Blog

05.03.2019

Co trzeba wiedzieć o egzaminie na uprawnienia budowlane?

W artykule znajdziesz:

Co trzeba wiedzieć o egzaminie na uprawnienia budowlane?

Za organizację egzaminów na uprawnienia budowlane, a także na specjalizacje techniczno-budowlane, odpowiadają Okręgowej Komisje Kwalifikacyjne, które należą do Okręgowych Izb Inżynierów Budownictwa lub Architektonicznych (program na komputer). Do zdobycia uprawnień konieczne jest przejście postępowania kwalifikacyjnego oraz zdanie egzaminu. Zespoły odpowiedzialne za przeprowadzanie postępowania kwalifikacyjnego składają się z 3 do 5 osób, natomiast zespoły przeprowadzające egzaminy składają się z 3 do 6 osób (program na telefon). W zespole egzaminacyjnym znajduje się Przewodniczący Komisji lub jego Zastępca oraz członkowie zespołu, wśród których przynajmniej dwie osoby muszą posiadać uprawnienia budowlane bez ograniczeń w specjalności, którą chce zdobyć kandydat (program na egzamin ustny).

Dokładny wykaz przepisów

Co trzeba wiedzieć o egzaminie na uprawnienia budowlane?

Aby móc pełnić funkcję przewodniczącego, zastępcy lub jednego z członków zespołu egzaminacyjnego należy mieć wyższe wykształcenie techniczne oraz uprawnienia budowlane bez ograniczeń (promocja 3 w 1). W zespole egzaminacyjnym mogą zasiadać także osoby mające wykształcenie prawnicze. Zarówno zespół kwalifikacyjny, jak i egzaminacyjny, może zażądać od kandydata przedstawienia opracowań projektowych, które zostały przez niego wykonane podczas praktyki zawodowej. W czasie egzaminów sprawdzeniu podlegają kwestie znajomości przebiegu procesu budowlanego oraz umiejętności praktycznego zastosowania nabytej wiedzy technicznej (segregator).
Dokładny wykaz przepisów, które są wymagane w przypadku osób starających się o uprawnienia budowlane znajduje się na stronach Izb Okręgowych oraz na stronie Polskiej Izby Inżynierów. Dla każdego rodzaju uprawnień, specjalności oraz specjalizacji przygotowywane są osobne pytania testowe oraz pytania na egzamin ustny. Kandydaci są przed egzaminem dzieleni na poszczególne grupy specjalistyczne oraz rodzaje uprawnień, a następnie przystępują do testów. Do każdego pytania są trzy odpowiedzi, przy czym tylko jedna jest prawidłowa. Osoby, które zdadzą egzamin pisemny, dopuszczane są do egzaminu ustnego (opinie).

Najnowsze wpisy

25.03.2024
Egzaminy dla osób ukaranych

Osoby ukarane z tytułu odpowiedzialności zawodowej zgodnie z artykułem 96 Ustawy Prawo Budowlane, które zostały zobowiązane do ponownego zdania egzaminu,…

22.03.2024
Wniosek o ponowny egzamin na uprawnienia budowlane

Wniosek o ponowne wyznaczenie terminu egzaminu na uprawnienia budowlane należy złożyć w przypadkach, kiedy nie możesz uczestniczyć w wyznaczonym terminie…

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami