Co reguluje polskie prawo budowlane?

Prawo budowlane

Prawo budowlane to jeden z najobszerniejszych zbiorów przepisów, instruujących o warunkach i sposobie budowy oraz użytkowania budynków mieszkalnych i nie tylko. Głównym zadaniem prawa budowlanego jest ochrona zdrowia i życia, m.in. aby nie dochodziło do katastrof budowlanych spowodowanych błędami w sztuce projektowej i budowlanej, a także nieprawidłowym eksploatowaniem istniejących budynków (program na komputer). Przestrzeganie prawa budowlanego jest bardzo ważne na każdym etapie inwestycji. Począwszy od wykonania projektu, aż po jego realizację z użyciem odpowiednich materiałów i technologii. Jednym z warunków uzyskania pozwolenia na budowę, jest przygotowanie i przedstawienie projektu, który uwzględnia aktualne przepisy prawa budowlanego.

Co reguluje polskie prawo budowlane?

Co reguluje polskie prawo budowlane

Pomijając oczywiste dla wszystkich zagadnienia, związane z projektowaniem, budową, nadzorem, a także utrzymaniem i rozbiórką budynków, polskie prawo budowlane reguluje również wiele innych spraw, dotyczących ochrony środowiska podczas procesu budowy lub rozbiórki. W rozdziałach prawa budowlanego znajdziemy również szczegółowe wytyczne dotyczące miejsc, w których inwestycje budowlane mogą powstawać. Minimalnych odległości od granic działki dla poszczególnych rodzajów obiektu, a także opis robót i budów, dla których uzyskanie pozwolenia na budowę nie jest konieczne. Prawo budowlane bardzo precyzyjnie określa również sposób oddawania obiektów budowlanych do użytkowania, opisując niezbędną infrastrukturę i wyposażenie, w które takie obiekty muszą być wyposażone. Również architekci, projektanci, inspektorzy, kierownicy budów muszą wykonywać swoją pracę zgodnie z prawem budowlanym, które także reguluje ich uprawnienia, zakres obowiązków i sposób zdobywania uprawnień do wykonywania zawodu. W końcu, w prawie budowlanym znajdziemy również szczegółowe instrukcje w przypadku wystąpienia katastrofy budowlanej, którą jest np. zawalenie się budynku.

Z czego składa się prawo budowlane

Na polskie prawo budowlane składa się aż 11 rozdziałów, dokładnie opisujących samodzielne funkcje techniczne w budownictwie, prawa i obowiązki uczestników procesu budowlanego, postępowanie poprzedzające rozpoczęcie robót budowlanych, budowę i oddawanie do użytku obiektów budowlanych, utrzymanie obiektów budowlanych, katastrofy budowlane i wiele innych. Prawo budowane jest również tematem wielu dyskusji i zmian, które są do niego wprowadzane i których celem jest dostosowanie przepisów do nowych norm, technologii i unijnych przepisów prawa budowlanego.

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami

Powiązane artykuły

Wyroby hutnicze

Wyroby hutnicze do produktów usuwanych w procesie hutniczym, czyli przetwarzania substancji metalicznych, takich jak żelazo, stal, aluminium, miedź i inne,…

Pręty stalowe

Pręty stalowe do produktów w postaci walcowanych lub ciągnionych wałków wykonanych ze stali. Są jednym z szeroko dostępnych w różnych…

Punkty geodezyjne

Punkty geodezyjne, także punktami geodezyjnymi, są dokładnie i po wycelowaniu w punkty na powierzchni ziemi, które służą jako punkty odniesienia…

Działka gruntu

Działka gruntu do fragmentu ziemi, który jest oddzielony od innych działek lub terenów na podstawie prawnych lub geograficznych granic. Działka…

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami