Ciśnienie hydrostatyczne wody

Ciśnienie hydrostatyczne wody

Ciśnienie hydrostatyczne wody znacznie utrudnia uszczelnienie spoin dylatacyjnych z dwóch powodów (program uprawnienia budowlane na komputer). Woda usiłuje rozerwać spoinę, a poza tym przenikanie jej w materiał spoiny jest na tyle znaczne, że niższe gatunki asfaltowych pap i jut łatwo nasiąkają wodą, tracąc swoje właściwości izolacyjne. Szczególnie groźnym przypadkiem jest działanie wód agresywnie działających na materiał w połączeniu z ciśnieniem hydrostatycznym.

Warstwa izolacyjna z materiałów asfaltowych dobrze ściśnięta jest bardziej oporna na działanie wody niż warstwa rozpulchniona, miękka, niedokładnie sklejona (program uprawnienia budowlane na ANDROID).
Z tego powodu jako wytyczne przyjmuje się następujące zasady:
1. Dla warstwy izolacyjnej muszą być stworzone następujące warunki:
- powinna mieć ona oparcie przeciwdziałające hydrostatycznemu ciśnieniu wody;
- materiał warstwy powinien być stale prasowany, aby nie uległ spulchnieniu;
- materiał wiążący materiały rolowe powinien być w postaci mas izolacyjnych dostatecznie plastycznych, ażeby pod dociskiem sklejał warstwy papy rozciągające się pod wpływami naprężeń;
- grubość warstwy po ściśnięciu powinna być dostosowana do obliczeniowej wielkości ścinania;
- materiał warstwy powinien być dobrany w zależności od cykliczności ruchu spoiny; w przypadku obciążeń dynamicznych i drgań muszą być stosowane odpowiednio trwałe materiały, jak blachy ołowiane, miedziane, folie z igelitu i innych elastycznych mas plastycznych (uprawnienia budowlane).

2. W stosunku do montażu powinny być zastosowane następujące warunki wykonania:
- zakładanie spoiny musi być wykonywane zgodnie ze ściśle oznaczonym harmonogramem robót budowlanych;
- jeżeli dwa osobne segmenty budowli, przedzielone szczeliną dylatacyjną, mają być wykonywane w różnym okresie czasu, należy dążyć, ażeby w miarę możności robić przerwę w wykonawstwie w konstrukcji drugiego segmentu. W tym przypadku zachodzi konieczność wprowadzenia tej kolejności w projekcie. Jeżeli takie rozwiązanie jest niemożliwe, należy całą spoinę montować przy pierwszym segmencie, a szczelinę należy specjalnie starannie zabezpieczyć przed uszkodzeniem przez omurowanie ścianką na słabszej zaprawie lub zabezpieczyć starannie deskowaniem czy w inny dostępny sposób (program egzamin ustny).

Odmurowanie spoiny

Odmurowanie spoiny w tym przypadku powinno nastąpić dopiero przy zaczęciu budowy następnego segmentu, gdy możliwość uszkodzenia spoiny całkowicie ustanie. Spoina w trakcie wykonywania musi być chroniona przed zalewaniem wodą i zanieczyszczeniem w jakikolwiek sposób;
- do robót przy spoinie muszą być przygotowane wygodne warunki (opinie o programie).
Warstwa uszczelniająca spoinę jest niewymienna i niedostępna do konserwacji, wtedy ruchy trzeba sprowadzić do ruchów powstających od naprężeń rozrywających i uwzględnić zapas w szerokości tej warstwy. Odkształcenia kilkukierunkowe należy przez zastosowanie odpowiednich zmian w konstrukcji sprowadzić do odkształcenia jednokierunkowego.

Odkształcenia w spoinie nie dają się określić co do wielkości przy projektowaniu i wtedy należy uwzględnić następujące warunki:
- spoina powinna być zakładana od wewnętrznej strony budynku,
- powinna być zastosowana konstrukcja przegubowych spoin pozwalająca na wymianę przerwanej dylatacji i powinny być stworzone warunki naprawy.
Pod względem rodzaju konstrukcji, do których stosuje się spoiny dylatacyjne, rozróżnia się dwie całkowicie odmienne w wykonaniu kategorie tych spoin.

Jeżeli ma się do czynienia z przegrodami w wielkich budowlach wodnych, to w tych przypadkach izolację często stanowi warstwa wodoszczelnego betonu. Spoina w tym przypadku jest wmontowana pomiędzy bloki betonu rozdzielone szczeliną dylatacyjną (segregator aktów prawnych).
Tego rodzaju przegrody wodne bywają znacznej grubości i uzyskiwana szczelność bywa daleka od doskonałości.

Przegrody te uszczelniają się często samoczynnie w miarę eksploatacji.
Najważniejszą wymaganą zaletą takich spoin jest trwałość i wytrzymałość na ciśnienie hydrostatyczne wody (promocja 3 w 1).
Tego rodzaju zabezpieczenie od wody stosuje się w niektórych tunelach i przepustach. W takich przypadkach tamuje się dopływ wody do rzędu przecieków, które można zlikwidować wewnętrznym drenażem.

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami

Dodaj wpis:


Powiązane artykuły

Wartość nieruchomości

Wartość nieruchomości, zwana także wartością rynkową, to znana cena, za którą dana własność może być sprzedawana lub wynajęta na otwartym…

Utylizacja odpadów

Utylizacja odpadów to proces usuwania lub utylizacja odpadów w sposób, który minimalizuje ich wpływ na środowisko i zdrowie publiczne. Proces…

Roboty rozbiórkowe

Roboty rozbiórkowe do specjalistycznych maszyn i roboty przeznaczone do wykonywania prac związanych z rozbiórką budynków, infrastruktury, obiektów przemysłowych i innych…

Jadalnia w miejscu pracy

Jadalnia w miejscu pracy do miejsca, gdzie pracownicy mogą spożywać posiłki, odpoczywać i relaksować się podczas przerw obiadowych lub innych…

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami