Czerpak zawieszony na wysięgniku

Czerpak zawieszony na wysięgniku

Praca zgarniarki polega na tym, że po włączeniu silnika napędowego czerpak zostaje podciągany liną ciągnącą do góry i skrawa warstwę kruszywa (program uprawnienia budowlane na komputer). Po dojściu wózka z czerpakiem do krańcowego górnego położenia, wyłącznik automatyczny zmienia kierunek nawijania się liny.

Wózek wraz z podwieszonym czerpakiem zjeżdża w dół, ściągany liną bez końca. Po do- jeździe wózka w skrajne dolne położenie następuje ponowne, automatyczne przełączenie kierunku ruchu liny i cykl powtarza się.
Zgarniarka jest znacznym ulepszeniem łopaty mechanicznej. Rola człowieka sprowadza się jedynie do sterowania mechanizmem i nie wymaga żadnego wysiłku fizycznego.
Zgarniarka ZA-25 jest również automatycznym urządzeniem linowłókowym, lecz różniącym się dość znacznie od zgarniarki ZA-15.

Czerpak zawieszony na wysięgniku w celu zgarniania kruszywa podciągany jest liną za pomocą wciągarki umieszczonej w obrotowej kabinie sterowniczej, usytuowanej na konstrukcji wsporczej (rama), spełniającej równocześnie rolę ścianek oporowych. Do ruchu powrotnego włóki służy druga lina zwrotna, uruchamiana drugą wciągarką (program uprawnienia budowlane na ANDROID). Obydwie wciągarki pracują na przemian, automatycznie sterowane skrajnymi wyłącznikami elektrycznymi. Obrót wysięgnika wraz z kabiną jest możliwy w granicach 360°, jednak praktycznie stosuje się 270°. Zgarniarka ZA-30 ma rozwiązanie podobne do zgarniarki ZA-15. Różnica polega na tym, że wysięgnik nie jest zawieszony na linie podtrzymującej, lecz opiera się na podwoziu dwukołowym, umożliwiającym przejazd po obwodzie kola o promieniu znacznie większym niż stosowana długość wysięgnika zgarniarki ZA-15. Urządzenie to składa się z wysięgnika, wózka jezdnego, czerpaka, podwozia, wciągarki linowej i mechanizmu jazdy podwozia.
Do przejściowego magazynowania składników sypkich masy betonowej służą silosy i zasobniki. Zapewniają one ciągłość dostarczania materiałów (opróżnianie grawitacyjne) do urządzeń wchodzących w skład stanowisk produkcji masy betonowej (uprawnienia budowlane).

Silosy

Silosy są to zbiorniki, których wysokość znacznie przewyższa największą ich szerokość lub średnicę, a płaszczyzna klina odłamu przechodząca przez dolną krawędź ściany bocznej przecina ścianę silosu. Natomiast zasobniki stanowią urządzenia, których wysokość jest mniejsza od ich szerokości, a płaszczyzna klina odłamu przecina powierzchnię wyznaczoną przez górne krawędzie zbiornika (program egzamin ustny).

Zależnie od rodzaju materiału dobiera się kształt i wymiary silosów i zasobników, ustala kąty nachylenia ścian zsypów, określa wielkość otworu zsypowego oraz jego położenie.
Podstawowym warunkiem konstrukcyjnym silosa lub zasobnika jest, aby pochylenie się ich dna w stosunku do poziomu było większe lub co najmniej równe kątowi stoku naturalnego materiału (opinie o programie).
Z drugiej strony nie należy zbytnio powiększać kąta cc, gdyż w takim przypadku można osiągnąć odwrotny skutek, a mianowicie zaklinowanie masy materiału ponad otworem. Taki sam skutek może być również wywołany pod wpływem innych czynników, jak zawilgocenie lub zleżenie materiału itp.

Jako zamknięcia otworów wyładunkowych stosowane są zasuwy odcinków klapowe oraz dwuszczękowe, umieszczone z boku lub w dnie i sterowane ręcznie bezpośrednio lub pośrednio za pomocą specjalnych mechanizmów albo automatycznie.
Zasuwy odcinkowe używane są do bocznego wyładowywania materiałów sypkich, przy czym mogą one mieć kształt wklęsły lub wypukły (przy większych obciążeniach). Stosowane są w przypadkach konieczności regulowania ilości wysypującego się materiału (segregator aktów prawnych).

Zamknięcia klapowe odchylne stosowane są przy bocznym opróżnieniu zbiorników i wyłącznie tylko wtedy, gdy wysypywanie odbywa się jednorazowo, ponieważ w tym przypadku nie ma możliwości zamknięcia klapy przy wypływającym z otworu materiale. Zamknięcie klapowe uchylno-dźwigniowe umożliwia natomiast porcjowe opróżnienie silosów i zasobników.

Zasuwa dwuszczękowa składa się z dwóch odcinków kołowych, umocowanych przegubowo i powiązanych między sobą dźwignią. Zasuwy te stosowane są szczególnie w przypadkach częstych manipulacji przy regulowaniu ilości wyładowywanego materiału (promocja 3 w 1).

39 498

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

97%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

COVID-19

z uwagi na panującą pandemię każdy kandydat jest zobowiązany do posiadania własnych aktów prawnych ! Sprawdź ofertę w zakładce SEGREGATOR AKTY PRAWNE 2022 - właśnie taki segregator będziesz mógł zabrać ze sobą na swój egzamin !

Dodaj wpis:


39 498

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

97%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

COVID-19

z uwagi na panującą pandemię każdy kandydat jest zobowiązany do posiadania własnych aktów prawnych ! Sprawdź ofertę w zakładce SEGREGATOR AKTY PRAWNE 2022 - właśnie taki segregator będziesz mógł zabrać ze sobą na swój egzamin !