Co to są budowle hydrotechniczne?


Budowle hydrotechniczne
Budowle hydrotechniczne

Uprawnienia budowlane - budownictwo hydrotechniczne

 

Posiadanie uprawnień budowlanych jest niezwykle istotną rzeczą, kiedy chcemy szukać pracy. Większość osób, które posiadają uprawnienia, zajmują się najbardziej popularnymi specjalizacjami, jakie wchodzą w skład budownictwa kubaturowego oraz liniowego. Jeśli jednak inżynier w pracy zawodowej, chce realizować budowle nietypowe lub spektakularne, warto jest zrobić nietypowe uprawnienia. Budownictwo hydrotechniczne jest jedną z takich gałęzi budownictwa.

 

Jakie specjalizacje są wyróżniane w polskim prawie budowlanym?

 

Polska Izba Inżynierów Budowlanych nadaje uprawnienia według poniższego podziału:

 

- specjalność architektoniczna,
- specjalność konstrukcyjno-budowlana,
- specjalność inżynieryjna,
- specjalność mostowa,
- specjalność drogowa,
- specjalność kolejowa,
- specjalność hydrotechniczna,
- specjalność wyburzeniowa;
- specjalność instalacyjna - telekomunikacyjna,
- specjalność instalacyjna: instalacje cieplne, wentylacyjne, gazowe, wodociągowe i kanalizacyjne.

 

Oczywiście, aby mieć daną specjalizację, konieczna jest odpowiednia praktyka w tym kierunku.

 

Co to są budowle hydrotechniczne?

 

Budownictwo hydrotechniczne możemy podzielić na śródlądowe oraz morskie. Jeśli idzie o rodzaje budowli możemy wyróżnić budowle morskie, które znajdują się nad lub pod wodą, w pasie technicznym wybrzeża lub w portach morskich. Do budownictwa hydrotechnicznego śródlądowego możemy natomiast zaliczyć: jazy, zapory, śluzy wodne, elektrownie wodne, wały przeciwpowodziowe, kanały i zbiorniki.

 

Dlaczego warto specjalizować się w kierunku budownictwa hydrotechnicznego?

Przede wszystkim warto nadmienić, że budownictwo to też praca. Może być wykonywana z pasją, ale w typowych specjalizacjach raczej nic nas nie zaskakuje. Większość prac jest typowa i rutynowa. Realizacja przedsięwzięć z zakresu hydrotechniki, zawsze będzie dla nas większym wyzwaniem. Zbudowanie tamy lub kanału żeglugowego, na pewno jest bardziej zajmujące i interesujące niż budowa domu jednorodzinnego lub drogi. Jest to na pewno specjalizacja dla ludzi lubiących wyzwania.

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami

Powiązane artykuły

Sieć ciepłownicza

Sieć ciepłownicza to system dystrybucji ciepła, który dostarcza ciepło do budynków, instytucji lub innych odbiorców na obszarze danego miasta, osiedla…

Odbiorca gazu

Odbiorcą gazu jest osoba, firma, instytucja lub organizacja, która korzysta z gazu jako źródła energii lub surowca do celów przemysłowych,…

Specyfikacje techniczne

Specyfikacje techniczne, często nazywane po prostu “specyfikacjami", są dokumentami zawierającymi szczegółowe informacje i opisy dotyczące materiałów, produktów, systemów lub usług,…

Plany konstrukcji

Plany konstrukcji, zwane również projektami budowlanymi lub dokumentacją techniczną, są kompleksowymi dokumentami zawierającymi szczegółowe informacje i instrukcje dotyczące budowy, remontu…

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami