Ciąg impulsów

Ciąg impulsów

Do uzyskania impulsów można również zastosować kontaktron. Odpowiedni układ mechaniczny eliminuje impulsowanie podczas ruchu wstecznego wskazówki wagi (program uprawnienia budowlane na komputer).
Ciąg impulsów uzyskiwany jedną z powyższych metod może być podawany podczas ważenia na układ liczący oparty na wybierakach telefonicznych.

Wymaganą liczbę kilogramów danej porcji materiału nastawia się za pomocą wielopozycyjnych przełączników (nastawników), z których jeden wycechowany jest w setkach, drugi w dziesiątkach, a trzeci w jednostkach kilogramów (program uprawnienia budowlane na ANDROID). Przełączniki te mogą być zastąpione płytkami programowymi. W momencie gdy układ liczący zliczy nastawioną przełącznikami liczbę impulsów (odpowiadającą liczbie kilogramów), podawany jest impuls na odpowiedni element, powodujący zatrzymanie urządzenia podającego odmierzany materiał na wagę.
Do zwiększenia dokładności dozowania przy skróconym cyklu odmierzania można zastosować dwustopniowość pracy, przy której prawie cała porcja jest odważana szybko, natomiast partia końcowa powoli (uprawnienia budowlane).

Ten dwustopniowy system wyposażony jest w dodatkowy impulsator z pomocniczym układem zliczającym do pracy przy zmniejszonej wydajności urządzenia podającego materiał na wagę oraz w oddzielny przełącznik wielopozycyjny wycechowany w kilogramach. Zmniejszenie wydajności urządzenia podającego dokonywane jest automatycznie w oparciu o pracę impulsatora i urządzenia zliczającego fazy pierwszej (szybkiej).
Na podobnej zasadzie dwustopniowego odmierzania skonstruowane są wielofrakcjowe dozowniki do dozowania kilku frakcji kruszyw (program egzamin ustny).
Należy stwierdzić, że układy takie umożliwiają wprowadzenie korekty błędu ważenia wynikającego z opóźnienia przerwania pracy urządzenia podającego materiał na wagę już po przekazaniu impulsu zatrzymania, jak również błędu wynikającego ze zbyt dużego ciężaru materiału opadającego na wagę już po zatrzymaniu urządzenia podającego.

Dozowanie domieszek

W celu poprawienia właściwości technologicznych masy betonowej lub betonu stwardniałego w nowoczesnej technologii betonu zaleca się stosowanie wielu, najczęściej opatentowanych, domieszek do betonu (opinie o programie).

Wysoką jakość betonu można otrzymać jedynie wówczas, gdy nie będą równocześnie naruszone inne zasady prawidłowej technologii (jakość składników, dokładność dozowania, zagęszczania itp.).
Plastyfikatory, domieszki napowietrzające, utwardzające beton na powierzchni (ścieralność), mrozoodporne, uszczelniające, regulujące wiązanie masy betonowej itp., opisane m. in. w pracach oraz w prospektach firmowych (Katalog Inco) - są produkowane w postaci proszku, cieczy bądź pasty; dostarcza się je na budowy w różnych opakowaniach (worki, butle szklą ne, beczki). Dozuje się je do masy betonowej w czasie jej mieszania w małych ilościach, obliczanych najczęściej w stosunku do ciężaru cementu. Najprostszy sposób dozowania polega na tym, że obliczoną ilość domieszki rozpuszcza się w niewielkiej ilości wody zarobowej i uzyskany roztwór wlewa się do bębna betoniarki w momencie dodawania całej wody zarobowej (segregator aktów prawnych).

W instrukcjach stosowania domieszek w stanie sproszkowanym dopuszczalne jest czasami stopniowe wsypywanie odmierzonej porcji domieszki do betoniarki będącej w ruchu. Ale najlepsze wyniki uzyskuje się wówczas, gdy przy betoniarce zainstalowany jest specjalny dozownik dla domieszki, zaopatrzony w mechaniczne urządzenie mieszające, zapewniające dobre rozpuszczenie domieszki w wodzie, jej jednolitą koncentrację oraz zapobiegające sedymentacji.

Schemat rozwiązania dozatora do odmierzania obliczonej ilości wodnego roztworu domieszki do betoniarki o działaniu okresowym. Urządzenie to zaprojektował i wykonał zespół pracowników budowlanych P.P. „Chłodnie Kominowe” w Gliwicach (E. Szloser, J. Ranoszek), a zastosowane zostało w punkcie wytwarzania masy betonowej na budowie chłodni hyperboi- dalnych w Thierbach. Urządzenie to jest sprzężone z dozatorem wody za pomocą elektrycznie sterowanych obwodów (promocja 3 w 1).

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

COVID-19

z uwagi na panującą pandemię każdy kandydat jest zobowiązany do posiadania własnych aktów prawnych ! Sprawdź ofertę w zakładce SEGREGATOR AKTY PRAWNE 2023 - właśnie taki segregator będziesz mógł zabrać ze sobą na swój egzamin !

Dodaj wpis:


Powiązane artykuły

Włókna szklane

Włókna szklane, znane jako generatory szklanokwarcowe, to materiał kompozytowy wytwarzany z włókien elektrycznych, które są emitowane zamiast urządzenia ludzkiego włosa.…

Materiał elewacyjny

Materiał elewacyjny do materiału używanego do pokrywania zewnętrznych ścian budynków w celu ochrony przed ich dostępem oraz nadania im estetycznego…

Drabiny ewakuacyjne

Drabiny ewakuacyjne to specjalne urządzenie, które jest natychmiast opuszczane przez budynki lub elementy z dodatkowym piętrem w przypadku awarii lub…

Okna dachowe

Okna dachowe, znane również jako okna połaciowe lub okna strychowe, do okien umieszczonych w połaci dachowej budynku. Są one montowane…

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

COVID-19

z uwagi na panującą pandemię każdy kandydat jest zobowiązany do posiadania własnych aktów prawnych ! Sprawdź ofertę w zakładce SEGREGATOR AKTY PRAWNE 2023 - właśnie taki segregator będziesz mógł zabrać ze sobą na swój egzamin !