Blog

30.05.2018

Czym jest beton i jakie są jego rodzaje?

W artykule znajdziesz:

Czym jest beton i jakie są jego rodzaje?

Czym jest beton i jakie są jego rodzaje?

Czym jest beton i jakie są jego rodzaje? Beton jest kompozytem stworzonym z cementu, kruszywa pełniącego rolę wypełniacza, wody oraz domieszek, które nadają mu konkretne cechy (program uprawnienia budowlane na komputer). To najbardziej powszechny materiał budowlany, bez którego nie mogłoby się obejść współczesne budownictwo. Najczęściej stosowane kruszywa to żwir oraz piasek, zaliczane do materiałów naturalnych. Kruszywem może być również keramzyt, czyli produkt sztuczny. Wszystkie dodatki oraz domieszki służą poprawieniu właściwości betonu, mogą np. opóźniać proces związania, zwiększa wodoszczelność lub mrozoodporność czy zwiększyć urabialność. Do wyrobu betonu nie może być stosowania woda zanieczyszczona, mineralna lub zasolone. Najlepsza jest do tego woda wodociągowa (program uprawnienia budowlane na ANDROID). Pod względem ciężaru objętościowego beton dzieli się na ciężki, zwykły oraz lekki. Jedną z najważniejszych cech betonu jest jego duża wytrzymałość na ściskanie, które zależy od kilku parametrów, takich jak:

• sposób obciążenia,

• skład betonu,

• rodzaj i ilość cementu,

• warunki środowiskowe,

czas obciążenia,

• wiek betonu,

• geometria elementów próbnych.

Po wejściu Polski do Unii Europejskiej zaczęła obowiązywać nowa norma, która określa wytrzymałość betonów zwykłych oraz ciężkich. Ciekawostką jest to, że wytrzymałość betonu na rozciąganie jest aż 10 razy mniejsza niż na ściskanie. Problem ten rozwiązuje się zbrojąc beton za pomocą stalowych wkładek. Tak powstały materiał nazywany jest żelbetem. Naprężenia rozciągające są w nim przejmowane przez stal. Beton dzieli się także pod kątem właściwości. Największe zastosowane w budownictwie ma m.in. beton komórkowy, który cechuje się wysoką porowatością (uprawnienia budowlane). Wysoką wytrzymałością i niską kurczliwością podczas wiązania cechuje się beton polimerowy, w którym rolę spoiwa pełnią polimery. Do wykonywania posadzek przemysłowych najczęściej stosowany jest fibrobeton, zawierający włókna bazaltowe, szklane, polimerowe lub stalowe. Natomiast do wykonywania nawierzchni drogowych wykorzystywany jest asfaltobeton, w którego składzie znajduje się asfalt, piasek, mączka mineralna, żwir oraz grysy kamienne.

Najnowsze wpisy

09.05.2024
Architekt - po co mu uprawnienia budowlane?

Jeśli chcesz zostać architektem, potrzebne będą Ci specjalne uprawnienia budowlane. Uzyskanie tych uprawnień nie jest proste. Kandydat na architekta musi…

07.05.2024
Praktyki budowlane. Wszytko, co musisz o nich wiedzieć

Znaczenie praktyki zawodowej w zdobywaniu uprawnień budowlanych Praktyka zawodowa odgrywa kluczową rolę w zdobywaniu uprawnień budowlanych dla architektów oraz innych…

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami