Blog

27.03.2019

Co warto wiedzieć o praktyce zawodowej?

W artykule znajdziesz:

Co warto wiedzieć o praktyce zawodowej?

Kwestie związane z praktyką zawodową do uprawnień budowlanych budzą najwięcej sporów. Jest to związane m.in. z nieścisłościami, jakie pojawiły się w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 września 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz.U. 2014 poz. 1278) (program na komputer). Przede wszystkim należy pamiętać o tym, że przed przystąpieniem do egzaminu na uprawnienia budowlane należy odbyć wymagane praktyki zawodowe. Jest to logiczne, biorąc pod uwagę rangę uprawnień budowlanych (program na telefon). Osoba, która chce w przyszłości sprawować samodzielne funkcje techniczne w budownictwie, musi znać tajniki teoretyczne i praktyczne związane z własną specjalizacją budowlaną oraz posiadać doświadczenie, które jest gwarancją świadomego i odpowiedzialnego posługiwania się uprawnieniami (program na egzamin ustny).

Opiekun praktyk musi mieć uprawnienia budowlane

Co warto wiedzieć o praktyce zawodowej?

Długość praktyki zawodowej, jaka jest wymagana dla każdego typu uprawnień, określa prawo budowlane (promocja 3 w 1). Dokumentowanie praktyki można rozpocząć po ukończeniu trzeciego roku studiów wyższych. Możliwość taką mają także osoby, które uzyskały tytuł zawodowego technika lub mistrza, bądź posiadają dyplom potwierdzający kwalifikacje w nauczanym zawodzie na poziomie technika (segregator).
Praktykę musi potwierdzić osoba, która kierowała praktykami. Opiekun praktyk musi mieć uprawnienia budowlane bez ograniczeń w specjalności, która jest zgodna ze specjalnością wybraną przez praktykanta. Ponadto opiekun praktyki budowlanej musi być w trakcie odbywania praktyk czynnym członkiem izby inżynierów budownictwa (opinie). Przynależność do izby oznacza, że inżynier jest uprawniony do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych, co jest niezbędne podczas praktyk. Zakres odbywanych praktyk musi się pokrywać tematycznie ze specjalnością uprawnień, o jaką stara się praktykant. Musi ona odbywać się na podstawie właściwej umowy, która zawierana jest między organem samorządu zawodowego a uczelnią. Organem samorządu zawodowego jest w tym przypadku izba inżynierów budownictwa. Praktykant musi bezpośrednio uczestniczyć w pracach projektowych lub pełnić funkcje techniczne na budowie.

Najnowsze wpisy

25.03.2024
Egzaminy dla osób ukaranych

Osoby ukarane z tytułu odpowiedzialności zawodowej zgodnie z artykułem 96 Ustawy Prawo Budowlane, które zostały zobowiązane do ponownego zdania egzaminu,…

22.03.2024
Wniosek o ponowny egzamin na uprawnienia budowlane

Wniosek o ponowne wyznaczenie terminu egzaminu na uprawnienia budowlane należy złożyć w przypadkach, kiedy nie możesz uczestniczyć w wyznaczonym terminie…

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami