Charakter konstrukcyjny oblicówki

Charakter konstrukcyjny oblicówki

Przy pierwszym sposobie oblicówka może mieć charakter konstrukcyjny, jeżeli na skutek przewiązania warstw stanowi jednolitą całość konstrukcyjną z zapleczem muru, lub też może mieć charakter powierzchniowy. Przy drugim sposobie oblicówka jest zwykle typu powierzchniowego (program uprawnienia budowlane na komputer).

Pierwszy sposób pozwala na uniknięcie szeregu robót przygotowawczych i daje oszczędność stali do zakotwień, ma jednak poważne wady:

a) wymaga zawczasu dostarczenia na budowę kamieni licowych;

b) komplikuje roboty murarskie;

c) utrudnia parowanie wilgoci z muru;

d) pociąga za sobą niejednakowe osiadanie licówek i muru, co powoduje naprężenia ścinające w warstwie zaprawy odgraniczającej licówki od muru (program uprawnienia budowlane na ANDROID).
Z tych powodów, a przede wszystkim ze względów higienicznych, lepszy jest sposób drugi licowania stosowany po należytym wyschnięciu muru.
Przed układaniem kamieni w każdej warstwie należy sprawdzić ich wymiary.
Pierwszy poziom układania licówki i następne ważniejsze poziomy sprawdza się niwelatorem (uprawnienia budowlane).
Warstwy poziome należy na ogół układać od narożników ku środkowi. Między narożnikami przeciąga się sznur przy ewentualnym użyciu warstwomierzy w celu zachowania poziomów.
Grubość spoin między licówkami przyjmuje się w zależności od faktury powierzchni, a mianowicie:
a) przy fakturze polerowanej 0,5-3 mm, przy czym przy grubości spoiny poniżej 1,5 mm kamienie ustawia się na sucho z dokładnym doszlifowaniem brzegów;
b) przy fakturze dłutowanej i groszkowanej 4-5 mm, najwyżej 6 mm;
c) przy fakturze krzesanej do 12 mm;
d) przy fakturze surowej może być ponad 12 mm (program egzamin ustny).

Regulowanie grubości spoin

Regulowanie grubości spoin dokonywane jest przez ustawianie kamieni na klinach drewnianych lub na wąskich poprzecznych podkładkach ołowianych, według których wyrównuje się warstwę zaprawy za pomocą linii stalowej. Licowanie zaleca się wykonywać przy dodatnich temperaturach, zimą zaś w cieplakach.
Licówki cokołów opierają się na odsadzkach muru lub też na nadwieszonych wspornikowo kilku warstwach cegły (opinie o programie).

Jeżeli cokół ma być zrobiony z płyt z porowatych piaskowców i wapieni, to powinny one być zabezpieczone od przenikania wilgoci z dołu i od tyłu. W tym celu należy dawać pod płytami zwykłą izolację poziomą z lepiku i papy, a tylne powierzchnie licówek posmarować lepikiem wodochronnym lub pokryć zaprawą wodoszczelną, z użyciem - jeżeli można - cementu wodoodpornego.

Przy licowaniu równoczesnym z murowaniem - cegły układa się po ustawieniu pod sznur całej warstwy licówek lub też po ustawieniu poszczególnych kamieni z zastosowaniem strzępi (segregator aktów prawnych).
Przy licowaniu na gotowej ścianie - płyty ustawia się na gęstej zaprawie z umocowaniem kotwiami do uprzednio zmontowanego urządzenia kotwiącego. Po uregulowaniu położenia płyt przy pomocy tymczasowego zaklinowania kotwi i po uszczelnieniu brzegów spoin pakułami, sznurem itp. - zalewa się tylną przestrzeń rzadką zaprawą. Zalewanie odbywa się warstwami o wysokości 10-HL5 cm za pomocą czerpaka po podłożonej sklejce lub blasze lub w inny podobny sposób.

Jeżeli umocowanie licówek do gotowej ściany ma być zrobione na kotwie kolankowe, to najpierw ustawia się i reguluje płyty z tymczasowym umocowaniem do gniazd za pomocą klamer z drutu, klinów pionowych i poziomych oraz podkładek, a po zalaniu tylnej przestrzeni zaprawą
i jej stwardnieniu usuwa się tymczasowe umocowania, zakłada kotwie kolankowe i wypełnia gniazda w murze i w licówkach gęstą zaprawą (promocja 3 w 1).
Cokoły kamienne mogą się składać tylko z jednej warstwy pionowo ustawionych płyt, mogą mieć ponadto pas wieńczący z zaokrąglonych kamieni lub też warstwę gzymsową, a nawet niekiedy stopień u dołu.

Połączenie tych dodatkowych elementów ze ścianą jest podobne do poprzedniego; mogą być przy tym stosowane kotwie-dwójniki. Kamienie między sobą łączy się trzpieniami.
Jeżeli ponad pasem wieńczącym lub gzymsem cokołowym nie ma już wyżej oblicówki, wówczas kamienie wieńczące kotwione są w spoinach poprzecznych.
Szwy poprzeczne powinny być zalane rzadką wodoszczelną zaprawą.

45 565

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

97%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

COVID-19

z uwagi na panującą pandemię każdy kandydat jest zobowiązany do posiadania własnych aktów prawnych ! Sprawdź ofertę w zakładce SEGREGATOR AKTY PRAWNE 2023 - właśnie taki segregator będziesz mógł zabrać ze sobą na swój egzamin !

Dodaj wpis:


Powiązane artykuły

Układ włókien drewna

Większość stwierdzonych szkód parkietów wynikała ze szkodliwego oddziaływania podłoża. Można tu wymienić zabarwienia, paczenie lub pęknięcia w miejscach narażonych na…

Odklejanie się płytek

Klej należy mocno naciągnąć na podłoże i rozprowadzić szpachlą grzebieniową aż do wytworzenia równomiernej warstwy o grubości co najmniej 3…

Przyczepność płytek

Przyczepność płytek i ich przyleganie do podłoża całą powierzchnią musi zapewnić warstwa zaprawy lub kleju. Osiągnięcie tego zależy od jakości…

Płytki z ceramiki szlachetnej

Niebezpieczeństwo odłamywania się krawędzi płytek jest niewielkie, gdy spoiny są wypełnione zaprawą o dużej wytrzymałości i dobrze zagęszczoną, związaną z…

45 565

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

97%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

COVID-19

z uwagi na panującą pandemię każdy kandydat jest zobowiązany do posiadania własnych aktów prawnych ! Sprawdź ofertę w zakładce SEGREGATOR AKTY PRAWNE 2023 - właśnie taki segregator będziesz mógł zabrać ze sobą na swój egzamin !