Powłoki lakierowe

Powłoki lakierowe

Zbierając materiał potrzebny do tego wypracowania przejrzyjcie jeszcze raz w książce te miejsca, które zawierają dane ułatwiające wam pracę (program uprawnienia budowlane na komputer). Odrysujcie do zeszytu przyjmując odpowiednie szerokości kolumn. Następnie wpiszcie, wzorując się na dokonanych już w tej tablicy zapisach, rodzaje pokryć lakierowych najbardziej odpowiednich dla wymienionych w pierwszej kolumnie tablicy elementów. Przy opracowaniu posługujcie się danymi z książki zgodnie ze wskazówkami zamieszczonymi w ostatniej kolumnie (program uprawnienia budowlane na ANDROID).

Dotychczas uczyliście się o pokryciach lakierowych wykonywanych na nowych obiektach. Jednak bardzo często zachodzi potrzeba odnawiania istniejących starych pokryć. Zajmiecie się teraz tym zagadnieniem. Pokrycia lakierowe zamieszczone, wykonywane zawsze na odpowiednio przygotowanej powierzchni metalu, określa się jako pokrycia nowe. Na starych obiektach poddawanych remontom znajdują się jednak często pokrycia, które nie muszą być usuwane, lecz mogą być przykrywane przez nowe powłoki lakierowe (uprawnienia budowlane).

Takie stare nie usuwane pokrycia powinny mieć następujące właściwości: nie mogą być spękane i silnie zwietrzałe, muszą mieć dobrą przyczepność do podłoża i muszą być zgodne pod względem* chemicznym i fizycznym z nanoszonym na nie nowym materiałem lakierowym.

Przejrzyjcie jeszcze raz temat „Usuwanie starych pokryć". Zastanówcie się, które ze starych pokryć mogą być wykorzystane jako podkład pod pokrycia odnawiające (program egzamin ustny). Uzasadnijcie następnie, dlaczego stare pokrycia, służące jako podkład pod nowe, muszą mieć wymienione wyżej właściwości. Stare pokrycie, służące za podkład pod pokrycie odnawiające, zazwyczaj jest miejscami uszkodzone, np. przez ogniska rdzy podpowłokowej.

Cały proces pokrycia

Cały proces pokrycia odnawiającego odbywa się na ogół w następujących etapach:

  • przygotowanie podłoża, np. przez wyskrobanie i wyszczotkowanie miejsc skorodowanych i oczyszczenie całej powierzchni starego pokrycia;
  • dwukrotne pokrycie farbą gruntującą przeciwrdzewną miejsc oczyszczonych ze starego pokrycia;
  • naniesienie powłok pośrednich;
  • naniesienie powłoki nawierzchniowej (opinie o programie).

Porównując wykonawstwo pokryć oraz pokryć opisanych zapewne zauważycie, że pokrycia odnawiające w miejscach, gdzie metal został oczyszczony ze starych powłok, są wykonywane tak samo jak nowe pokrycia. Opracujcie obecnie, zachowując podany wyżej układ etapów pracy, sposoby przygotowania podłoża, pierwszego łatania, drugiego łatania, nanoszenia powłoki pośredniej i nanoszenia powłoki nawierzchniowej, dla trzech pokryć odnawiających, które odpowiadają trzem pierwszym pokryciom. Przerabiając dotychczasowy materiał poznaliście już zakres i przebieg poszczególnych prac związanych z wykonywaniem pokryć lakierowych, np. prac przygotowywania powierzchni metalu wiecie już również o potrzebie uwzględniania warunków klimatycznych i miejscowych w etapie przygotowywania robót i umiecie dokonać wyboru odpowiedniego sposobu nanoszenia wyrobów lakierowych. Rozwiązując zadania od Z152 do Z156 powinniście pogłębić i uzupełnić zdobyte w tym zakresie wiadomości (segregator aktów prawnych).

Prawidłowe przygotowanie powierzchni metalu ma decydujące znaczenie dla trwałości i skuteczności pokryć. W przypadku niewystarczającego

  • opadająca mgła i wilgoć od mgły,
  • opad deszczu na świeżą powłokę (Z 44, Z 62),
  • mróz i szron,
  • silne nagrzanie metalu przez promienie słoneczne np. do temperatury 50°C,
  • silny wiatr wiejący w okręgach przemysłowych z opadem pyłów lotnych (Z 49, Z 53)(promocja 3 w 1).

Najczęściej stosowanymi sposobami wykonywania powłok lakierowych są: malowanie pędzlem, malowanie wałkiem, natryskiwanie i zanurzanie. Wybór sposobu wykonania powłoki zależy od wielkości, miejsca położenia i właściwości powierzchni obiektów przeznaczonych do malowania, jak również od rodzaju i lepkości stosowanych wyrobów lakierowych.

39 498

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

97%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

COVID-19

z uwagi na panującą pandemię każdy kandydat jest zobowiązany do posiadania własnych aktów prawnych ! Sprawdź ofertę w zakładce SEGREGATOR AKTY PRAWNE 2022 - właśnie taki segregator będziesz mógł zabrać ze sobą na swój egzamin !

Dodaj wpis:


39 498

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

97%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

COVID-19

z uwagi na panującą pandemię każdy kandydat jest zobowiązany do posiadania własnych aktów prawnych ! Sprawdź ofertę w zakładce SEGREGATOR AKTY PRAWNE 2022 - właśnie taki segregator będziesz mógł zabrać ze sobą na swój egzamin !