Co dają uprawnienia w specjalności architektonicznej?

Samodzielne funkcje techniczne w Polsce mogą sprawować wyłącznie te osoby, które mają wykształcenie oraz praktykę zawodową dostosowaną do stopnia skomplikowania działalności, rodzaju działalności, a także innych wymagań wynikających z wykonywanej funkcji – spełnienie tych wymagań jest potwierdzone decyzją, która nazywa się uprawnieniami budowlanymi (program na komputer). Decyzja o nadaniu uprawnień budowlanych jest podejmowana przez organy samorządu zawodowego architektów, czyli okręgowe komisje kwalifikacyjne. Warunkiem koniecznym do samodzielnego wykonywania zawodu architekta na terenie Polski jest posiadanie uprawnień w specjalności architektonicznej (program na telefon).

Umiejętność zastosowania wiedzy technicznej w praktyce

Co dają uprawnienia w specjalności architektonicznej?

Uprawnienia architektoniczne można otrzymać po zdaniu egzaminu państwowego, sprawdzającego znajomość procesu budowlanego oraz umiejętność zastosowania wiedzy technicznej w praktyce (program na egzamin ustny). Uprawnienia w specjalności architektonicznej mogą być nadawane w różnych specjalnościach i zakresie:
• do projektowania bez ograniczeń,
• do projektowania w ograniczonym zakresie,
• do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń (promocja 3 w 1),
• do kierowania robotami budowlanymi w ograniczonym zakresie,
• do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń,
• do projektowania i kierowania robotami budowlanymi w ograniczonym zakresie (segregator).
Według ustawy Prawo budowlane postępowanie kwalifikacyjne związane z nadaniem uprawnień budowlanych musi składać się z dwóch etapów, czyli:
• kwalifikacji wykształcenia oraz praktyki pod kątem wybranej specjalności i zakresu uprawnień,
• egzaminu sprawdzającego znajomość procesu budowlanego oraz stosowania wiedzy technicznej w praktyce.
Przeprowadzenie postępowania kwalifikacyjnego i egzaminów na uprawnienia budowlane w specjalności architektonicznej, a także nadawanie tych uprawnień leży w kompetencjach okręgowych komisji kwalifikacyjnych, które są powoływane przez okręgowe rady izby architektów Rzeczpospolitej Polskiej. Wszystkie zasady, których należy przestrzegać w tym procesie, znajdują się w „Regulaminie postępowania kwalifikacyjnego w sprawach nadawania uprawnień budowlanych w specjalności architektonicznej” (opinie).

39 498

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

97%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

COVID-19

z uwagi na panującą pandemię każdy kandydat jest zobowiązany do posiadania własnych aktów prawnych ! Sprawdź ofertę w zakładce SEGREGATOR AKTY PRAWNE 2022 - właśnie taki segregator będziesz mógł zabrać ze sobą na swój egzamin !

39 498

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

97%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

COVID-19

z uwagi na panującą pandemię każdy kandydat jest zobowiązany do posiadania własnych aktów prawnych ! Sprawdź ofertę w zakładce SEGREGATOR AKTY PRAWNE 2022 - właśnie taki segregator będziesz mógł zabrać ze sobą na swój egzamin !