Blog

Przyśpieszone wiązanie zdjęcie nr 10
24.08.2021

Ciąg technologiczny

W artykule znajdziesz:

Ciąg technologiczny

Przyśpieszone wiązanie zdjęcie nr 11
Ciąg technologiczny

Rozwiązanie według tej koncepcji pozwala na zunifikowanie nie tylko ciągu technologicznego, ale również na zunifikowanie maszyn i urządzeń dla wszystkich zakładów. Różnice polegałyby tylko na wielkości urządzeń lub ich ilości. Jednocześnie unifikacja tych urządzeń pozwoliłaby również na znaczne zmniejszenie kubatury zakładów (program uprawnienia budowlane na komputer).

Niektórzy technolodzy praktycy przeciwstawiają oszczędnościowej metodzie Unipol metodę PGS, przy której zużycie 120 kg wapna palonego na 1 m3 betonu komórkowego wydaje się bardziej ekonomicznie uzasadnione wobec zużycia 120-140 kg spoiwa mieszanego przy metodzie Unipol. Jest to niesłuszne, ponieważ przy technologii Unipol otrzymujemy tworzywo, które swymi własnościami fizycznymi może być jedynie porównane z najlepszym betonem komórkowym na spoiwie cementowym (BLB). Są to więc materiały jakościowo nieporównywalne.
Mad młynem suchym usytuowane są silosy blaszane o stosunkowo wąskim przekroju (ok. 1,5 m), do których będzie podawany urządzeniem pneumatycznym cement oraz wapno palone mielone (program uprawnienia budowlane na ANDROID).
Do dowożenia i podawania cementu można użyć istniejących już w kraju urządzeń. Z dostawami wapna palonego mielonego sprawa jest nieco bardziej skomplikowana, gdyż nie zawsze jeszcze można uzyskać wapno w stanie zmielonym. Trzeba się liczyć z tym, że wapno do wielu punktów naszego kraju będzie jeszcze dostarczane w postaci wapna palonego w bryłach. W tym wypadku należy przewidzieć osobny węzeł kruszenia wapna i podawania go do młyna.

Pod silosami zainstalowane są podajniki z możliwością ich ilościowego regulowania (najlepiej podajniki wagowo automatyczne). Podajniki te pozwalają w sposób ciągły i uregulowany zasilać młyn suchy (uprawnienia budowlane).
Do tejże samej gardzieli młyna podawany jest z odgałęzienia podającego piasek do młyna szlamowego - mokry piasek lub w braku tego zwilżony żużel paleniskowy, względnie żużel wtórnego przepału z elektrociepłowni.
Po wyjściu z suchego młyna tak przygotowane spoiwo jest podnoszone podnośnikiem do silosu przejściowego nad wagą mieszarki.

Silos przejściowy

Silos przejściowy nie powinien być duży i mieścić najwyżej ok. 50 t mieliwa (mieliwo potrzebne na jedną zmianę przy produkcji 600 m3/dobę. Z silosu spoiwo dostaje się na wagę automatyczną, z wagi automatycznej do mieszarki produkcyjnej (program egzamin ustny).
W przypadku stosowania piasku zamiast żużla należy przewidzieć nieduży silos nad młynem dla anhydrytu lub gipsu surowego.
Opisany węzeł zabezpiecza uzyskanie właściwego spoiwa do produkcji betonów komórkowych we wszystkich rodzajach technologii.

Schemat produkcji zespołu kruszyw. Celem tego zespołu jest otrzymanie szlamu o dyspersji 1000-2000 cm2 z 1 grama. Jednocześnie zespół ten przeznaczony jest do przygotowania z każdego kruszywa, a więc z piasku, z pyłu dymnicowego i żużla (opinie o programie).
Głównym agregatem tego zespołu jest młyn 1 do przemiału na mokro, umieszczony w stosunku do zerowego punktu zakładu na wysokości do 3 m w celu usytuowania zbiorników szlamu 2 i urządzeń związanych z tymi zbiornikami poniżej poziomu zerowego, na jaki zezwolą wody gruntowe. Należy tak obliczyć wielkość młyna, by mógł on zemleć około 480 kg szlamu na 1 m3 wyrobu. W przypadku kruszywa pyłowego lub kruszywa kombinowanego pyłowo-piaskowego młyn ten może być znacznie mniejszy.

Z jednej strony młyna (przy jego wlocie) mieści się hałda piasku lub żużla (segregator aktów prawnych). Przy hałdzie zainstalowano urządzenie przesiewające. Piasek zgarniany na ruszt podawany podnośnikiem taśmowym lub kubełkowym do małego zasobnika nad młynem. Z zasobnika tego podajnik talerzowy podaje pasek do młyna z jednoczesnym odgałęzieniem niedużej ilości piasku do młyna suchego.

Z tejże samej strony młyna doprowadzona jest woda o stałym ciśnieniu. Z drugiej strony młyna (przy jego wylocie) ustawione są zbiorniki szlamu z mieszadłami, przeznaczone do szlamu piaskowego oraz osobno do szlamu pyłowego (promocja 3 w 1). Mieszadła te powinny być zaopatrzone u dołu w urządzenia pozwalające na uwolnienie szlamu pyłowego z odpadów oraz uzbrojone w zbiorniki ciśnieniowe, którymi szlam podawany będzie do zbiornika przejściowego szlamu piaskowego i osobno do zbiornika przejściowego szlamu pyłowego.

Najnowsze wpisy

14.06.2024
Przyśpieszone wiązanie zdjęcie nr 12
Budownictwo osób fizycznych a uprawnienia budowlane

Do 2015 roku Komisja Kwalifikacyjna PIIB stosowała interpretację opartą na rozporządzeniu Ministra Regionalnego i Budownictwa z 1991 roku. Zgodnie z…

14.06.2024
Przyśpieszone wiązanie zdjęcie nr 13
Uprawnienia budowlane w specjalności drogowej

Uprawnienia budowlane w specjalności drogowej w Polsce wymagane jest dla osób, które zamierzają samodzielnie kierować robotami drogowymi. Aby uzyskać takie…

Przyśpieszone wiązanie zdjęcie nr 16 Przyśpieszone wiązanie zdjęcie nr 17 Przyśpieszone wiązanie zdjęcie nr 18
Przyśpieszone wiązanie zdjęcie nr 19
Przyśpieszone wiązanie zdjęcie nr 20 Przyśpieszone wiązanie zdjęcie nr 21 Przyśpieszone wiązanie zdjęcie nr 22
Przyśpieszone wiązanie zdjęcie nr 23

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami
Przyśpieszone wiązanie zdjęcie nr 24

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym
Przyśpieszone wiązanie zdjęcie nr 25

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami
Przyśpieszone wiązanie zdjęcie nr 32 Przyśpieszone wiązanie zdjęcie nr 33 Przyśpieszone wiązanie zdjęcie nr 34
Przyśpieszone wiązanie zdjęcie nr 35
Przyśpieszone wiązanie zdjęcie nr 36 Przyśpieszone wiązanie zdjęcie nr 37 Przyśpieszone wiązanie zdjęcie nr 38
Przyśpieszone wiązanie zdjęcie nr 39

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami
Przyśpieszone wiązanie zdjęcie nr 40

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym
Przyśpieszone wiązanie zdjęcie nr 41

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami