Blog

30.01.2020

Ciężary słupów o pełnym przekroju

Ciężary słupów o pełnym przekroju

Ciężary słupów o pełnym przekroju

Ciężary słupów o pełnym przekroju wahają się w granicach od 1,25 do 11,7 T, zaś słupów dwuteowych - od 3,5 do 8,8 T. Słupy o przekroju dwuteowym mają ciężar o około 30°/o mniejszy niż słupy pełne o tej samej nośności. W budynkach szkieletowych mieszkalnych i wielokondygnacjowych przemysłowych stosuje się słupy o przekroju prostokątnym. Słupy w budynkach przemysłowych o wielu kondygnacjach mają wsporniki dla oparcia belek (program uprawnienia budowlane na komputer).

W budynkach o wysokości kondygnacji 4,12; 4,20; 4,40 i 5,75 m (stosowane jako standardowe w ZSRR) słupy zewnętrzne mają przekroje 50X40 i 60X X40 cm, a słupy pośrednie - przekroje 40X40; 50X40 i 60X40 cm. Ciężar tych elementów wynosi 2,2 - 3 T dla słupów zewnętrznych oraz 2 - 3,1 T dla słupów wewnętrznych.

W wielkich budynkach przemysłowych, jak np. w elektrociepłowniach, ciężary słupów wynoszą kilkanaście i kilkadziesiąt ton (program uprawnienia budowlane na ANDROID).

Belki podsuwnicowe wykonywane są najczęściej o przekroju teowym przy elementach żelbetowych z betonu marki 200, zaś przy elementach z betonu sprężonego - z betonu marki 300, 400 i 500. Ciężar belek podsuwnicowych o rozpiętości do 6 m nie przekracza 2,5 T, o rozpiętości 12 m - wynosi do 14 T. Jednospadowe belki  żelbetowe o przekroju teowym o rozpiętościach 6; 9 i 12 m i wysokość: 60; 80 i 100 cm z betonu o wytrzymałości 200 i 300 kG/cm2 n odpowiednio ciężary 1,3; 2,5; 4,15 T (uprawnienia budowlane). Belki te zbrojone są siatkami oraz szkieletami ze stali zbrojeniowej profilowanej. Dwuspadowe belki dachowe z żelbetu mają również przekrój wy i wykonywane są o rozpiętościach 6; 9; 12 i 15 m, a ich ciężary wym odpowiednio: 1,2; 2,5; 4,2 i 6,5 T.

Podobnie jak belki jednospadowe produkowane są z betonu marki 200 i 300 o analogicznym zbrojeniu szkieleto -siatkowym. Dźwigary te z betonu marki 400 i 500 spręż są strunami profilowanymi 0 5 mm o wytrzymałości 15000 kG/cm*. zmniejszenia ciężaru wykonywane są w środnikach dźwigarów okrągłe otwory (program egzamin ustny).

Rozpiętości belek

Rozpiętości belek jedno- i dwuspadowych wynoszą 9; 12; 15 i 18 a ich ciężary odpowiednio: belek jednospadowych 1,85; 3,3; 4,7 i 5,5 T c belek dwuspadowych - 1,6; 3,5; 4,7 i 5,7 T. Poza powyższymi dźwigarami wykonywanymi w całości używane są n nież w budownictwie radzieckim dźwigary składane z dwuteowych segmentów stypizowanych o długości 3 m, o grubości środnika na podporach 8 i w środku elementu - 6 cm. W segmentach dwuteowych postawione są okrągłe otwory dla przeprowadzenia przewodów i dla zmniejszenia zużycia betonu (opinie o programie).

Poszczególne segmenty mają utworzone kanały w półce dolnej przeprowadzenia kabli sprężających; kable przewleka się przez te kar na budowie i przeprowadza ich sprężenie. Wiązary wieszarowe żelbetowe stosuje się, gdy nie ma możliwości wykonywania dźwigarów sprężonych. Wiązary tego rodzaju mają konstrukcję kombinowaną, w której pas dolny wykonywany jest ze stali, a części wiązara - z żelbetu (segregator aktów prawnych). Dźwigary wieszarowe stosuje się przy rozpiętościach 12, 15 i 18 m.

Wiązary kratowe kablobetonowe mają rozpiętości 18; 24 i 30 Wiązary o rozpiętości 18 m wykonuje się w wytwórni w całości lub w segmentach o długości po 9 m, a wiązary o rozpiętości 24 i 30 m - w 2 lub 5 segmentach o długości po 6 m. Do wykonywania wiązarów stosowane betony o markach 300, 400 lub 500. Segmenty tych wiązarów zbrojone szkieletami ze stali profilowanej. Wiązary zestawia się z segmentów wytwórni lub na budowie i po przewleczeniu kabli przez kanały kablowe przeprowadza się sprężenie. Kable wykonane są ze strun o średnicy 5 mm o wytrzymałości 15 000-17 000 kG/cm (promocja 3 w 1).

kratowe eliptyczne z betonu kablowego, o rozpięte 18; 24 i 30 m, produkowane są z betonu marki 450. Wiązary te wykonuje w całości lub w segmentach, a ich ciężar wynosi 5; 6 i 12 T.

Najnowsze wpisy

10.01.2024
Trwałość konstrukcji

Trwałość konstrukcji jest kluczowym aspektem projektowania i budowy budynków oraz innych struktur. Oznacza to zdolność konstrukcji do zachowania swojej funkcji…

10.01.2024
Prace spawalnicze

Prace spawalnicze to proces łączenia materiałów, takich jak metal, za pomocą ciepła i/lub ciśnienia. Spawanie jest powszechnie stosowane w różnych…

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami