Co ma znamiona samowoli budowlanej?


Samowola budowlana

 

Prowadzenie robót budowlanych musi odbywać się według określonych norm. Normy te są wyszczególnione w przepisach prawa budowlanego. Przepisy te mają za zadanie ograniczenie samowoli budowlanej, a tym samym zwiększenie bezpieczeństwa i wprowadzenie mechanizmu nadzoru budowlanego. Jak się okazuje samowola budowlana zdarza się częściej niż można by się tego spodziewać.

 

Co ma znamiona samowoli budowlanej?

 

Znamiona samowoli budowlanej, są niby jasne. Każda budowa, która jest prowadzona bez odpowiedniego nadzoru oraz bez odpowiednich pozwoleń jest samowolą budowaną. Podobnie dzieje się, kiedy roboty budowlane przebiegają inaczej niż było to określone w projekcie. Czasem dzieje się tak w wyniku błędów, ale często jest to zabieg celowy, który ma za zadanie wykonać obiekt w formie innej niż tej, na którą zostało udzielone pozwolenie. Tak czy inaczej kontrola stwierdzi prowadzenie prac bez dopełnienia wymagań. Takie stwierdzenie w raporcie, kwalifikuje każdą budowę do miana samowoli, nawet jeśli wcześniej odpowiednie pozwolenia były wydane.

 

Samowola budowlana jest jednak w wielu wypadkach mniej oczywista. Za taki przykład może posłużyć remont, który bardziej niż normalnie ingeruje w przestrzeń mieszkalną. Owo “bardziej ingeruje" dotyczy nieumyślnego naruszenia ścian nośnych. Nawet jeśli miała by to być tylko jedna cegła, prace takie muszą być zgłoszone, odpowiednie pozwolenia muszą być wydane, musi być określony kierownik budowy itp. Kolejny przykład to budowa garaży szopy itp. Na posesji każdy może postawić tego typu budynek bez pozwolenia, ale pod dwoma warunkami. Pierwszy warunek wymaga aby powierzchnia takiego budynku nie przekroczyła 35m2 powierzchni. Drugi warunek określa ile takich budynków możemy postawić na naszej działce. Przysługuje nam jedna taka budowla na 500m2 działki. Jeśli jeden z tych warunków nie zostanie spełniony, z automatu przepisy prawa budowlanego kwalifikują takie dzieło do rangi samowolki. W takim przypadku co prawda nie grozi z automatu wyburzenie, ale proces legalizacji bywa kosztowny oraz długi.

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami

Powiązane artykuły

Sieć ciepłownicza

Sieć ciepłownicza to system dystrybucji ciepła, który dostarcza ciepło do budynków, instytucji lub innych odbiorców na obszarze danego miasta, osiedla…

Odbiorca gazu

Odbiorcą gazu jest osoba, firma, instytucja lub organizacja, która korzysta z gazu jako źródła energii lub surowca do celów przemysłowych,…

Specyfikacje techniczne

Specyfikacje techniczne, często nazywane po prostu “specyfikacjami", są dokumentami zawierającymi szczegółowe informacje i opisy dotyczące materiałów, produktów, systemów lub usług,…

Plany konstrukcji

Plany konstrukcji, zwane również projektami budowlanymi lub dokumentacją techniczną, są kompleksowymi dokumentami zawierającymi szczegółowe informacje i instrukcje dotyczące budowy, remontu…

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami