Blog

10.04.2019

Czym się różni architekt od inżyniera budownictwa?

W artykule znajdziesz:

Czym się różni architekt od inżyniera budownictwa?

Architekt oraz inżynier budownictwa to dwa zupełnie różne tytuły zawodowe, które używane są w stosunku do wykonujących pokrewne zawody zaufania publicznego specjalistów (program na komputer). W czasie wykonywania projektu danego obiektu zarówno działalność zawodowa architekta, jak i inżyniera budownictwa przenika się. Różnice między tymi dwoma zawodami są dość łatwe do wyodrębnienia. Architekt jest odpowiedzialnych przede wszystkim za projektowanie architektoniczne obiektu budowlanego oraz jego otoczenia. Z kolei inżynier budownictwa odpowiada za projektowanie obiektu budowlanego – jest to pojęcie bardziej ogólne, niewskazujące obszaru zagadnień (program na telefon).
Jeśli chodzi o proces nadzoru powstawania obiektów budowlanych, to inżynier budownictwa jest uprawniony do nadzorowania obiektów budowlanych jako kierownik budowy całościowo oraz szczegółowo w zakresie konstrukcji oraz architektury (https://uprawnienia-budowlane.pl).

Komunikacja wewnętrzna i zewnętrzna

Czym się różni architekt od inżyniera budownictwa?

Natomiast architekt możne nadzorować wyłącznie obiekty budowlane (program na egzamin ustny), które wymagają projektowania architektonicznego. Projektowaniem architektonicznym, czyli przynależnym architektom, nazywa się zajmowanie określonymi rozwiązaniami przestrzennymi budynków oraz obiektów przestrzennych. Obejmuje to także kwestie związane z powiązaniem obiektu z otoczenie, komunikacją wewnętrzną i zewnętrzną, rozwiązaniami funkcjonalnymi poszczególnych pomieszczeń użytkowych oraz nadawaniem kształtu bryle obiektu i wyglądu elewacji (promocja 3 w 1).
Zarówno inżynier budownictwa, jak i architekt, musi posiadać prawo do wykonywania samodzielnej funkcji technicznej w budownictwie, w tym do projektowania i/lub kierowania robotami budowlanymi (segregator). Prawo to dają uprawnienia budowlane, które wydawane są przez okręgowe izby samorządu zawodowego na podstawie prawa budowlanego. Należy przy tym pamiętać, że prowadzenie działalności edukacyjnej oraz realizacja robót budowlanych przez architekta bądź inżyniera budownictwa nie wymaga posiadania tychże uprawnień (opinie). Jest to wymagane wyłącznie w przypadku projektowania obiektów budowlanych bądź sprawowania funkcji kierownika budowy lub robót budowlanych.

Najnowsze wpisy

25.03.2024
Egzaminy dla osób ukaranych

Osoby ukarane z tytułu odpowiedzialności zawodowej zgodnie z artykułem 96 Ustawy Prawo Budowlane, które zostały zobowiązane do ponownego zdania egzaminu,…

22.03.2024
Wniosek o ponowny egzamin na uprawnienia budowlane

Wniosek o ponowne wyznaczenie terminu egzaminu na uprawnienia budowlane należy złożyć w przypadkach, kiedy nie możesz uczestniczyć w wyznaczonym terminie…

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami