Czym jest beton i jakie są jego rodzaje?

Czym jest beton i jakie są jego rodzaje?

Czym jest beton i jakie są jego rodzaje? Beton jest kompozytem stworzonym z cementu, kruszywa pełniącego rolę wypełniacza, wody oraz domieszek, które nadają mu konkretne cechy (program uprawnienia budowlane na komputer). To najbardziej powszechny materiał budowlany, bez którego nie mogłoby się obejść współczesne budownictwo. Najczęściej stosowane kruszywa to żwir oraz piasek, zaliczane do materiałów naturalnych. Kruszywem może być również keramzyt, czyli produkt sztuczny. Wszystkie dodatki oraz domieszki służą poprawieniu właściwości betonu, mogą np. opóźniać proces związania, zwiększa wodoszczelność lub mrozoodporność czy zwiększyć urabialność. Do wyrobu betonu nie może być stosowania woda zanieczyszczona, mineralna lub zasolone. Najlepsza jest do tego woda wodociągowa (program uprawnienia budowlane na ANDROID). Pod względem ciężaru objętościowego beton dzieli się na ciężki, zwykły oraz lekki. Jedną z najważniejszych cech betonu jest jego duża wytrzymałość na ściskanie, które zależy od kilku parametrów, takich jak:

• sposób obciążenia,

• skład betonu,

• rodzaj i ilość cementu,

• warunki środowiskowe,

czas obciążenia,

• wiek betonu,

• geometria elementów próbnych.

Po wejściu Polski do Unii Europejskiej zaczęła obowiązywać nowa norma, która określa wytrzymałość betonów zwykłych oraz ciężkich. Ciekawostką jest to, że wytrzymałość betonu na rozciąganie jest aż 10 razy mniejsza niż na ściskanie. Problem ten rozwiązuje się zbrojąc beton za pomocą stalowych wkładek. Tak powstały materiał nazywany jest żelbetem. Naprężenia rozciągające są w nim przejmowane przez stal. Beton dzieli się także pod kątem właściwości. Największe zastosowane w budownictwie ma m.in. beton komórkowy, który cechuje się wysoką porowatością (uprawnienia budowlane). Wysoką wytrzymałością i niską kurczliwością podczas wiązania cechuje się beton polimerowy, w którym rolę spoiwa pełnią polimery. Do wykonywania posadzek przemysłowych najczęściej stosowany jest fibrobeton, zawierający włókna bazaltowe, szklane, polimerowe lub stalowe. Natomiast do wykonywania nawierzchni drogowych wykorzystywany jest asfaltobeton, w którego składzie znajduje się asfalt, piasek, mączka mineralna, żwir oraz grysy kamienne.

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami

Powiązane artykuły

Sieć ciepłownicza

Sieć ciepłownicza to system dystrybucji ciepła, który dostarcza ciepło do budynków, instytucji lub innych odbiorców na obszarze danego miasta, osiedla…

Odbiorca gazu

Odbiorcą gazu jest osoba, firma, instytucja lub organizacja, która korzysta z gazu jako źródła energii lub surowca do celów przemysłowych,…

Specyfikacje techniczne

Specyfikacje techniczne, często nazywane po prostu “specyfikacjami", są dokumentami zawierającymi szczegółowe informacje i opisy dotyczące materiałów, produktów, systemów lub usług,…

Plany konstrukcji

Plany konstrukcji, zwane również projektami budowlanymi lub dokumentacją techniczną, są kompleksowymi dokumentami zawierającymi szczegółowe informacje i instrukcje dotyczące budowy, remontu…

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami