Blog

09.02.2019

Obszar oddziaływania obiektu – kto go ustala?

W artykule znajdziesz:

Obszar oddziaływania obiektu – kto go ustala?

Za ustalenie obszaru oddziaływania obiektu budowlanego zawsze odpowiada projektant, który wykonuje projekt budowlany (program na komputer). Musi on znać wymagane normy prawne, a także w sposób kompleksowy zbadać, jaki będzie zakres oddziaływania planowanej inwestycji. Warto przy tym pamiętać, że zakres oddziaływania zawsze zależy od rodzaju obiektu (program na telefon). Inaczej wygląda sytuacja dla niewielkiego domu jednorodzinnego, a inaczej dla oczyszczalni ścieków, farmy wiatrowej, ubojni drobiu czy warsztatu samochodowego. W przypadku, gdy w projekcie budowlanym nie zostanie umieszczona informacje o obszarze oddziaływania obiektu, urządzić urzędu miasta lub starostwa musi wezwać inwestora, aby uzupełnić dokumentację złożoną ze zgłoszeniem budowy lub z pozwoleniem na budowę (program na egzamin ustny).

Zacienienie innych obiektów

Ustalanie oddziaływania obiektu

Ostatecznej oceny związanej z zasięgiem obszaru oddziaływania obiektu zawsze dokonuje urzędnik organu administracji architektoniczno-budowlanej, czyli prezydenta miasta lub starosty (promocja 3 w 1). W przypadku, gdy uzna, iż obszar jest większy, niż zostało to wykazane w projekcie, a jego oddziaływanie wykracza za granice działki inwestora, wnosi sprzeciw do złożonego zgłoszenia budowy. W przypadku, gdy inwestor, zamiast zgłoszenia, złożył wniosek o pozwolenie na budowę, urzędnik dokonuje w takiej sytuacji poszerzenia kręgu stron o właścicieli sąsiednich działek, którzy zyskują prawo do udziału w postępowaniu (segregator).
Jeśli urzędnik uzna, że planowany obiekt nie oddziałuje na żadną z sąsiednich nieruchomości, nawet na te, z którymi bezpośrednio graniczy, to stroną postępowania, którego celem jest wydanie pozwolenia na budowę, jest wyłącznie inwestor. Wówczas osoby mające prawa do sąsiednich działek nie otrzymają żadnej informacji na temat toczącego się postępowania. Warto przy tym wspomnieć, że obszar oddziaływania obiektu nie dotyczy tylko nieruchomości, które przylegają bezpośrednio do danej inwestycji (opinie). Może on sięgać znacznie dalej i obejmować wszystkie tereny, na które inwestycja może oddziaływać, np. gdy budynek będzie na tyle wysoki, że spowoduje zacienienie innych obiektów.

Najnowsze wpisy

25.03.2024
Egzaminy dla osób ukaranych

Osoby ukarane z tytułu odpowiedzialności zawodowej zgodnie z artykułem 96 Ustawy Prawo Budowlane, które zostały zobowiązane do ponownego zdania egzaminu,…

22.03.2024
Wniosek o ponowny egzamin na uprawnienia budowlane

Wniosek o ponowne wyznaczenie terminu egzaminu na uprawnienia budowlane należy złożyć w przypadkach, kiedy nie możesz uczestniczyć w wyznaczonym terminie…

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami