Czym są roboty budowlane?


Zgodnie z definicją słownikową za roboty budowlane uznaje się budowę oraz wszelkie prace, które polegają na:
• przebudowie obiektu budowlanego,
• montażu obiektu budowlanego,
• remoncie obiektu budowlanego,
• rozbiórce obiektu budowlanego (https://uprawnienia-budowlane.pl).

Czym są roboty budowlane?

Roboty budowlane to proces złożony pod względem organizacyjnym, technicznym oraz finansowym, wymagający współdziałania grupy ludzi. Nadzór oraz odpowiedzialność za cały ten proces spoczywa przede wszystkim na kierowniku budowy (program na komputer). Ponadto roboty budowlane mogą być kontrolowane przez różne urzędy i instytucje, np. nadzór budowlany, inspekcję pracy, organ nadzoru administracyjno-budowlanego, straż miejską czy straż pożarną, oczywiście w zakresie posiadanych przez te organy kompetencji (program na telefon).
W Polsce wszystkie podstawowe zasady związane z robotami budowlanymi znajdują się w ustawie Prawo budowlane (program egzamin ustny).

Oprócz tego stosowane są również inne przepisy prawne, które obowiązują w trakcie wykonywania takich robót, np.:
• przepisy ochrony przeciwpożarowej w trakcie wykonywania robót budowlanych,
• przepisy techniczno-budowlane, czyli warunki techniczne, jakim powinny odpowiadać obiektu budowlane, a także ich usytuowanie łącznie z warunkami technicznymi określającymi użytkowania obiektów budowlanych,
• przepisy związane z bezpieczeństwem i higieną pracy podczas wykonywania robót budowlanych (segregator aktów prawnych).

Nadzór nad robotami


Proces ten wiąże się także z koniecznością przestrzegania wielu innych norm, przepisów oraz opracowań techniczno-budowlanych, decyzji administracyjnych, aprobat technicznych, ekspertyz itp.
Zgodnie z obowiązującymi w Polsce przepisami roboty budowlane mogą być wykonywane przez samego inwestora lub na zlecenie inwestora (promocja 3  w 1). Każdorazowo ma on obowiązek zorganizowania całego procesu, czyli m.in. do zapewnienia wykonywania oraz nadzoru nad robotami budowlanymi przez osoby, które mają odpowiednie uprawnienia. Do takich osób zalicza się projektanta, kierownika budowy oraz kierowników robót budowlanych, inspektora nadzoru inwestorskiego. W razie potrzeby konieczne może być także zatrudnienie geologa, geodety, archeologa czy innych specjalistów.

45 565

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

97%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

COVID-19

z uwagi na panującą pandemię każdy kandydat jest zobowiązany do posiadania własnych aktów prawnych ! Sprawdź ofertę w zakładce SEGREGATOR AKTY PRAWNE 2023 - właśnie taki segregator będziesz mógł zabrać ze sobą na swój egzamin !

Powiązane artykuły

Układ włókien drewna

Większość stwierdzonych szkód parkietów wynikała ze szkodliwego oddziaływania podłoża. Można tu wymienić zabarwienia, paczenie lub pęknięcia w miejscach narażonych na…

Odklejanie się płytek

Klej należy mocno naciągnąć na podłoże i rozprowadzić szpachlą grzebieniową aż do wytworzenia równomiernej warstwy o grubości co najmniej 3…

Przyczepność płytek

Przyczepność płytek i ich przyleganie do podłoża całą powierzchnią musi zapewnić warstwa zaprawy lub kleju. Osiągnięcie tego zależy od jakości…

Płytki z ceramiki szlachetnej

Niebezpieczeństwo odłamywania się krawędzi płytek jest niewielkie, gdy spoiny są wypełnione zaprawą o dużej wytrzymałości i dobrze zagęszczoną, związaną z…

45 565

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

97%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

COVID-19

z uwagi na panującą pandemię każdy kandydat jest zobowiązany do posiadania własnych aktów prawnych ! Sprawdź ofertę w zakładce SEGREGATOR AKTY PRAWNE 2023 - właśnie taki segregator będziesz mógł zabrać ze sobą na swój egzamin !