Ceramika budowlana

 

Ceramika budowlana

Ceramiczne wyroby budowlane produkuje się z odpowiedniej i właściwie przygotowanej gliny jako surowca (program uprawnienia budowlane na komputer). Formowane są one przeważnie maszynowo, rzadziej ręcznie. Po wysuszeniu wyroby wypala się w specjalnych piecach w wysokiej temperaturze.
Cegła pełna normalna powszechnie stosowana jest w budownictwie do wznoszenia wszelkiego rodzaju murów, ścian, sklepień itd.

Znormalizowany wymiar cegły wynosi 25 X 12 X 6,5 cm (do r. 1950 wymiar wynosił 27 X 13 X6 cm). Rozróżnia się następujące gatunki cegły pełnej stosowanej przy wznoszeniu budynków (program uprawnienia budowlane na ANDROID).

Zwyczajna, ręczna lub maszynowa — ciężar cegły ręcznej wynosi ok. 3,1 kG, maszynowej ok. 3,4 kG; nasiąkliwość do 20%.Prasowana (licówka) — dobrze wypalona, ciężar około 3,7 kG, nasiąkliwość do 10%. Zastosowanie — licowanie ścian zewnętrznych. Zendrówka (cegła przepalona) — ciężar około 3,7 kG, nasiąkliwość 10* i. Zastosowanie — do murów nośnych, mocno obciążonych, do itp. flklinkier — z dobrego gatunku gliny staranniej wyrobionej, temp. wypału wyższa niż cegły zwykłej (uprawnienia budowlane).

Cegłę pełną normalną cechuje wytrzymałość na ściskanie od 50 do kG cm-; gatunki wyższe, jak licówka lub półklinkier mają wytrzymałość do 250 kG/cm2, klinkier — kG cm2. Cegła trocinówka (program egzamin ustny). Cegłę albo trocinówkę otrzymuje się przez dodanie do gliny pewnej trocin lub proszku torfowego, jej jest taki sam jak cegły j. Podczas wypału trociny wypalają się, przez co otrzymuje się porowatość cegły. Ciężar 2 5 kG. Zastosowanie — do działowych lub murów mało (w zależności od gatunku) (opinie o programie).

Cegła dziurawka

Używana również jako materiał pod względem termicznym. Średnia wytrzymałość na ściska- — około 40 kG/cm2.
Cegła dziurawka — wymiar jak cegły normalnej, “j stosowana jest dziurawka o dwóch otworach podłużnych a o czterech otworach poprzecznych. Ciężar około 2,3 kG. Na- do 8°/o. Wymagana wytrzymałość na ściskanie — minimum Cegłę dziurawkę stosuje się na ściany mało obciążone, na działowe oraz na sklepienia, na stropy (segregator aktów prawnych).

Odmienny rodzaj cegły to cegła, tzw. „sitówka”, z dużą ilością otworów o małej Cermiczne pustaki ścienne do murowania ścian : działowych mają szerokie zastosowanie za granicą. U nas stosowane są najczęściej pustaki typu „Uniwersał” i „Fordon”, o wymiarach cegły normalnej oraz pustak ścienny o wym. 38 X 22 X 6 cm, w wyłącznie na ściany działowe (promocja 3 w 1).

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami

Dodaj wpis:


Powiązane artykuły

Sieć ciepłownicza

Sieć ciepłownicza to system dystrybucji ciepła, który dostarcza ciepło do budynków, instytucji lub innych odbiorców na obszarze danego miasta, osiedla…

Odbiorca gazu

Odbiorcą gazu jest osoba, firma, instytucja lub organizacja, która korzysta z gazu jako źródła energii lub surowca do celów przemysłowych,…

Specyfikacje techniczne

Specyfikacje techniczne, często nazywane po prostu “specyfikacjami", są dokumentami zawierającymi szczegółowe informacje i opisy dotyczące materiałów, produktów, systemów lub usług,…

Plany konstrukcji

Plany konstrukcji, zwane również projektami budowlanymi lub dokumentacją techniczną, są kompleksowymi dokumentami zawierającymi szczegółowe informacje i instrukcje dotyczące budowy, remontu…

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami