Ciśnienie hydrostatyczne wody

Ciśnienie hydrostatyczne wody

Ciśnienie hydrostatyczne wody znacznie utrudnia uszczelnienie spoin dylatacyjnych z dwóch powodów (program uprawnienia budowlane na komputer). Woda usiłuje rozerwać spoinę, a poza tym przenikanie jej w materiał spoiny jest na tyle znaczne, że niższe gatunki asfaltowych pap i jut łatwo nasiąkają wodą, tracąc swoje właściwości izolacyjne. Szczególnie groźnym przypadkiem jest działanie wód agresywnie działających na materiał w połączeniu z ciśnieniem hydrostatycznym.

Warstwa izolacyjna z materiałów asfaltowych dobrze ściśnięta jest bardziej oporna na działanie wody niż warstwa rozpulchniona, miękka, niedokładnie sklejona (program uprawnienia budowlane na ANDROID).
Z tego powodu jako wytyczne przyjmuje się następujące zasady:
1. Dla warstwy izolacyjnej muszą być stworzone następujące warunki:
- powinna mieć ona oparcie przeciwdziałające hydrostatycznemu ciśnieniu wody;
- materiał warstwy powinien być stale prasowany, aby nie uległ spulchnieniu;
- materiał wiążący materiały rolowe powinien być w postaci mas izolacyjnych dostatecznie plastycznych, ażeby pod dociskiem sklejał warstwy papy rozciągające się pod wpływami naprężeń;
- grubość warstwy po ściśnięciu powinna być dostosowana do obliczeniowej wielkości ścinania;
- materiał warstwy powinien być dobrany w zależności od cykliczności ruchu spoiny; w przypadku obciążeń dynamicznych i drgań muszą być stosowane odpowiednio trwałe materiały, jak blachy ołowiane, miedziane, folie z igelitu i innych elastycznych mas plastycznych (uprawnienia budowlane).

2. W stosunku do montażu powinny być zastosowane następujące warunki wykonania:
- zakładanie spoiny musi być wykonywane zgodnie ze ściśle oznaczonym harmonogramem robót budowlanych;
- jeżeli dwa osobne segmenty budowli, przedzielone szczeliną dylatacyjną, mają być wykonywane w różnym okresie czasu, należy dążyć, ażeby w miarę możności robić przerwę w wykonawstwie w konstrukcji drugiego segmentu. W tym przypadku zachodzi konieczność wprowadzenia tej kolejności w projekcie. Jeżeli takie rozwiązanie jest niemożliwe, należy całą spoinę montować przy pierwszym segmencie, a szczelinę należy specjalnie starannie zabezpieczyć przed uszkodzeniem przez omurowanie ścianką na słabszej zaprawie lub zabezpieczyć starannie deskowaniem czy w inny dostępny sposób (program egzamin ustny).

Odmurowanie spoiny

Odmurowanie spoiny w tym przypadku powinno nastąpić dopiero przy zaczęciu budowy następnego segmentu, gdy możliwość uszkodzenia spoiny całkowicie ustanie. Spoina w trakcie wykonywania musi być chroniona przed zalewaniem wodą i zanieczyszczeniem w jakikolwiek sposób;
- do robót przy spoinie muszą być przygotowane wygodne warunki (opinie o programie).
Warstwa uszczelniająca spoinę jest niewymienna i niedostępna do konserwacji, wtedy ruchy trzeba sprowadzić do ruchów powstających od naprężeń rozrywających i uwzględnić zapas w szerokości tej warstwy. Odkształcenia kilkukierunkowe należy przez zastosowanie odpowiednich zmian w konstrukcji sprowadzić do odkształcenia jednokierunkowego.

Odkształcenia w spoinie nie dają się określić co do wielkości przy projektowaniu i wtedy należy uwzględnić następujące warunki:
- spoina powinna być zakładana od wewnętrznej strony budynku,
- powinna być zastosowana konstrukcja przegubowych spoin pozwalająca na wymianę przerwanej dylatacji i powinny być stworzone warunki naprawy.
Pod względem rodzaju konstrukcji, do których stosuje się spoiny dylatacyjne, rozróżnia się dwie całkowicie odmienne w wykonaniu kategorie tych spoin.

Jeżeli ma się do czynienia z przegrodami w wielkich budowlach wodnych, to w tych przypadkach izolację często stanowi warstwa wodoszczelnego betonu. Spoina w tym przypadku jest wmontowana pomiędzy bloki betonu rozdzielone szczeliną dylatacyjną (segregator aktów prawnych).
Tego rodzaju przegrody wodne bywają znacznej grubości i uzyskiwana szczelność bywa daleka od doskonałości.

Przegrody te uszczelniają się często samoczynnie w miarę eksploatacji.
Najważniejszą wymaganą zaletą takich spoin jest trwałość i wytrzymałość na ciśnienie hydrostatyczne wody (promocja 3 w 1).
Tego rodzaju zabezpieczenie od wody stosuje się w niektórych tunelach i przepustach. W takich przypadkach tamuje się dopływ wody do rzędu przecieków, które można zlikwidować wewnętrznym drenażem.

45 565

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

97%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

COVID-19

z uwagi na panującą pandemię każdy kandydat jest zobowiązany do posiadania własnych aktów prawnych ! Sprawdź ofertę w zakładce SEGREGATOR AKTY PRAWNE 2023 - właśnie taki segregator będziesz mógł zabrać ze sobą na swój egzamin !

Dodaj wpis:


Powiązane artykuły

Układ włókien drewna

Większość stwierdzonych szkód parkietów wynikała ze szkodliwego oddziaływania podłoża. Można tu wymienić zabarwienia, paczenie lub pęknięcia w miejscach narażonych na…

Odklejanie się płytek

Klej należy mocno naciągnąć na podłoże i rozprowadzić szpachlą grzebieniową aż do wytworzenia równomiernej warstwy o grubości co najmniej 3…

Przyczepność płytek

Przyczepność płytek i ich przyleganie do podłoża całą powierzchnią musi zapewnić warstwa zaprawy lub kleju. Osiągnięcie tego zależy od jakości…

Płytki z ceramiki szlachetnej

Niebezpieczeństwo odłamywania się krawędzi płytek jest niewielkie, gdy spoiny są wypełnione zaprawą o dużej wytrzymałości i dobrze zagęszczoną, związaną z…

45 565

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

97%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

COVID-19

z uwagi na panującą pandemię każdy kandydat jest zobowiązany do posiadania własnych aktów prawnych ! Sprawdź ofertę w zakładce SEGREGATOR AKTY PRAWNE 2023 - właśnie taki segregator będziesz mógł zabrać ze sobą na swój egzamin !