Blog

Wyjęcie wełny zdjęcie nr 10
30.05.2018

Co to są studia pokrewne?

W artykule znajdziesz:

Co to są studia pokrewne?

Co studiować, aby uzyskać uprawnienia budowlane - studia pokrewne

Karierę w branży budowlanej mogą zrobić wyłącznie osoby, posiadającego uprawnienia budowlane. Pozwalają one na pełnienie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, np. na stanowisku projektanta lub kierownika budowy. Jednak, aby móc przystąpić do egzaminów na uprawnienia budowlane, trzeba najpierw zdobyć odpowiednie wykształcenie na kierunkach odpowiadających lub pokrewnych.

Wyjęcie wełny zdjęcie nr 11
Co to są studia pokrewne?

Co to są studia pokrewne?

Kierunki „pokrewne” to tzw. kierunki uniwersalne, które są elastyczne dla niektórych specjalności. Umożliwiają one zdawanie egzaminu na uprawnienia budowlane w późniejszym terminie (segregator aktów prawnych). Oprócz studiów do przystąpienia do egzaminu na uprawnienia budowlane niezbędne jest także odbycie praktyki zawodowej.

Studia pokrewne – kierunki

Dla każdej specjalności studia pokrewne obejmują nieco inne kierunki i pozwalają na uzyskanie uprawnień w ograniczonym zakresie. Kierunki pokrewne dla wybranych specjalności to:

• architektoniczna w ograniczonym zakresie – studia pokrewne: kierunek w zakresie budownictwa,

• konstrukcyjno-budowlana w ograniczonym zakresie – studia pokrewne: architektura lub architektura i urbanistyka, inżynieria środowiska, budownictwo hydrotechniczne, inżynieria i gospodarka wodna, melioracja,

• inżynieryjna kolejowa w zakresie sterowania ruchem kolejowym – studia pokrewne: automatyka i robotyka, elektroenergetyka,

• instalacyjna w zakresie sieci, instalacji i urządzeń telekomunikacyjnych w ograniczonym zakresie – studia pokrewne: informatyka, miernictwo elektryczne i programowanie sterowników, inżynieria elektryczna, elektrotechnika,

• instalacyjna w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych w ograniczonym zakresie – studia pokrewne: kierunki w zakresie budownictwa,

• instalacyjna w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektromagnetycznych w ograniczonym zakresie – studia pokrewne: energetyka, elektronika, elektronika i telekomunikacja, elektryczny transport szynowy, miernictwo elektryczne i programowanie sterowników, automatyka i robotyka.

Najnowsze wpisy

15.07.2024
Wyjęcie wełny zdjęcie nr 12
Specjalność wyburzeniowa - uprawnienia budowlane

Pozwolenie na rozbiórkę jest rodzajem pozwolenia, które daje prawo do wykonywania prac związanych z rozbiórką budynków. W Polsce, aby uzyskać…

15.07.2024
Wyjęcie wełny zdjęcie nr 13
Konstruktor uprawnienia budowlane

W dziedzinie budownictwa kluczową rolę odgrywa projektant konstrukcji, który odpowiada za projektowanie budynków z uwzględnieniem ich wytrzymałości, stabilności i bezpieczeństwa.…

Wyjęcie wełny zdjęcie nr 16 Wyjęcie wełny zdjęcie nr 17 Wyjęcie wełny zdjęcie nr 18
Wyjęcie wełny zdjęcie nr 19
Wyjęcie wełny zdjęcie nr 20 Wyjęcie wełny zdjęcie nr 21 Wyjęcie wełny zdjęcie nr 22
Wyjęcie wełny zdjęcie nr 23

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami
Wyjęcie wełny zdjęcie nr 24

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym
Wyjęcie wełny zdjęcie nr 25

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami
Wyjęcie wełny zdjęcie nr 32 Wyjęcie wełny zdjęcie nr 33 Wyjęcie wełny zdjęcie nr 34
Wyjęcie wełny zdjęcie nr 35
Wyjęcie wełny zdjęcie nr 36 Wyjęcie wełny zdjęcie nr 37 Wyjęcie wełny zdjęcie nr 38
Wyjęcie wełny zdjęcie nr 39

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami
Wyjęcie wełny zdjęcie nr 40

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym
Wyjęcie wełny zdjęcie nr 41

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami