Charakterystyki techniczne

Charakterystyki techniczne

Betoniarki o przymusowym mieszaniu mają zastosowanie w szczególności do mieszania mas betonowych o małym współczynniku wodocemcntowym, przeznaczonych do wibrowania, dlatego też z reguły wchodzą w skład urządzeń przygotowujących masę betonową w zakładach prefabrykacji i w budownictwie inżynierskim, przy mieszaniu masy betonowej o wyższych markach (program uprawnienia budowlane na komputer).

Również w budownictwie monolitycznym ich znaczenie i rola stale wzrastają. Betoniarki o przymusowym mieszaniu mogą być stałe i przyczepne. Istnieje wiele rozwiązań konstrukcyjnych betoniarek o różnych parametrach produkowanych seryjnie w różnych krajach. Charakterystyki techniczne dotyczą pojemności roboczej mieszalnika (1), wydajności eksploatacyjnej (m3/h), mocy zainstalowanych silników (kW), maksymalnych wymiarów długości, szerokości i wysokości (mm) oraz ciężaru (kG) (program uprawnienia budowlane na ANDROID).

W tablicy 5-8 zestawiono betoniarki o mieszaniu przymusowym produkowane w kraju, a w tablicy 5-9 niektóre typy betoniarek produkowanych za granicą. Jak widać, w kraju nie produkuje się betoniarek o mieszaniu przymusowym o pojemności roboczej mieszalnika większej od 1000 1, podczas gdy za granicą produkowane są betoniarki tego rodzaju o pojemnościach roboczych mieszalników 2000 i 3000 1.

Wadami tych betoniarek jest ich skomplikowana konstrukcja, znaczne zużycie energii, mniejsza trwałość oraz większa możliwość uszkodzenia urządzeń mieszających (mieszadeł), w szczególności w przypadku pojawienia się w zarobię zbyt dużych ziarn kruszywa, które dostając się między łopatki mieszadeł a ściany lub dno mieszalnika mogą spowodować ich uszkodzenie. Betoniarki o mieszaniu przymusowym w porównaniu z betoniarkami wolnospadowymi mają również wyższe koszty eksploatacyjne (zużycie energii, naprawy). Betoniarki o mieszaniu przymusowym przyczepne (uprawnienia budowlane). Przy kładem betoniarki o mieszaniu przymusowym z mieszalnikiem obrotowym (przeciwbieżnej), która może być przemieszczana na niewielkie odległości (prze woźna) jest betoniarka krajowej produkcji typu BP-250 na podwoziu kołowym pojemności roboczej mieszalnika 250 1.

Praca betoniarki

Praca betoniarki polega na tym, że wsypane do bębna suche składniki masy betonowej są w betoniarce mieszane za pomocą łopatek obracających się z prędkością 40 obr./min oraz dzięki obrotowi bębna, który obraca się w przeciwnym kierunku niż łopatki wykonując 8 obr./min. Betoniarka składa się z następujących zespołów: korpusu, ramy, podwozia mieszalnika, mechanizmu napędu, mechanizmu wsypowego, mechanizmu mieszania, urządzenia spustowego i instalacji dozowania wody (program egzamin ustny).

O identycznej pojemności roboczej mieszalnika (w tym przypadku nie- obrotowego) produkowana jest w kraju betoniarka przejezdna o mieszaniu przymusowym typu BPM-250. Betoniarka ta przeznaczona jest do mieszania masy betonowej ze składników o granulacji nie przekraczającej 40 mm. Betoniarka BPM-250 składa się z podwozia, mieszalnika, mechanizmu mieszającego, napędu, kosza zasypowego, urządzenia dozującego wodę i instalacji elektrycznej. Podwozie betoniarki stanowi oś z dwoma kolami na pneumatykach. Z osią kół jest związana rama z kształtowników stalowych, na której są umocowane pozostałe elementy betoniarki (opinie o programie).

Rama jest wyposażona w dyszel z uchem do holowania betoniarki oraz w prowadnicę dla kosza zasypowego. Mieszalnik betoniarki w kształcie cylindrycznej misy umocowany jest na ramie, nad podwoziem. Wewnątrz mieszalnika znajduje się mieszadło czteroramienne z łopatkami. Nad mieszalnikiem jest umieszczony silnik oraz mechanizmy uruchamiające mieszadło i kosz zasypowy (segregator aktów prawnych). Materiały są ładowane do mieszalnika za pomocą kosza zasypowego (wywrotnego). Gotowa wymieszana masa jest odprowadzana przez otwór w dnie mieszalnika zamykany ręcznie zasuwą.

Do ramy betoniarki przymocowane są trzy podnośniki śrubowe, umożliwiające podniesienie ramy z mieszalnikiem do takiej wysokości, która pozwala na bezpośrednie odprowadzenie wymieszanej masy do podstawionych wózków (promocja 3 w 1). W nowszych rozwiązaniach konstrukcyjnych coraz częściej stosowane są urządzenia zasilające w wodę na zasadzie wodomierza przepływowego.

39 498

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

97%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

COVID-19

z uwagi na panującą pandemię każdy kandydat jest zobowiązany do posiadania własnych aktów prawnych ! Sprawdź ofertę w zakładce SEGREGATOR AKTY PRAWNE 2022 - właśnie taki segregator będziesz mógł zabrać ze sobą na swój egzamin !

Dodaj wpis:


39 498

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

97%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

COVID-19

z uwagi na panującą pandemię każdy kandydat jest zobowiązany do posiadania własnych aktów prawnych ! Sprawdź ofertę w zakładce SEGREGATOR AKTY PRAWNE 2022 - właśnie taki segregator będziesz mógł zabrać ze sobą na swój egzamin !