Blog

Kapitalność budynków produkcyjnych zdjęcie nr 10
21.01.2020

Ceramika budowlana

W artykule znajdziesz:

Ceramika budowlana

 

Kapitalność budynków produkcyjnych zdjęcie nr 11
Ceramika budowlana

Ceramiczne wyroby budowlane produkuje się z odpowiedniej i właściwie przygotowanej gliny jako surowca (program uprawnienia budowlane na komputer). Formowane są one przeważnie maszynowo, rzadziej ręcznie. Po wysuszeniu wyroby wypala się w specjalnych piecach w wysokiej temperaturze.
Cegła pełna normalna powszechnie stosowana jest w budownictwie do wznoszenia wszelkiego rodzaju murów, ścian, sklepień itd.

Znormalizowany wymiar cegły wynosi 25 X 12 X 6,5 cm (do r. 1950 wymiar wynosił 27 X 13 X6 cm). Rozróżnia się następujące gatunki cegły pełnej stosowanej przy wznoszeniu budynków (program uprawnienia budowlane na ANDROID).

Zwyczajna, ręczna lub maszynowa — ciężar cegły ręcznej wynosi ok. 3,1 kG, maszynowej ok. 3,4 kG; nasiąkliwość do 20%.Prasowana (licówka) — dobrze wypalona, ciężar około 3,7 kG, nasiąkliwość do 10%. Zastosowanie — licowanie ścian zewnętrznych. Zendrówka (cegła przepalona) — ciężar około 3,7 kG, nasiąkliwość 10* i. Zastosowanie — do murów nośnych, mocno obciążonych, do itp. flklinkier — z dobrego gatunku gliny staranniej wyrobionej, temp. wypału wyższa niż cegły zwykłej (uprawnienia budowlane).

Cegłę pełną normalną cechuje wytrzymałość na ściskanie od 50 do kG cm-; gatunki wyższe, jak licówka lub półklinkier mają wytrzymałość do 250 kG/cm2, klinkier — kG cm2. Cegła trocinówka (program egzamin ustny). Cegłę albo trocinówkę otrzymuje się przez dodanie do gliny pewnej trocin lub proszku torfowego, jej jest taki sam jak cegły j. Podczas wypału trociny wypalają się, przez co otrzymuje się porowatość cegły. Ciężar 2 5 kG. Zastosowanie — do działowych lub murów mało (w zależności od gatunku) (opinie o programie).

Cegła dziurawka

Używana również jako materiał pod względem termicznym. Średnia wytrzymałość na ściska- — około 40 kG/cm2.
Cegła dziurawka — wymiar jak cegły normalnej, “j stosowana jest dziurawka o dwóch otworach podłużnych a o czterech otworach poprzecznych. Ciężar około 2,3 kG. Na- do 8°/o. Wymagana wytrzymałość na ściskanie — minimum Cegłę dziurawkę stosuje się na ściany mało obciążone, na działowe oraz na sklepienia, na stropy (segregator aktów prawnych).

Odmienny rodzaj cegły to cegła, tzw. „sitówka”, z dużą ilością otworów o małej Cermiczne pustaki ścienne do murowania ścian : działowych mają szerokie zastosowanie za granicą. U nas stosowane są najczęściej pustaki typu „Uniwersał” i „Fordon”, o wymiarach cegły normalnej oraz pustak ścienny o wym. 38 X 22 X 6 cm, w wyłącznie na ściany działowe (promocja 3 w 1).

Najnowsze wpisy

14.06.2024
Kapitalność budynków produkcyjnych zdjęcie nr 12
Budownictwo osób fizycznych a uprawnienia budowlane

Do 2015 roku Komisja Kwalifikacyjna PIIB stosowała interpretację opartą na rozporządzeniu Ministra Regionalnego i Budownictwa z 1991 roku. Zgodnie z…

14.06.2024
Kapitalność budynków produkcyjnych zdjęcie nr 13
Uprawnienia budowlane w specjalności drogowej

Uprawnienia budowlane w specjalności drogowej w Polsce wymagane jest dla osób, które zamierzają samodzielnie kierować robotami drogowymi. Aby uzyskać takie…

Kapitalność budynków produkcyjnych zdjęcie nr 16 Kapitalność budynków produkcyjnych zdjęcie nr 17 Kapitalność budynków produkcyjnych zdjęcie nr 18
Kapitalność budynków produkcyjnych zdjęcie nr 19
Kapitalność budynków produkcyjnych zdjęcie nr 20 Kapitalność budynków produkcyjnych zdjęcie nr 21 Kapitalność budynków produkcyjnych zdjęcie nr 22
Kapitalność budynków produkcyjnych zdjęcie nr 23

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami
Kapitalność budynków produkcyjnych zdjęcie nr 24

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym
Kapitalność budynków produkcyjnych zdjęcie nr 25

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami
Kapitalność budynków produkcyjnych zdjęcie nr 32 Kapitalność budynków produkcyjnych zdjęcie nr 33 Kapitalność budynków produkcyjnych zdjęcie nr 34
Kapitalność budynków produkcyjnych zdjęcie nr 35
Kapitalność budynków produkcyjnych zdjęcie nr 36 Kapitalność budynków produkcyjnych zdjęcie nr 37 Kapitalność budynków produkcyjnych zdjęcie nr 38
Kapitalność budynków produkcyjnych zdjęcie nr 39

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami
Kapitalność budynków produkcyjnych zdjęcie nr 40

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym
Kapitalność budynków produkcyjnych zdjęcie nr 41

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami