Blog

30.05.2018

Co to są studia pokrewne?

W artykule znajdziesz:

Co to są studia pokrewne?

Co studiować, aby uzyskać uprawnienia budowlane - studia pokrewne

Karierę w branży budowlanej mogą zrobić wyłącznie osoby, posiadającego uprawnienia budowlane. Pozwalają one na pełnienie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, np. na stanowisku projektanta lub kierownika budowy. Jednak, aby móc przystąpić do egzaminów na uprawnienia budowlane, trzeba najpierw zdobyć odpowiednie wykształcenie na kierunkach odpowiadających lub pokrewnych.

Co to są studia pokrewne?

Co to są studia pokrewne?

Kierunki „pokrewne” to tzw. kierunki uniwersalne, które są elastyczne dla niektórych specjalności. Umożliwiają one zdawanie egzaminu na uprawnienia budowlane w późniejszym terminie (segregator aktów prawnych). Oprócz studiów do przystąpienia do egzaminu na uprawnienia budowlane niezbędne jest także odbycie praktyki zawodowej.

Studia pokrewne – kierunki

Dla każdej specjalności studia pokrewne obejmują nieco inne kierunki i pozwalają na uzyskanie uprawnień w ograniczonym zakresie. Kierunki pokrewne dla wybranych specjalności to:

• architektoniczna w ograniczonym zakresie – studia pokrewne: kierunek w zakresie budownictwa,

• konstrukcyjno-budowlana w ograniczonym zakresie – studia pokrewne: architektura lub architektura i urbanistyka, inżynieria środowiska, budownictwo hydrotechniczne, inżynieria i gospodarka wodna, melioracja,

• inżynieryjna kolejowa w zakresie sterowania ruchem kolejowym – studia pokrewne: automatyka i robotyka, elektroenergetyka,

• instalacyjna w zakresie sieci, instalacji i urządzeń telekomunikacyjnych w ograniczonym zakresie – studia pokrewne: informatyka, miernictwo elektryczne i programowanie sterowników, inżynieria elektryczna, elektrotechnika,

• instalacyjna w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych w ograniczonym zakresie – studia pokrewne: kierunki w zakresie budownictwa,

• instalacyjna w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektromagnetycznych w ograniczonym zakresie – studia pokrewne: energetyka, elektronika, elektronika i telekomunikacja, elektryczny transport szynowy, miernictwo elektryczne i programowanie sterowników, automatyka i robotyka.

Najnowsze wpisy

25.03.2024
Egzaminy dla osób ukaranych

Osoby ukarane z tytułu odpowiedzialności zawodowej zgodnie z artykułem 96 Ustawy Prawo Budowlane, które zostały zobowiązane do ponownego zdania egzaminu,…

22.03.2024
Wniosek o ponowny egzamin na uprawnienia budowlane

Wniosek o ponowne wyznaczenie terminu egzaminu na uprawnienia budowlane należy złożyć w przypadkach, kiedy nie możesz uczestniczyć w wyznaczonym terminie…

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami