Blog

22.01.2020

Czas eksploatacji posadzek

Czas eksploatacji posadzek

Czas eksploatacji posadzek

Do zakresu remontu bieżącego posadzek ksylolitowych należy usuwanie różnego rodzaju niewielkich uszkodzeń powstałych w czasie eksploatacji. Sposób wykonywania napraw posadzek tego rodzaju ściśle związany jest z technologią wykonywania posadzek ksylolitowych (program uprawnienia budowlane na komputer).

Naprawy np. pęknięć w posadzkach jednolitych należy wykonać przez zaprawienie szpar masą ksylolitową o składzie takim, jaki użyto do wykonania posadzki, z uprzednim dokładnym oczyszczeniem, a nawet rozkuciem na pełną grubość posadzki i poszerzeniem szpary. Szparę przed nałożeniem świeżej masy należy dobrze zmyć rozczynem chlorku magnezu.

Podobnie należy wykonać zaprawienie dziur oraz naprawę miejsc wybrzuszonych. Naprawy powinny być wykonywane przez specjalistów posadzek ksylolitowych.

Jeżeli pęknięcia posadzek ksylolitowych jednolitych powstały na skutek braku dylatacji, wówczas dylatację taką należy wykonać (program uprawnienia budowlane na ANDROID).
Jeżeli wybrzuszenie (pęcznienia), kruszenie lub nadmiernie ścieranie występuje na znacznej części powierzchni posadzki, to przyczyną jest złe wykonanie; naprawa takiej posadzki będzie polegała wówczas na całkowitym zerwaniu i ponownym ułożeniu, co wchodzi już w zakres remontu kapitalnego.

Naprawy posadzek ksylolitowych w zakresie remontu bieżącego, poza przypadkami nieprzewidzianymi, przeprowadza się średnio w odstępach 3-letnich.
Zakres robót remontowych każdorazowo powinien być określany przez komisję na podstawie przeglądu okresowego (uprawnienia budowlane).

Posadzki asfaltowe i gipsowe

Posadzki asfaltowe występują w budownictwie mieszkaniowym przeważnie jako nawierzchnie dziedzińców, chodników, przejazdów w bramach oraz jako posadzki w pomieszczeniach gospodarczych lub w pomieszczeniach piwnic.

Posadzki gipsowe występują przeważnie jako podkład pod wierzchnią elastyczną i cienką warstwę z gumy, linoleum itp., rzadko natomiast stosuje się je do bezpośredniego użytku.Konserwacja posadzek asfaltowych i gipsowych w zasadzie jest taka jak i innych wyżej podanych rodzajów posadzek. Należy poza tym pamiętać, że na posadzki asfaltowe działają niszcząco: wysoka temperatura, oleje, benzyna, benzol itp. Posadzki gipsowe są łatwo łamliwe (podatne na uszkodzenia mechaniczne). Właściwa ich konserwacja polega na ochronie przed uszkodzeniami mechanicznymi, a następnie naprawie wszystkich drobnych uszkodzeń (program egzamin ustny).
Posadzki elastyczne z gumy, linoleumi oraz posadzki z płyt „Golvetten”.

Konserwacja tego rodzaju posadzek polega również na zachowaniu warunków właściwej eksploatacji, a więc utrzymywaniu posadzek w czystości oraz ochronie ich przed uszkodzeniami mechanicznymi i chemicznymi. Wszelkie drobne uszkodzenia posadzek muszą być niezwłocznie usuwane. Należy pamiętać, że ten rodzaj posadzek jest mało odporny na działanie kwasów i alkaliów (opinie o programie).
Do zabiegów konserwacyjnych tego rodzaju posadzek należy pastowanie pastami woskowo-terpentynowymi i froterowanie.

Remont bieżący. Najczęściej zdarzające się uszkodzenia, usunięcie których wchodzi w zakres remontu bieżącego, są następujące: odklejanie się posadzki od podłoża, przedziurawienie, rozdarcie itp. Naprawa tego rodzaju uszkodzeń polega na podklejeniu lub załataniu dziur, usunięciu części zniszczonych i wstawieniu na ich miejsce nowych, z dokładnym przyklejeniem na odpowiedni klej (segregator aktów prawnych).
W posadzkach płytkowych typu „Golvetten” może zdarzyć się potrzeba wymiany zniszczonych płytek na nowe; w tym przypadku naprawę należy wykonać zgodnie z przepisami technicznymi układania tego typu posadzek.

Należy pamiętać, że stan omawianych posadzek zależy w dużej mierze od właściwie wykonanego podłoża, jak również od dokładności przyklejenia posadzki do podłoża. Jeśli podłoże jest wykonane źle, wówczas zachodzi konieczność jego wymiany i ponownego ułożenia. Remont tego rodzaju wchodzi w zakres remontu kapitalnego.

Remonty bieżące należy przeprowadzać w odstępach 2 lat, przy czym częstotliwość tę i zakres robót określa się w czasie przeglądów okresowych (promocja 3 w 1).

Najnowsze wpisy

10.01.2024
Trwałość konstrukcji

Trwałość konstrukcji jest kluczowym aspektem projektowania i budowy budynków oraz innych struktur. Oznacza to zdolność konstrukcji do zachowania swojej funkcji…

10.01.2024
Prace spawalnicze

Prace spawalnicze to proces łączenia materiałów, takich jak metal, za pomocą ciepła i/lub ciśnienia. Spawanie jest powszechnie stosowane w różnych…

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami