Co powinien zawierać opis techniczny?


Co powinien zawierać opis techniczny?

 

Mimo iż architekt w swojej pracy posługuje się głównie rysunkiem - pewnych informacji na temat budynku nie da się przekazać w inny sposób - zgodnie z polskimi przepisami każdy projekt aspirujący do wydania pozwolenia na budowę posiadać powinien część pisemną - czyli opis techniczny. Czym on jest i co powinien zawierać?

 

Część tekstowa projektu architektoniczno-budowlanego powinna przybliżać wykonawcom pewne parametry i funkcje poszczególnych części obiektu. Informacje powinny być kompletne, ale podane w sposób klarowny i przejrzysty - to ułatwi później pracę na budowie i dzięki temu architekt jest w stanie uniknąć telefonów zdezorientowanych budowlańców.

 

Kwestie ogólne i wizualne


Co takowy opis powinien zawierać? Przede wszystkim to, co ogólnie charakteryzuje obiekt budowlany - czyli dane na jego temat, inwestora, projektanta, wykonawcę oraz adres. Początkowa część musi określać funkcję, jaką budynek będzie pełnił - na przykład mieszkalną jednorodzinną, użyteczności publicznej czy służby zdrowia. Nie mniej ważna staje się tutaj również forma architektoniczna - jest ona co prawda widoczna na rysunkach, jednak niekiedy zwięzłe opisanie jej pozwala znacznie bardziej zrozumieć zalecenia projektanta i efekt, który pragnie on uzyskać - architekt nie przebywa przecież na budowie non stop, aby odpowiadać na wszystkie, nawet najmniejsze pytania wykonawców. Im więcej określi on zawczasu, tym lepiej.

 

Część techniczna


Następna część opisu staje się jeszcze bardziej techniczna. Określa się tutaj podstawowe dane gabarytowe takie jak powierzchnię działki, zabudowy, kubaturę obiektu, bilans powierzchni. Następnie przychodzi czas na rozwiązania konstrukcyjno-materiałowe, czyli określenie wszystkich elementów od ogółu do szczegółu - fundamentów, ścian, stropów, kominów, dachów, różnych typów izolacji - pionowej i poziomej. Ważne staje się również wykończenie - stolarka okienno-drzwiowa, podłogi, pokrycie ścian zewnętrznych i wewnętrznych. Na końcu przechodzi się do scharakteryzowania instalacji, kwestii przeciwpożarowych, warunków gruntowych i charakterystyki energetycznej.

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami

Powiązane artykuły

Sieć ciepłownicza

Sieć ciepłownicza to system dystrybucji ciepła, który dostarcza ciepło do budynków, instytucji lub innych odbiorców na obszarze danego miasta, osiedla…

Odbiorca gazu

Odbiorcą gazu jest osoba, firma, instytucja lub organizacja, która korzysta z gazu jako źródła energii lub surowca do celów przemysłowych,…

Specyfikacje techniczne

Specyfikacje techniczne, często nazywane po prostu “specyfikacjami", są dokumentami zawierającymi szczegółowe informacje i opisy dotyczące materiałów, produktów, systemów lub usług,…

Plany konstrukcji

Plany konstrukcji, zwane również projektami budowlanymi lub dokumentacją techniczną, są kompleksowymi dokumentami zawierającymi szczegółowe informacje i instrukcje dotyczące budowy, remontu…

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami