Blog

21.06.2019

Czy warto zostać inspektorem budowlanym?

W artykule znajdziesz:

Czy warto zostać inspektorem budowlanym?


Inspektor budowlany, a dokładniej inspektor nadzoru budowlanego lub inspektor nadzoru inwestorskiego jest odpowiedzialny za kontrolowanie praco budowlanych w ramach danego projektu budowlanego na każdym etapie postępu tychże prac (https://uprawnienia-budowlane.pl).

Czy warto zostać inspektorem budowlanym?

Aby móc sprawować tego rodzaju nadzór inspektor musi posiadać uprawnienia budowlane w specjalności związanej z wykonywaną pracą, czyli np. w specjalności konstrukcyjno-budowlanej, inżynieryjnej drogowej, architektonicznej czy instalacyjnej sanitarnej bądź innej (program na komputer). Uprawnienia są nadawane przez okręgowe izby samorządów zawodowych inżynierów lub architektów. Do nadania uprawnień niezbędne jest zaliczenie egzaminu ze znajomości procesów budowlanych, prawa budowlanego oraz umiejętności stosowania przepisów w prawa w praktyce (program na telefon).

Inspektor budowlany ma prawo do podejmowania czynności kontrolnych oraz nadzorczych wynikających z posiadanych uprawnień i wykonywanych na rzecz inwestora danego projektu (program egzamin ustny). Osoba pełniąca funkcję inspektora budowlanego może dokonywać weryfikacji faktycznego stanu prac budowlanych z założeniami, które znajdują się w projekcie całego przedsięwzięcia. Może on również sprawdzać zgodność prowadzonych robót budowlanych z obowiązującymi standardami jakościowymi oraz przepisami prawnymi, warunkami technicznymi czy wymaganiami znajdującymi się w projekcie budowlanym (opinie o programie).

Inspektor budowlany


Najważniejszym wymogiem związanym z tym zawodem jest posiadanie wyższego wykształcenia na kierunku związanym z budownictwem lub architekturą (segregator aktów prawnych). Bardzo ważne jest również posiadanie doświadczenia w pracach budowlanych, które jest zresztą niezbędne, aby móc otrzymać uprawnienia budowlane w jakiejkolwiek specjalności. Osoba, która chce zostać inspektorem budowlanym, musi posiadać dokumenty stanowiące potwierdzenie posiadanych kwalifikacji zawodowych. Inspektor budowlany pracuje tam, gdzie realizowane jest przedsięwzięcie budowlane, w którym bierze udział (promocja 3  w 1). Weryfikuje on faktyczny stan poszczególnych etapów prac oraz wszystkich czynników, które są z nimi związane.

Najnowsze wpisy

09.05.2024
Architekt - po co mu uprawnienia budowlane?

Jeśli chcesz zostać architektem, potrzebne będą Ci specjalne uprawnienia budowlane. Uzyskanie tych uprawnień nie jest proste. Kandydat na architekta musi…

07.05.2024
Praktyki budowlane. Wszytko, co musisz o nich wiedzieć

Znaczenie praktyki zawodowej w zdobywaniu uprawnień budowlanych Praktyka zawodowa odgrywa kluczową rolę w zdobywaniu uprawnień budowlanych dla architektów oraz innych…

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami