Blog

07.05.2019

Czy można odbyć praktykę zawodową w ramach wolontariatu?

W artykule znajdziesz:

Czy można odbyć praktykę zawodową w ramach wolontariatu?

Wielu kandydatów na uprawnienia budowlane zastanawia się, czy możliwe jest odbycie praktyki w formie wolontariatu (https://uprawnienia-budowlane.pl). Jest to często proponowane przez pracodawców, ponieważ oznacza mniejsze formalności i bark kosztów zatrudnienia.

Czy można odbyć praktykę zawodową w ramach wolontariatu

Jednak warto mieć na uwadze to, że taka forma odbywania praktyki zwykle jest bardzo istotnym nadużyciem (program na komputer). Zgodnie z ustawą wolontariusze mogą być angażowani wyłącznie przez organizacje pożytku publicznego lub organy administracji publicznej. Zabronione jest natomiast korzystanie z wolontariatu przez podmioty prowadzące działalność gospodarczą (program na telefon). Biorąc więc pod uwagę względy formalne, odbycie wolontariatu w instytucji lub firmie związanej działalnością gospodarczą, np. w biurze projektowym lub firmie budowlanej, jest niedozwolone. Można natomiast odbyć w takich podmiotach praktykę w ramach bezpłatnego stażu, umowy absolwenckiej lub praktyki (opinie o programie).

W przypadku, gdy wolontariat spełnia wymagania ustawowe i świadczony był przez okres dłuższy niż 30 dni, to niektóre izby budowlane dopuszczają taką formę odbycia praktyki. Warto jednak pamiętać, że nie wszystkie izby wolontariat akceptują. Wynika to z faktu, że często taka forma praktyki wiąże się z pewnymi nadużyciami ze strony kandydatów na uprawnienia budowlane (segregator aktów prawnych). Umowy o wolontariat nie trzeba nigdzie zgłaszać, a tym samym zdarza się, że praktyki wpisywane są ze wsteczną datą. Dla pracodawcy, który z tytułu wolontariatu, nie ponosi żadnych kosztów, wypisanie kilku lat praktyki nie stanowi przecież żadnego problemu (promocja 3 w 1).

Izby samorządów

Właśnie dlatego izby samorządów zawodowych są w tym względzie dość podejrzliwe – warto więc przez podjęciem takiej praktyki sprawdzić, czy we właściwej miejscowo izbie będzie ona zaakceptowana. Informacje te można znaleźć na stronach internetowych poszczególnych izb (program egzamin ustny). Jednak najbezpieczniej będzie udać się do izby osobiście i dokładnie sprawdzić wszystkie wymagania związane z praktykami zawodowymi. Dzięki temu można mieć pewność, że praktyki w ramach wolontariatu nie pójdą na marne.

Najnowsze wpisy

25.03.2024
Egzaminy dla osób ukaranych

Osoby ukarane z tytułu odpowiedzialności zawodowej zgodnie z artykułem 96 Ustawy Prawo Budowlane, które zostały zobowiązane do ponownego zdania egzaminu,…

22.03.2024
Wniosek o ponowny egzamin na uprawnienia budowlane

Wniosek o ponowne wyznaczenie terminu egzaminu na uprawnienia budowlane należy złożyć w przypadkach, kiedy nie możesz uczestniczyć w wyznaczonym terminie…

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami