Co trzeba wiedzieć o egzaminie na uprawnienia budowlane?

Za organizację egzaminów na uprawnienia budowlane, a także na specjalizacje techniczno-budowlane, odpowiadają Okręgowej Komisje Kwalifikacyjne, które należą do Okręgowych Izb Inżynierów Budownictwa lub Architektonicznych (program na komputer). Do zdobycia uprawnień konieczne jest przejście postępowania kwalifikacyjnego oraz zdanie egzaminu. Zespoły odpowiedzialne za przeprowadzanie postępowania kwalifikacyjnego składają się z 3 do 5 osób, natomiast zespoły przeprowadzające egzaminy składają się z 3 do 6 osób (program na telefon). W zespole egzaminacyjnym znajduje się Przewodniczący Komisji lub jego Zastępca oraz członkowie zespołu, wśród których przynajmniej dwie osoby muszą posiadać uprawnienia budowlane bez ograniczeń w specjalności, którą chce zdobyć kandydat (program na egzamin ustny).

Dokładny wykaz przepisów

Co trzeba wiedzieć o egzaminie na uprawnienia budowlane?

Aby móc pełnić funkcję przewodniczącego, zastępcy lub jednego z członków zespołu egzaminacyjnego należy mieć wyższe wykształcenie techniczne oraz uprawnienia budowlane bez ograniczeń (promocja 3 w 1). W zespole egzaminacyjnym mogą zasiadać także osoby mające wykształcenie prawnicze. Zarówno zespół kwalifikacyjny, jak i egzaminacyjny, może zażądać od kandydata przedstawienia opracowań projektowych, które zostały przez niego wykonane podczas praktyki zawodowej. W czasie egzaminów sprawdzeniu podlegają kwestie znajomości przebiegu procesu budowlanego oraz umiejętności praktycznego zastosowania nabytej wiedzy technicznej (segregator).
Dokładny wykaz przepisów, które są wymagane w przypadku osób starających się o uprawnienia budowlane znajduje się na stronach Izb Okręgowych oraz na stronie Polskiej Izby Inżynierów. Dla każdego rodzaju uprawnień, specjalności oraz specjalizacji przygotowywane są osobne pytania testowe oraz pytania na egzamin ustny. Kandydaci są przed egzaminem dzieleni na poszczególne grupy specjalistyczne oraz rodzaje uprawnień, a następnie przystępują do testów. Do każdego pytania są trzy odpowiedzi, przy czym tylko jedna jest prawidłowa. Osoby, które zdadzą egzamin pisemny, dopuszczane są do egzaminu ustnego (opinie).

39 498

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

97%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

COVID-19

z uwagi na panującą pandemię każdy kandydat jest zobowiązany do posiadania własnych aktów prawnych ! Sprawdź ofertę w zakładce SEGREGATOR AKTY PRAWNE 2022 - właśnie taki segregator będziesz mógł zabrać ze sobą na swój egzamin !

39 498

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

97%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

COVID-19

z uwagi na panującą pandemię każdy kandydat jest zobowiązany do posiadania własnych aktów prawnych ! Sprawdź ofertę w zakładce SEGREGATOR AKTY PRAWNE 2022 - właśnie taki segregator będziesz mógł zabrać ze sobą na swój egzamin !