Czołowa powierzchnia stropu

Czołowa powierzchnia stropu
Czołowa powierzchnia stropu

Na górnej krawędzi tej balustrady zaprojektowano pochwyt wieńczący, którego jednak nie wykonano, co sprzyja intensywnemu spływaniu wody z górnych kondygnacji na dolne. Na powierzchni stropu galerii wykonano posadzkę z asfaltu, która w czasie eksploatacji budynków dość szybko popękała (program uprawnienia budowlane na komputer). Przez nieszczelności tej posadzki woda przecieka i przedostaje się w miejscu styku posadzki z metalowymi elementami ekranu balustrady, zwiększając zawilgocenie bocznej i dolnej powierzchni stropu galerii. Czołowa powierzchnia stropu jest obłożona betonem komórkowym, co również sprzyja niszczeniu tego fragmentu stropu przy intensywnym zawilgacaniu od opadów deszczowych oraz przy działaniu mrozu (program uprawnienia budowlane na ANDROID).

Jako zabezpieczenie od zacieków przedstawiono kilka propozycji. W każdej z nich identyczny był sposób wykonania dodatkowej osłony na poziomie górnej krawędzi ekranu balustrady. Polega on na umocowaniu śrubami do istniejącego kątownika blachy stalowej czarnej, odpowiednio wyprofilowanej, tworzącej kapinos. Blacha ta powinna być przed zamontowaniem zabezpieczona farbą antykorozyjną i pomalowana na odpowiedni kolor. Poza tym poszczególne propozycje różniły się sposobem wykonania dodatkowego kapinosa z blachy na poziomie stropu galerii (uprawnienia budowlane).

Pierwsza propozycja przewidywała wykucie bruzdy w stropie galerii tuż pod dolnym kątownikiem balustrady. W bruździe tej za pomocą wstrzeliwanych kołków umocowuje się ocynkowane blachy spełniające rolę kapinosa. Następnie bruzdę wypełnia się zaprawą cementową. Druga propozycja przewidywała przymocowanie śrubami do dolnego kątownika balustrady odpowiednio profilowanej blachy (program egzamin ustny). Blacha ta mocowana jest przez podkładki gumowe grubości 0,5 cm.

Błędy projektu

W trzeciej propozycji uwzględniono możliwość równoczesnej wymiany asfaltu. Po jego usunięciu wsuwa się od zewnątrz pod balustradę pasek wyprofilowanej blachy tworzący kapinos, który będzie zamocowany przez dociśnięcie nowym asfaltem (opinie o programie).

Przewidywano również wykonanie jedynie dodatkowej osłony z kapinosem na poziomie górnej krawędzi balustrady, przy pozostawieniu reszty bez zmian. Wydaje się, że najbardziej prawidłowe jest wykonanie przewidzianej w projekcie obróbki górnej krawędzi balustrady i wymiana starego asfaltu na nowy, elastyczny o większej trwałości. Omówione uszkodzenia powstały na skutek błędów popełnionych przez wykonawców. Do błędów projektu można natomiast zaliczyć brak zabezpieczenia od zacieków przy schodkach na galerii i od zacieków na nośnych elementach ram H.

Następnym problemem, jaki wyłonił się w czasie eksploatacji budynków, była konieczność zabezpieczenia przed opadami atmosferycznymi wejść z galerii do mieszkań (przedsionków) na najwyższych kondygnacjach. Wykonano tu dodatkowo specjalne daszki, które w pełni zdały potem egzamin (segregator aktów prawnych). Było to więc rozwiązanie projektowe nie zapewniające początkowej sprawności technicznej, w którym nie przewidziano w czasie opracowywania projektu niebezpieczeństwa ewentualnego zalewania przedsionków wodą opadową. Dopiero negatywne spostrzeżenia z eksploatacji umożliwiły projektantowi wprowadzenie dodatkowych zabezpieczeń. Kolejny problem dotyczył wspólnej galerii, zaprojektowanej w formie ciągłej, łączącej poszczególne budynki mieszkalne, rozmieszczone po obu stronach galerii. Na pewnych odcinkach budynki usytuowano „na zakład”.

W zakładach tych, na poszczególnych kondygnacjach galerii, wytworzyły się jakby tunele aerodynamiczne, w których występowały zjawiska bardzo szybkich ruchów powietrza, tj. przeciągów, uciążliwych dla mieszkańców. W celu uniknięcia tych przeciągów w kilku budynkach wykonano doświadczalnie na skraju „zakładów” budynków na poszczególnych piętrach drzwi wahadłowe przegradzające istniejące tunele (promocja 3 w 1). Rozwiązanie to nie zdało praktycznego egzaminu ze względu na brak na rynku dobrych zawiasów wahadłowo-sprężynowych. Zawiasy te mimo troskliwej konserwacji pod wpływem ruchów powietrza ciągle otwierały się i często pękały w nich sprężyny.

38 478

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

97%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

COVID-19

z uwagi na panującą pandemię każdy kandydat jest zobowiązany do posiadania własnych aktów prawnych ! Sprawdź ofertę w zakładce SEGREGATOR AKTY PRAWNE 2022 - właśnie taki segregator będziesz mógł zabrać ze sobą na swój egzamin !

Dodaj wpis:


38 478

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

97%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

COVID-19

z uwagi na panującą pandemię każdy kandydat jest zobowiązany do posiadania własnych aktów prawnych ! Sprawdź ofertę w zakładce SEGREGATOR AKTY PRAWNE 2022 - właśnie taki segregator będziesz mógł zabrać ze sobą na swój egzamin !