Czym są uprawnienia budowlane?


Czym są uprawnienia budowlane

Na pewno wśród swoich znajomych masz kogoś, kto posiada uprawnienia budowlane. Doskonale zatem wiesz, że ktoś taki może być kierownikiem budowy lub wykonuje inne czynności związane z nadzorem lub kierowaniem inwestycjami. Czym jednak są takie uprawnienia i co należy zrobić, aby je uzyskać? Dla ich zdobycia niezbędne jest pozytywne zaliczenie egzaminu państwowego. To jedyna droga, aby móc uzyskać uprawnienia budowlane, które występują w kilku rodzajach. Mogą one bowiem być przyznawane w ograniczonym zakresie lub jako uprawnienia budowlane bez ograniczeń. Ten pierwszy przypadek będzie dotyczył konkretnej gałęzi budownictwa, w której uprawnienia zostały zdobyte. Mogą to być na przykład uprawnienia architektoniczne, drogowe, mostowe, kolejowe, a także uprawnienia budowlane w kategorii instalacji różnego rodzaju. W zależności od tego, o jakie uprawnienia budowlane się ubiegamy, egzamin z nimi związany może być bardziej lub mniej wymagający, składający się z różnej ilości pytań, sprawdzających wiedzę teoretyczną oraz praktyczną.

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami

Powiązane artykuły

Wyroby hutnicze

Wyroby hutnicze do produktów usuwanych w procesie hutniczym, czyli przetwarzania substancji metalicznych, takich jak żelazo, stal, aluminium, miedź i inne,…

Pręty stalowe

Pręty stalowe do produktów w postaci walcowanych lub ciągnionych wałków wykonanych ze stali. Są jednym z szeroko dostępnych w różnych…

Punkty geodezyjne

Punkty geodezyjne, także punktami geodezyjnymi, są dokładnie i po wycelowaniu w punkty na powierzchni ziemi, które służą jako punkty odniesienia…

Działka gruntu

Działka gruntu do fragmentu ziemi, który jest oddzielony od innych działek lub terenów na podstawie prawnych lub geograficznych granic. Działka…

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami