Praktyka zawodowa a projekt wykonawczy

Zgodnie ze stanowiskiem Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa, dotyczącej wykonywania projektów wykonawczych podczas odbywania praktyki zawodowej, uprawniającej do zdobycia projektowych uprawnień budowlanych, projekty wykonawcze nie zalicza się do praktyki projektowej (program na komputer). Według PIIB w rozumieniu prawa budowlanego projekt wykonawczy nie jest projektem budowlanym, ponieważ jego forma, treść oraz zakres nie podlega regulacji przez prawo budowlane, a jedynie przez przepisy dotyczące zamówień publicznych (program na telefon). Właśnie dlatego projekty wykonawcze można wykonywać nawet bez posiadania uprawnień budowlanych. Stanowisko PIIB jest jednoznaczne – praktyka zawodowa powinna polegać przede wszystkim na sporządzaniu projektów architektoniczno-budowlanych, których forma i zakres określa prawo budowlane oraz rozporządzenia MTBiGM dotyczące zakresu oraz formy projektów budowlanych. Jedynie projekty budowlane stanowią podstawę do uzyskania pozwolenia na budowę (program na egzamin ustny).

Projekt budowlany, jak i projekt wykonawczy

Praktyka zawodowa a projekt wykonawczy

Projekty wykonawcze wykonywane są przede wszystkim w celu wykonywania robót budowlanych. Z tego właśnie względu wszelkie prace, które wykonywane są przy takich projektach, nie wymagają posiadania uprawnień budowlanych (promocja 3 w 1). Stanowisko to zostało przestawione przez Krajową Komisję Kwalifikacyjną Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa w wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z 18 lipca 2014 roku.
Nieco inaczej wygląda sytuacja w przypadku uprawnień architektonicznych projektowych, ponieważ izby architektów zaliczają projekty wykonawcze do praktyki zawodowej (segregator). Są one nawet jednym z najważniejszych elementów praktyki i należy je przedstawić podczas procesu kwalifikacyjnego. Na stronach podlaskiej czy małopolskiej okręgowej izby architektów można nawet przeczytać, że wraz z wnioskiem kwalifikacyjnym należy złożyć od 1 do 3 wybranych projektów, przy czym projektem nazywa się zarówno projekt budowlany, jak i projekt wykonawczy. Co ciekawe, projekty wykonawcze są dopuszczalne nie tylko przez izby architektów, ale również niektóre izby budowlane – przed rozpoczęciem praktyk warto więc dowiedzieć się, jak to wygląda we właściwej terenowo izbie (opinie).

39 498

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

97%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

COVID-19

z uwagi na panującą pandemię każdy kandydat jest zobowiązany do posiadania własnych aktów prawnych ! Sprawdź ofertę w zakładce SEGREGATOR AKTY PRAWNE 2022 - właśnie taki segregator będziesz mógł zabrać ze sobą na swój egzamin !

39 498

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

97%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

COVID-19

z uwagi na panującą pandemię każdy kandydat jest zobowiązany do posiadania własnych aktów prawnych ! Sprawdź ofertę w zakładce SEGREGATOR AKTY PRAWNE 2022 - właśnie taki segregator będziesz mógł zabrać ze sobą na swój egzamin !