telefoniczna pośrednicząca przy zestawianiu łączy między centralami rejonowymi.

Centrala (telegraficzna) węzłowa - w telegraficznej wielostopniowej sieci komutacyjnej - każda z central najwyższego stopnia; c.w. są zazwyczaj łączone między sobą systemem wielobocznym.

Centrala (telegraficzna) zbiorcza - w telegraficznej dwustopniowej sieci komutacyjnej - każda z central niższego stopnia; c.z. są zazwyczaj przyłączone systemem gwiaździstym do odpowiedniej centrali węzłowej; często też jedna centrala zbiorcza jest przyłączona do kilku central węzłowych (segregator aktów prawnych).

Centrala telegramów - dział placówki telegraficznej mający za zadanie wymianę telegramów przez telefon z abonentami telefonicznymi i z placówkami telegraficznymi, nie dysponującymi dalekopisami; c.t. posługuje się urządzeniami technicznymi o charakterze telefonicznym, jednakże z punktu widzenia organizacji i eksploatacji jest placówką telegraficzną.

Centrala tlenowa - urządzenie składające się z butli tlenowych, reduktorów i rurociągów, zasilające w tlen stanowiska pracy w zakładzie przemysłowym.

Centrala zegarowa - podstawowe urządzenie scentralizowanego systemu zegarów elektrycznych, którego głównym zadaniem jest wzmacnianie impulsów przychodzących z zegara pierwotnego, a także zwiększenie pewności działania sieci czasu, np. kontrola prawidłowości wskazań zegarów wtórnych, sygnalizowanie lub alarmowanie o spadku napięcia zasilania i innych ewentualnych usterkach.

Centralit - substancja krystaliczna, niewybuchowa, dodawana do prochów nitroglicerynowych w celu ich stabilizacji i że latynizacji (promocja 3 w 1).

Centralka pożarowa - centralka sygnalizacyjna do przyjmowania sygnałów od ostrzegaczy pożarowych i do sygnalizowania o miejscu powstania alarmu pożarowego.

Centralka sygnalizacyjna - urządzenie łączeniowe do przyjmowania sygnałów od ostrzegaczy alarmowych.

Najnowsze wpisy

09.05.2024
Architekt - po co mu uprawnienia budowlane?

Jeśli chcesz zostać architektem, potrzebne będą Ci specjalne uprawnienia budowlane. Uzyskanie tych uprawnień nie jest proste. Kandydat na architekta musi…

07.05.2024
Praktyki budowlane. Wszytko, co musisz o nich wiedzieć

Znaczenie praktyki zawodowej w zdobywaniu uprawnień budowlanych Praktyka zawodowa odgrywa kluczową rolę w zdobywaniu uprawnień budowlanych dla architektów oraz innych…

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami