Co po skończonej szkole?

 
Co po skończonej szkole?
Co po skończonej szkole?

Tytuł technika a uprawnienia budowlane. Posiadanie uprawnień budowlanych jest to bardzo pożądana rzecz. Jeżeli takie ktoś posiada nie ma problemu ze znalezieniem pracy. Można również pomyśleć o założeniu własnej firmy budowlanej (uprawnienia budowlane). Ale nie każdy może takie uprawnienia posiadać. Jak to właściwie jest z uprawnieniami budowlanymi? W Polsce pełne uprawnienia budowlane mogą posiadać jedynie osoby, które mają tytuł magistra inżyniera i skończyły studia budowlane. Ograniczone uprawnienia budowlane mają absolwenci kierunków zawodowych. Tytuł technika jest obecnie dość problematyczny, o czym nie każdy może wiedzieć, kiedy idzie do technikum budowlanego (program egzamin ustny). Do roku 2006 wykształcenie średnie techniczne, było wystarczające do tego, aby starać się o przyznanie uprawnień budowlanych.

 

Niestety od roku 2006 drogę do posiadania uprawnień budowlanych, osobom posiadającym wykształcenie techniczne zamknięto. Nie oznacza to, że osoby takie nie mogą zdobyć uprawnień (był by to oczywisty absurd), ale droga do nich zdecydowanie się wydłużyła. Jak zdobyć uprawnienia budowlane osobom z tytułem technika? Jeśli osoba posiada tytuł technika powinna się do edukować na kierunku zawodowym budowlanym, albo jeżeli chce mieć pełne uprawnienia na studiach budowlanych. Wówczas będzie mieć otwartą drogę do uprawnień. Zmiana w prawie budowlanym miała właśnie na celu podniesienie kwalifikacji “budowlańców". Ogólnie założenie zmiany było takie, że wraz z dużym postępem technicznym w branży należy podnieść poziom osób, które uprawnienia posiadają (innymi słowy zmusić osoby te do pójścia na studia) (opinie o programie)Co po skończonej szkole? Kiedy osoby chcące mieć uprawnienia budowlane są już absolwentami kierunku zawodowego, albo co lepsza posiadają tytuł magistra inżyniera, muszą jeszcze zdać egzamin w Izbie Inżynierów Budownictwa. Egzamin ten weryfikuje czy wiedza jaką zdobyto na studiach i w trakcie praktyk, jest kompletna i czy jest w praktyce stosowana. Jeśli pozytywnie zdamy egzamin, zostaną nadane uprawnienia budowlane pełne lub ograniczone.

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami

Powiązane artykuły

Wyroby hutnicze

Wyroby hutnicze do produktów usuwanych w procesie hutniczym, czyli przetwarzania substancji metalicznych, takich jak żelazo, stal, aluminium, miedź i inne,…

Pręty stalowe

Pręty stalowe do produktów w postaci walcowanych lub ciągnionych wałków wykonanych ze stali. Są jednym z szeroko dostępnych w różnych…

Punkty geodezyjne

Punkty geodezyjne, także punktami geodezyjnymi, są dokładnie i po wycelowaniu w punkty na powierzchni ziemi, które służą jako punkty odniesienia…

Działka gruntu

Działka gruntu do fragmentu ziemi, który jest oddzielony od innych działek lub terenów na podstawie prawnych lub geograficznych granic. Działka…

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami