Czeczotowość

 

Czeczotowość

Czeczotowość - splątany układ włókien drewna, występujący przy skupieniach śpiących pączków w drzewach gatunków liściastych.

Czeladnik - wykwalifikowany rzemieślnik pracujący pod kierunkiem majstra (program uprawnienia budowlane na komputer).

Czepek kablowy - szczelny kaptur (zwykle ołowiany) zakładany na otwarty koniec kabla i przylutowywany do powłoki kablowej w celu zabezpieczenia środka kabla przed wilgocią.

Czepiec balistyczny - powłoka z metalu lub z tworzywa sztucznego o kształcie opływowym, nakładana na pociski (przeważnie przeciwpancerne) w celu zmniejszenia oporu powietrza; przy uderzeniu pocisku w cel cz. b. rozpada się i nie wpływa na przebicie pancerza (program uprawnienia budowlane na ANDROID).

Czepiec zrywkowy - stożek nakładany na czoło dłużycy, ułatwiający pokonywanie przeszkód podczas zrywki drewna.

Czepigi - uchwyty do prowadzenia pługa konnego przez oracza.

Czerep - tworzywo wypalonego wyrobu ceramicznego z wyłączeniem angoby i szkliwa; może być porowaty lub spieczony.

Czernidło - zawiesina pyłu grafitowego i innych materiałów ogniotrwałych w wodzie, stosowana do wykonywania powłok ochronnych na formach i rdzeniach odlewniczych.

Czernienie (metalu) - barwienie metalu na kolor czarny metodą chemiczną lub elektrochemiczną; najczęściej związane jest z wytworzeniem na powierzchni metalu powłoki konwersyjnej.

Czernienie 2, grafitowanie - pokrywanie rdzenia formy czernidłem (uprawnienia budowlane).

Czerń anilinowa - barwnik o skomplikowanej budowie otrzymywany przez utlenienie aniliny; cz. a. wytwarza się bezpośrednio na włóknie nasyconym aniliną i poddanym działaniu utleniającemu chloranów, dwuchromianów itp. w obecności soli żelaza, miedzi i wanadu; cz. a. wytwarza się również w postaci pigmentu organicznego stosowanego do wyrobu farb graficznych, olejnych i barwienia tworzyw sztucznych.

Czerń platynowa - subtelnie rozdrobniona platyna; osadzona na odpowiednim nośniku jest stosowana jako katalizator; osadzona na gładkiej elektrodzie platynowej - w elektrochemii.

Czerń uranowa - uraninit w postaci czarnego proszku, podobnego do sadzy.

Czerń żelazowa - pigment o barwie czarnej będący tlenkiem żelaza (FejO*), stosowany do wyrobów lakierowych szczególnie odpornych na wpływy atmosferyczne i o dużej odporności mechanicznej.

Czerpadło - przenośnik cieczy, czerpiący ciecz z dolnego zbiornika i podnoszący ją na pewną wysokość; cz. powiększa energię potencjalną podniesionej cieczy, nie zmieniając jej ciśnienia ani energii ruchu.

Czerpadło - łyżka.

Czerpadło cięgnowe - czerpadło, którego organem roboczym jest cięgno bez końca (lina, łańcuch) zawieszone na obracającym się poziomym bębnie; zwisająca część cięgna zanurzona jest w lepkiej cieczy, która oblepia cięgno i zostaje przezeń podniesiona do góry, gdzie przy pomocy zgarniaczy zdejmowana jest z cięgna i kierowana do górnego zbiornika.

Czerpadło pojemnikowe

Czerpadło pojemnikowe, podnośnik czerpakowy - czerpadło zaopatrzone w pojemniki; najbardziej rozpowszechnionym cz. p. jest koło czerpakowe (program egzamin ustny).

Czerpadło ślimakowe - czerpadło, którego organem roboczym jest koło ślimakowe; odpowiednio ukształtowane kanały koła ślimakowego napełniają się cieczą, która po podniesieniu na określoną wysokość wylewa się do zbiornika górnego (koryta zbiorczego).

Czerpadło śrubowe, śruba Archimedesa - czerpadło, którego organem roboczym jest śruba, umieszczona w pochyłym korycie; dolna część śruby zanurzona jest w cieczy; śruba obracając się podnosi ciecz na wyższy poziom i wylewa ją do górnego zbiornika.

Czerpak - organ roboczy czerparek, koparek, przenośników i ładowarek w postaci naczynia do czerpania i przenoszenia materiałów sypkich i kawałkowych oraz czasem do uprzedniego odspajania gruntu.

Czerparka - koparka do urabiania i czerpania skał sypkich lub rozluźnionych, np. piasku, węgla brunatnego.

Czerparka chwytakowa - czerparka, której organem roboczym jest chwytak.

Czerparka linowa - czerparka, której czerpak jest zawieszony i prowadzony na linie (opinie o programie).

Czerparka łańcuchowa - czerparka o wielu czerpakach umocowanych na łańcuchach obracających się na wysięgniku; cz. ł. może być podpoziomowa, nadpoziomowa lub uniwersalna, zależnie od poziomu czerpania w odniesieniu do stanowiska.

Czerparka łyżkowa - czerparka o sztywnym wysięgniku i przegubowo osadzonej na nim łyżce.

Czerparka ziarniakowa - zgarniarka.

Czerparkowy - operator czerparki.

Czerpnia powietrza - urządzenie do pobierania powietrza z atmosfery w celu wentylacji pomieszczenia (segregator aktów prawnych).

Czerpnia wody - kryte ujęcie wody na brzegu rzeki lub zbiornika, zawierające zastawki, które zamykają dopływ wody do kanału lub rurociągu.

Czert - osadowa skała krzemionkowa pochodzenia chemicznego lub biochemicznego, składająca się głównie z chalcedonu; niekiedy zawiera domieszki węglanu wapniowego, wodorotlenków żelaza, glaukonitu; cz. jest stosowany w budownictwie, na kamienie młyńskie.

Czerwień chromowa - zasadowy chromian ołowiawy, stosowany jako barwnik.

Czerwień drewna - czerwonawe zabarwienie drewna wywołane przez różne gatunki grzybów; początkowe stadium zgnilizny.

Czerwień metylowa - popularny wskaźnik stosowany w analizie chemicznej; fioletowe kryształki, trudno rozpuszczalne w wodzie (promocja 3 w 1).

Czerwień rtęciowa - cynober.

Czerwień turecka - rodzaj laku alizarynowego glinowego o pięknej czerwonej barwie, odznaczający się dużą odpornością na działanie światła, czynników mokrych i rozpuszczalników organicznych.

45 565

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

97%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

COVID-19

z uwagi na panującą pandemię każdy kandydat jest zobowiązany do posiadania własnych aktów prawnych ! Sprawdź ofertę w zakładce SEGREGATOR AKTY PRAWNE 2023 - właśnie taki segregator będziesz mógł zabrać ze sobą na swój egzamin !

Dodaj wpis:


Powiązane artykuły

Obszary surowcowe

Schemat pierwszy polega na stwierdzonym lub prognozowanym przekroczeniu skali popytu na dobra i usługi pochodzące z obszarów przybrzeżnych wobec zasobów…

Konflikt intensywnego użytkowania

Konflikt intensywnego użytkowania zasobów obszarów przybrzeżnych z potrzebą zachowania długoterminowej produktywności tych zasobów spowodował zapotrzebowanie na inne koncepcje planowania i…

Kryterium atrakcyjności celu

Szóstym jest kryterium kojarzenia korzyści zewnętrznych. Każdy z systemów transportowych obsługujących ruch turystyczny musi być rentowny. Efekt ten powstanie wtedy,…

Penetrowanie obszaru

Drugi etap, będący wynikiem wzrastającej świadomości ekologicznej i zdrowotnej człowieka, wyzwoli chęć penetrowania obszaru rowerem, co przyczyni się do zdecydowanie…

45 565

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

97%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

COVID-19

z uwagi na panującą pandemię każdy kandydat jest zobowiązany do posiadania własnych aktów prawnych ! Sprawdź ofertę w zakładce SEGREGATOR AKTY PRAWNE 2023 - właśnie taki segregator będziesz mógł zabrać ze sobą na swój egzamin !