Blog

26.08.2022

Charakter wielkich fabryk

W artykule znajdziesz:

Charakter wielkich fabryk

Dobrze rozwinięta jest produkcja hodowlana, zaspokajająca potrzeby związane ze znacznym spożyciem mięsa i produktów mlecznych. Wysoki poziom produktywności (zwł. w dziedzinie produkcji mleka) osiągnięto dzięki racjonalnemu żywieniu i selekcji zwierząt gospodarskich. Oprócz hodowli bydła i trzody chlewnej na szczególnie dużą skalę rozwinięto chów drobiu (obecnie dominujący kierunek w produkcji mięsa). Również i w tej dziedzinie stosowane są przemysłowe metody pracy (m.in. bardzo duża mechanizacja i automatyzacja czynności związanych z hodowlą), a farmy drobiarskie mają charakter wielkich fabryk mięsa i jaj (program uprawnienia budowlane na komputer).

Bardzo ważną rolę w gospodarce Stanów Zjednoczonych odgrywa eksploatacja lasów. W czasach prekolumbijskich zajmowały one prawie połowę powierzchni kraju. Intensywna eksploatacja doprowadziła do zmniejszenia zasobów leśnych (stanowią one 29% terytorium państwa) (program uprawnienia budowlane na ANDROID). Obecnie drewno pozyskuje się w 5 obszarach lasów produktywnych, leżących w rejonie wybrzeża Oceanu Spokojnego i w Górach Skalistych oraz na terenach pn., środk. i pd.-wsch. kraju, stanowiących okręgi produkcji leśnej i przemysłu drzewnego. Chociaż Stany Zjednoczone są największym na świecie producentem drewna (14,6% produkcji globalnej), to jednak ogromny popyt na niektóre rodzaje tego surowca musi być zaspakajany poprzez import (uprawnienia budowlane).

Rybołówstwo słodkowodne

Pod względem wielkości połowów ryb Stany Zjednoczone zajmują 5. miejsce w świecie (po Chinach, Peru, Japonii i Chile). Przeważają połowy morskie, dokonywane w strefie przybrzeżnej Oceanu Atlantyckiego (także Zatoki Meksykańskiej) i Oceanu Spokojnego (program egzamin ustny). Rybołówstwo słodkowodne rozwinięte jest gł. w rejonie Wielkich jezior eksploatacji spowodowały zwiększenie importu surowców mineralnych (Stany Zjednoczone są obecnie jednym z największych ich importerów na świecie); dotyczy to m.in.: ropy naftowej, gazu ziemnego, rudy żelaza, rud\ i koncentratów miedzi, koncentratów cynku i ołowiu, cyny, boksytów, uranu, chromu manganu i antymonu (opinie o programie).

Stany Zjednoczone są czołowym światowym producentem - i równocześnie konsumentem - energii elektrycznej, która w ok. 71% jest wytwarzana w elektrowniach cieplnych (gł. węglowych i gazowych). Do jej produkcji wykorzystuje się także energię jądrową (ten rodzaj energetyki stracił na popularności wskutek groźnej awarii w elektrowni Stany Zjednoczone są państwem o największym na kuli ziemskiej potencjale przemysłowym. Produkcja przemysłowa cechuje się bardzo wysokim poziomem technicznym, co związane jest z szerokim zastosowaniem mechanizacji i automatyzacji. Odznacza się także bardzo wysoką wydajnością, której źródłem jest zaawansowana specjalizacja i kooperacja wielu przedsiębiorstw (segregator aktów prawnych).

Podstawą rozwoju przemysłu są ogromne zasoby surowców mineralnych - na większą skalę eksploatuje się tu ok. 60 rodzajów kopalin. Najważniejszymi rejonami ich występowania są Kordyliery, Nizina Zatokowa i Appalachy. Szczególnie dużą rolę odgrywa wydobycie surowców energetycznych: ropy naftowej, gazu ziemnego, węgla i uranu (ok. 20% produkcji światowej w przeliczeniu na węgiel kamienny), a także złóż metali: żelaza, miedzi, cynku, ołowiu i molibdenu. Długie tradycje ma eksploatacja złota i srebra. Stany Zjednoczone są również potentatem w dziedzinie wydobycia fosforytów i soli kamiennej. Do lat 60. amerykański przemysł przetwórczy bazował gł. na surowcach krajowych (promocja 3 w 1).

Stopniowe wyczerpywanie się złóż, a także wzrastające koszty Three Mile Island w Pensylwanii w 1979 energię wód płynących oraz energię, której źródłem są Słońce, wiatr, pływy morskie i procesy zachodzące w głębi skorupy ziemskiej (elektrownie geotermalne). Na niezwykle szeroką skalę rozwinięty jes-: przemysł przetwórczy. Odznacza się on wszechstronnością i nowoczesnością systemu organizacji pracy, która decyduje o bardzo wysokiej jakości produkowanych wyrobów. Szczególną pozycję zajmuje przemysł środków transportu, zwł. samochodowy, którego rozwój został zapoczątkowany w zakładach Forda na początku XX w.

Najnowsze wpisy

09.05.2024
Architekt - po co mu uprawnienia budowlane?

Jeśli chcesz zostać architektem, potrzebne będą Ci specjalne uprawnienia budowlane. Uzyskanie tych uprawnień nie jest proste. Kandydat na architekta musi…

07.05.2024
Praktyki budowlane. Wszytko, co musisz o nich wiedzieć

Znaczenie praktyki zawodowej w zdobywaniu uprawnień budowlanych Praktyka zawodowa odgrywa kluczową rolę w zdobywaniu uprawnień budowlanych dla architektów oraz innych…

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami