Blog

Maszynownia dźwigów zdjęcie nr 10
30.05.2018

Co powinien zawierać wniosek o nadanie uprawnień budowlanych?

W artykule znajdziesz:

Co powinien zawierać wniosek o nadanie uprawnień budowlanych?


Co powinien zawierać wniosek o nadanie uprawnień budowlanych?

 

Uprawnieni budowlane pozwalają na pełnienie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie. O uzyskanie uprawnień mogą wnioskować osoby, które ukończyły odpowiednie studia oraz odbyły praktykę zawodową. Uprawnienia budowlane mogą uzyskać także osoby, które posiadają określone w przepisach wykształcenie średnie oraz odbyły wymaganą przepisami praktykę zawodową.

 

Oferta: Na naszej stronie www.uprawnienia-budowlane.pl znajdą Państwo kompletne oprogramowanie, które przygotuje Cie do egzaminu na uprawnienia budowlane. Program TESTY UPRAWNIENIA BUDOWLANE 2018 dostępny jest w dwóch wersjach. Pierwsza wersja to program na komputer, tzw. wersja stacjonarna. Natomiast druga wersja to program na telefon, tzw. wersja mobilna. Dzięki takiemu połączeniu możesz uczyć się praktycznie w każdym miejscu i o każdej porze. Z naszego oprogramowania korzystało już wiele osób. Wszystkie opinie możesz przeczytać w zakładce opinie o programie. Razem z nami współpracowało i uczyło się już kilkanaście tysięcy osób. Dodatkowo w programach dostępny jest PROGRAM EGZAMIN USTNY 2018, który również jest dostępny w wersji na komputer i telefon. Z nami przygotujesz się kompleksowo do obydwu części egzaminu. Kupują kilka kluczy możesz otrzymać od nas promocyjną ofertę nas zakup kluczy licencyjnych.

 

Co zrobić, aby przystąpić do egzaminu na uprawnienia budowlane?

 

Aby przystąpić do egzaminu na uprawnienia budowlane, należy najpierw złożyć wniosek o nadanie uprawnień budowlanych we właściwej miejscowo okręgowej izbie samorządu zawodowego. Osoby, które składają wniosek o nadanie uprawnień budowlanych są zobowiązane do zarejestrowania się na sesję egzaminacyjną w terminie wyznaczonym przez Przewodniczącego OKK.

 

Jakie dokumenty trzeba dołączyć do wniosku o nadanie uprawnień budowlanych?

 

Do wniosku o nadanie uprawnień budowlanych należy dołączyć następujące dokumenty:


• odpis dyplomu magistra inżyniera, inżyniera, technika lub mistrza,
• książkę praktyki zawodowej,
• wypis z przebiegu studiów lub suplement do dyplomu potwierdzony przez kierownika podstawowej jednostki organizacyjnej uczelni,
• oświadczenie potwierdzające odbycie praktyki oraz zbiorcze zestawienie odbytej praktyki zawodowej,
• życiorys zawodowy,
• dowód wpłaty, czyli ksero opłacenia pierwszej raty za postępowanie kwalifikacyjne,
• formularz osobowy,
• ksero uprawnień osób, które potwierdzają praktykę,
• odpis posiadanych uprawnień,
• potwierdzenie zatrudnienia lub umowy, na której podstawie odbywała się praktyka,
• oświadczenie o zgodności z prawdą wszystkich złożonych dokumentów.


Każdy z wymienionych dokumentów należy spakować do teczki formatu A4, zamykanej na gumkę. W trakcie składanie dokumentów trzeba okazać dowód osobisty do wglądu. Wnioski o nadanie uprawnień budowlanych można składać w terminach określonych przez Okręgową Izbę Inżynierów Budownictwa właściwą dla miejsca zamieszkania. Zwykle wnioski można składać trzy miesiące przed wyznaczonym terminem egzaminów.

 

Najnowsze wpisy

19.06.2024
Maszynownia dźwigów zdjęcie nr 11
Uprawnienia wodno-melioracyjne

Prawa do nabywania wody i gruntów oznaczają prawa i obowiązki związane z inicjatywami w zakresie zaopatrzenia w wodę i nabywania…

18.06.2024
Maszynownia dźwigów zdjęcie nr 12
Uprawnienia majstra budowlanego

Kwalifikacje kierownika budowy różnią się w zależności od kraju, ale zazwyczaj obejmują zestaw kwalifikacji i umiejętności, które umożliwiają nadzorowanie prac…

Maszynownia dźwigów zdjęcie nr 15 Maszynownia dźwigów zdjęcie nr 16 Maszynownia dźwigów zdjęcie nr 17
Maszynownia dźwigów zdjęcie nr 18
Maszynownia dźwigów zdjęcie nr 19 Maszynownia dźwigów zdjęcie nr 20 Maszynownia dźwigów zdjęcie nr 21
Maszynownia dźwigów zdjęcie nr 22

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami
Maszynownia dźwigów zdjęcie nr 23

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym
Maszynownia dźwigów zdjęcie nr 24

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami
Maszynownia dźwigów zdjęcie nr 31 Maszynownia dźwigów zdjęcie nr 32 Maszynownia dźwigów zdjęcie nr 33
Maszynownia dźwigów zdjęcie nr 34
Maszynownia dźwigów zdjęcie nr 35 Maszynownia dźwigów zdjęcie nr 36 Maszynownia dźwigów zdjęcie nr 37
Maszynownia dźwigów zdjęcie nr 38

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami
Maszynownia dźwigów zdjęcie nr 39

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym
Maszynownia dźwigów zdjęcie nr 40

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami