Ciężar właściwy kruszywa

Ciężar właściwy kruszywa

Ciężar właściwy kruszywa zależy od materiału, z którego ono pochodzi; dla piasków naturalnych waha się w granicach od 2,50 do 2,90; średnio przyjmuje się 2,65 (program uprawnienia budowlane na komputer). Badanie ciężaru właściwego kruszywa przeprowadza się w sposób podany dla kamieni.

Ciężar objętościowy kruszywa zależy nie tylko od materiału, z którego ono pochodzi, lecz i od szeregu innych czynników, jak kształt ziarn, sposób nasypania, wilgotność. Laboratoria, chcąc mieć wyniki porównywalne, badają zwykle ciężar objętościowy piasku wysuszonego i w jednakowy sposób utrzęsionego. Próbę wykonywa się w cylindrze szklanym kalibrowanym o określonej objętości (np. 1 1) i znanym ciężarze Gc. Do cylindra tego nasypuje się stopniowo piasek i stale go utrząsa (program uprawnienia budowlane na ANDROID).

Gdy po dosypaniu piasku do przewidzianej podziałki objętość jego nie będzie już malała pod wpływem wstrząsów, określa się na wadze ciężar cylindra z piaskiem. Ciężar objętościowy piasku kwarcowego suchego utrzęsionego wynosi około 1,8 T/m3 (przy 32% porów). Gdy do powyżej opisanego cylindra z piaskiem dolewać spokojnie wodę, w naczyniu nie nastąpi ani obniżenie się, ani podniesienie górnej powierzchni piasku; objętość zajęta przez piasek w naczyniu pozostanie ta sama (uprawnienia budowlane). Jeśli jednak piasek nawilżony (lecz nie do całkowitego wypełnienia porów wodą) przesypać do innego naczynia, to zajmie on większą objętość, a to dlatego, że pomiędzy poszczególnymi ziarnkami wytworzą się meniski utrzymujące ziarnka dzięki napięciom powierzchniowym w pewnej odległości. Działanie menisków można sprawdzić wilgotną pałeczką, mianowicie do suchej pałeczki ziarnko piasku p nie przylega, do wilgotnej przyczepia się dzięki meniskowi m, jeżeli zaś pałeczkę z przyczepionym ziarnkiem zanurzyć do naczynia z wodą, to ziarnko opadnie na dno (program egzamin ustny).

Zanurzony piasek

Doświadczenia wykazały, że największe spulchnienie wykazuje piasek nasypywany przy 4 do 6% wilgotności; przyrost objętości sypanego luźno piasku wilgotnego w stosunku do sypanego w ten sam sposób piasku suchego może wynosić’ dla piasku grubego ok. 20%, dla piasku drobnego nawet 40%. Przy wilgotności większej od wyżej podanej napięcia powierzchniowe zmniejszają się, woda zaczyna działać jak smar ułatwiający prze suwanie się ziaren i objętość sypanego piasku maleje; jeżeli wody jest tak dużo, że piasek jest w niej całkowicie zanurzony, to objętość piasku zanurzonego będzie w przybliżeniu taka sama jak piasku suchego (opinie o programie).

Piasek na budowie bywa zazwyczaj wilgotny, gdyż zachowuje pewną ilość wody błonkowej (adhezyjnej) przylegającej do ziaren wskutek sił przyczepności oraz wody włosko watę j, utrzymującej się w kanalikach dzięki napięciom powierzchniowym. Nawet przy suchej pogodzie piasek zawiera l-f-2% wody; w porze jesiennej przeciętna ilość wody w piasku wynosi około 6%, a po dłuższych deszczach wzrasta do kilkunastu procent zależnie od miałkości piasku (segregator aktów prawnych).

Spulchnianie piasku wskutek wilgotności ma duże znaczenie przy dozowaniu zapraw i betonów. W zalecanych przez normy stosunkach składników objętość piasku podawana jest w odniesieniu do piasku suchego. Jeżeli piasek jest mokry, to należy się przekonać, jaki jest przyrost objętości przy jego nasypywaniu w porównaniu z piaskiem suchym. Można to zrobić nasypując do skrzynki najpierw piasek mokry, a następnie po jego wysuszeniu ten sam piasek suchy. Ze stosunku zajmowanych objętości można wywnioskować, o ile trzeba zwiększyć dawkę objętościową mokrego piasku (promocja 3 w 1.

39 498

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

97%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

COVID-19

z uwagi na panującą pandemię każdy kandydat jest zobowiązany do posiadania własnych aktów prawnych ! Sprawdź ofertę w zakładce SEGREGATOR AKTY PRAWNE 2022 - właśnie taki segregator będziesz mógł zabrać ze sobą na swój egzamin !

Dodaj wpis:


39 498

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

97%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

COVID-19

z uwagi na panującą pandemię każdy kandydat jest zobowiązany do posiadania własnych aktów prawnych ! Sprawdź ofertę w zakładce SEGREGATOR AKTY PRAWNE 2022 - właśnie taki segregator będziesz mógł zabrać ze sobą na swój egzamin !