Co wpływa na wytrzymałość betonu?

Beton i jego rodzaje

Beton należy do znanych od dawna materiałów budowlanych, bardzo popularnych we współczesnym budownictwie. Jego podstawowe składniki to spoiwo hydrauliczne czyli cement lub cement z dodatkami mineralnymi, kruszywo, którym jest piasek bądź żwir, oraz woda. Po połączeniu tych trzech składników powstaje właśnie beton.

Co wpływa na wytrzymałość betonu?

Co wpływa na wytrzymałość betonu?

W zależności od tego, jakie będą proporcje trzech głównych składników betonu, a więc spoiwa, kruszywa i wody, powstają betony określonej klasy i gęstości. Klasa, czyli inaczej mówiąc wytrzymałość charakterystyczna betonu, to nic innego jak jego odporność na nacisk. Klasy betonu mogą być różne. Najbardziej wytrzymały jest beton, który zawiera więcej spoiwa, a mniej wody. Jest on bardziej odporny na ściskanie, ale już niekoniecznie na rozciąganie (promocja 3  w 1). Dlatego też stosuje się zbrojenie prętami i siatkami stalowymi, co zapobiega ewentualnym pęknięciom w strukturze betonu.

Rodzaje betonu

Zastosowanie różnych proporcji składników, a także użycie dodatków lub domieszek ma wpływ na rodzaj powstającego betonu. Najbardziej popularny podział ze względu na ciężar objętościowy obejmuje:

- beton ciężki, stosowany na przykład jako osłona biologiczna osłabiająca promieniowanie;

- beton zwykły wykorzystywany do wykonywania elementów konstrukcyjnych betonowych i żelbetowych lub (beton o nieco mniejszej gęstości) między innymi do wykonania pustaków ściennych lub stropowych;

- beton lekki, świetnie sprawdzający się przy powierzchniach o dużym spadku lub podczas renowacji starych stropów.

Podział na beton natryskowy, wałowany, wirowany i próżniowy został dokonany ze względu na sposób zagęszczania i wbudowania.

Ze względu zaś na właściwości wyróżniono takie rodzaje betonu, jak:

- beton jastrychowy, gdzie jako kruszywa używa się jastrychu;

- beton polimerowy, który zawiera spoiwo cementowe z dodatkiem polimerów;

- fibrobeton, zawierający dodatkowo włókna stalowe, szklane, polimerowe i bazaltowe;

- żużlobeton - z dodatkiem żużlu;

- asfaltobeton, bez cementu i wody, stosowany do nawierzchni drogowych.

Nieustannie prowadzone badania w tej dziedzinie mają na celu uzyskanie coraz lepszych rozwiązań i stworzenie nowych, bezpieczniejszych, posiadających pożądane własności rodzajów betonu.

39 498

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

97%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

COVID-19

z uwagi na panującą pandemię każdy kandydat jest zobowiązany do posiadania własnych aktów prawnych ! Sprawdź ofertę w zakładce SEGREGATOR AKTY PRAWNE 2022 - właśnie taki segregator będziesz mógł zabrać ze sobą na swój egzamin !

39 498

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

97%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

COVID-19

z uwagi na panującą pandemię każdy kandydat jest zobowiązany do posiadania własnych aktów prawnych ! Sprawdź ofertę w zakładce SEGREGATOR AKTY PRAWNE 2022 - właśnie taki segregator będziesz mógł zabrać ze sobą na swój egzamin !