Co brać pod uwagę przy wyborze wykonawcy?


Szukając firmy wykonawczej, która będzie wykonywać wszystkie roboty budowlane na budowie, należy zwrócić uwagę przede wszystkim na uprawnienia. Wprawdzie przepisy budowlane nie wymaga, aby właściciel takiej firmy miał uprawnienia budowlane czy wykształcenie techniczne, może on być nawet filozofem, ale w takim wypadku ma obowiązek zatrudnić osoby posiadające odpowiednią wiedzę, doświadczenie w wykonywanych pracach oraz niezbędne uprawnienia techniczne. W przypadku, gdy nie zdecydujemy się na powierzenie funkcji kierownika budowy osobie niezależnej, to właściciel firmy wykonawczej lub wskazana przez niego osoba musi posiadać uprawnienia do pełnienia roli kierownika budowy. Warto jednak pamiętać, że powierzanie tej funkcji reprezentantowi wykonawcy może nie być zbyt korzystne. Zapewniony przez firmę kierownik budowy nie zawsze będzie obiektywny, dlatego w takiej sytuacji warto atrudnić własnego inspektora nadzoru.

 

Oferta: Program TESTY UPRAWNIENIA BUDOWLANE 2018 w wersji na komputer oraz w wersji na telefon. Dodatkowo każda z wersji posiada PROGRAM EGZAMIN USTNY. Wrażenia osób, które już są po egzaminie na uprawnienia budowlane znajdziesz na podstronie Opinie. Zobacz także jakie przygotowaliśmy promocje do zakupu naszych kluczy licencyjnych.


Bardzo ważną kwestią jest znajomość technologii, w jakiej ma być budowany dom. Warto zapytać wykonawcę, czy technologia jest mu znana i czy już w niej budował. Wiele nowych technologii nie wymaga żadnych specjalnych umiejętności budowlanych, a wręcz ułatwia proces budowania, ale przy nieznajomości podstawowych zasad lub stosowaniu wyłącznie tradycyjnych metod, czas robót będzie niepotrzebnie wydłużony, a koszt materiałów wzrośnie.


Warto więc wynająć taką firmę budowlaną, której doświadczenie potwierdzone jest wybudowaniem kilku czy kilkunastu domów w wybranej technologii oraz odpowiednimi dokumentami, które potwierdzają jej znajomość. Do tego rodzaju dokumentów zalicza się m.in. certyfikaty oraz świadectwa ukończenia szkoleń, które wydawane są przez producentów materiałów. W przypadku, gdy takich dokumentów firma wykonawcza nie posiada, ale jesteśmy przekonani, że jest ona solidna i fachowa, to można zasugerować przeprowadzenie przez przedstawiciela producenta instruktażu na budowie. Warto też sprawdzić status prawny przedsiębiorstwa.

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami

Powiązane artykuły

Sieć ciepłownicza

Sieć ciepłownicza to system dystrybucji ciepła, który dostarcza ciepło do budynków, instytucji lub innych odbiorców na obszarze danego miasta, osiedla…

Odbiorca gazu

Odbiorcą gazu jest osoba, firma, instytucja lub organizacja, która korzysta z gazu jako źródła energii lub surowca do celów przemysłowych,…

Specyfikacje techniczne

Specyfikacje techniczne, często nazywane po prostu “specyfikacjami", są dokumentami zawierającymi szczegółowe informacje i opisy dotyczące materiałów, produktów, systemów lub usług,…

Plany konstrukcji

Plany konstrukcji, zwane również projektami budowlanymi lub dokumentacją techniczną, są kompleksowymi dokumentami zawierającymi szczegółowe informacje i instrukcje dotyczące budowy, remontu…

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami