Blog

22.01.2019

Co warto wiedzieć o fundamentach?

W artykule znajdziesz:

Co warto wiedzieć o fundamentach?

Zadaniem fundamentów jest przenoszenie obciążeń generowanych przez budynek na grunt. Fundamenty osadzone są w gruncie i stanowią ważny element konstrukcyjny każdego budynku (program na komputer). To właśnie na nich opiera się cały dom, a co więcej zapewniają one ochronę także przed wnikaniem do wnętrza wód gruntowych. Z tego właśnie względu muszą być odpowiednio zaizolowane i wykonane w rzetelny sposób (program na telefon). Błędy wykonawcze w przypadku fundamentów mogą mieć wiele nieprzyjemnych konsekwencji, z których najmniej dokuczliwe są straty ciepła. Najpoważniejsze problemy są efektem ignorowania warunków wodno-gruntowych.
Fundamenty dzieli się na dwa podstawowe rodzaje – płytkie i głębokie (program na egzamin ustny). Do fundamentów płytkich zalicza się płyty fundamentowe, które zwykle wykonuje się z żelbetu lub betonu. Ponadto do tego rodzaju fundamentów zaliczają się również stopy fundamentowe, ławy fundamentowe oraz gruntowe kotwy i ruszty fundamentowe.

Rodzaj fundamentów głębokich

Fundamenty głębokie muszą być wykonywane w miejscach, w których warunki gruntowe nie pozwalają na wykonanie tańszych fundamentów płytkich. Do tego typu fundamentów zalicza się studnie i pale fundamentowe (promocja 3 w 1). Najczęściej są to pale wiercone, nazywane także mikropalami. W roli fundamentów głębokich wykorzystuje się również kesony oraz dzwony – bez względu na rodzaj fundamentów głębokich, należy pamiętać o ich odpowiedniej izolacji.
Bardzo ważnym elementem fundamentów jest zbrojenie. Wykonuje się je na różnego rodzaju fundamentach (segregator). Zwykle ma ono postać prętów – są one najczęściej stosowane w obiektach biurowych. Zadaniem zbrojenia jest zwiększenie wytrzymałości fundamentów na obciążenia. Kolejny podział fundamentów dokonywany jest ze względu na ich sztywność, kształt i konstrukcję. Fundamenty sztywne, w przeciwieństwie do podatnych, są mało podatne na odkształcenia (opinie). Fundamenty giętkie „pracują na zginanie” dlatego nadają się do trudnych warunków gruntowych. Wybór rodzaju fundamentów zależy nie tylko od właściwości wodno-gruntowych, ale również od głębokości przemarzania gruntu oraz konstrukcji i rodzaju obiektu budowlanego.

Najnowsze wpisy

25.03.2024
Egzaminy dla osób ukaranych

Osoby ukarane z tytułu odpowiedzialności zawodowej zgodnie z artykułem 96 Ustawy Prawo Budowlane, które zostały zobowiązane do ponownego zdania egzaminu,…

22.03.2024
Wniosek o ponowny egzamin na uprawnienia budowlane

Wniosek o ponowne wyznaczenie terminu egzaminu na uprawnienia budowlane należy złożyć w przypadkach, kiedy nie możesz uczestniczyć w wyznaczonym terminie…

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami