Co powinien zawierać wniosek o nadanie uprawnień budowlanych?


Co powinien zawierać wniosek o nadanie uprawnień budowlanych?

 

Uprawnieni budowlane pozwalają na pełnienie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie. O uzyskanie uprawnień mogą wnioskować osoby, które ukończyły odpowiednie studia oraz odbyły praktykę zawodową. Uprawnienia budowlane mogą uzyskać także osoby, które posiadają określone w przepisach wykształcenie średnie oraz odbyły wymaganą przepisami praktykę zawodową.

 

Oferta: Na naszej stronie www.uprawnienia-budowlane.pl znajdą Państwo kompletne oprogramowanie, które przygotuje Cie do egzaminu na uprawnienia budowlane. Program TESTY UPRAWNIENIA BUDOWLANE 2018 dostępny jest w dwóch wersjach. Pierwsza wersja to program na komputer, tzw. wersja stacjonarna. Natomiast druga wersja to program na telefon, tzw. wersja mobilna. Dzięki takiemu połączeniu możesz uczyć się praktycznie w każdym miejscu i o każdej porze. Z naszego oprogramowania korzystało już wiele osób. Wszystkie opinie możesz przeczytać w zakładce opinie o programie. Razem z nami współpracowało i uczyło się już kilkanaście tysięcy osób. Dodatkowo w programach dostępny jest PROGRAM EGZAMIN USTNY 2018, który również jest dostępny w wersji na komputer i telefon. Z nami przygotujesz się kompleksowo do obydwu części egzaminu. Kupują kilka kluczy możesz otrzymać od nas promocyjną ofertę nas zakup kluczy licencyjnych.

 

Co zrobić, aby przystąpić do egzaminu na uprawnienia budowlane?

 

Aby przystąpić do egzaminu na uprawnienia budowlane, należy najpierw złożyć wniosek o nadanie uprawnień budowlanych we właściwej miejscowo okręgowej izbie samorządu zawodowego. Osoby, które składają wniosek o nadanie uprawnień budowlanych są zobowiązane do zarejestrowania się na sesję egzaminacyjną w terminie wyznaczonym przez Przewodniczącego OKK.

 

Jakie dokumenty trzeba dołączyć do wniosku o nadanie uprawnień budowlanych?

 

Do wniosku o nadanie uprawnień budowlanych należy dołączyć następujące dokumenty:


• odpis dyplomu magistra inżyniera, inżyniera, technika lub mistrza,
• książkę praktyki zawodowej,
• wypis z przebiegu studiów lub suplement do dyplomu potwierdzony przez kierownika podstawowej jednostki organizacyjnej uczelni,
• oświadczenie potwierdzające odbycie praktyki oraz zbiorcze zestawienie odbytej praktyki zawodowej,
• życiorys zawodowy,
• dowód wpłaty, czyli ksero opłacenia pierwszej raty za postępowanie kwalifikacyjne,
• formularz osobowy,
• ksero uprawnień osób, które potwierdzają praktykę,
• odpis posiadanych uprawnień,
• potwierdzenie zatrudnienia lub umowy, na której podstawie odbywała się praktyka,
• oświadczenie o zgodności z prawdą wszystkich złożonych dokumentów.


Każdy z wymienionych dokumentów należy spakować do teczki formatu A4, zamykanej na gumkę. W trakcie składanie dokumentów trzeba okazać dowód osobisty do wglądu. Wnioski o nadanie uprawnień budowlanych można składać w terminach określonych przez Okręgową Izbę Inżynierów Budownictwa właściwą dla miejsca zamieszkania. Zwykle wnioski można składać trzy miesiące przed wyznaczonym terminem egzaminów.

 

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami

Powiązane artykuły

Wyroby hutnicze

Wyroby hutnicze do produktów usuwanych w procesie hutniczym, czyli przetwarzania substancji metalicznych, takich jak żelazo, stal, aluminium, miedź i inne,…

Pręty stalowe

Pręty stalowe do produktów w postaci walcowanych lub ciągnionych wałków wykonanych ze stali. Są jednym z szeroko dostępnych w różnych…

Punkty geodezyjne

Punkty geodezyjne, także punktami geodezyjnymi, są dokładnie i po wycelowaniu w punkty na powierzchni ziemi, które służą jako punkty odniesienia…

Działka gruntu

Działka gruntu do fragmentu ziemi, który jest oddzielony od innych działek lub terenów na podstawie prawnych lub geograficznych granic. Działka…

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami