Blog

30.05.2018

Czym wyróżniają się uprawnienia budowlane i co zapewniają osobie, która je zdobędzie?

W artykule znajdziesz:

Czym wyróżniają się uprawnienia budowlane i co zapewniają osobie, która je zdobędzie?

 
 
 

Uprawnienia budowlane w specjalności architektonicznej

Jednym z rodzajów uprawnień budowlanych są uprawnienia w specjalności architektonicznej bez ograniczeń. Czym one się wyróżniają od innych i co zapewniają osobie, która je zdobędzie? Osoba, która posiada takie uprawnienia będzie mogła kierować robotami budowlanymi, które są ściśle związane z wznoszeniem budowli. Dotyczą kierowania całą budową, w zakresie do jej architektury. Istnieją również uprawnienia budowlane o ograniczonym zakresie. Ten, kto będzie dysponował takimi uprawnieniami, będzie mógł kierować robotami budowlanymi wykonywanymi na terenie obiektu, którego łączna kubatura nie będzie większa niż 1000 metrów sześciennych. Istnieją tu jednak pewne zastrzeżenia. Dla budownictwa szeregowego ograniczenie to stosuje się do jednego segmentu nieruchomości, a w budownictwie bliźniaczym do jednego budynku. Jeśli prowadzona jest rozbudowa, to wspomniane 1000 m dotyczy części istniejącej budynku oraz tej, która dopiero będzie powstawać. Mając takie uprawnienia budowlane o ograniczonym zakresie, można tworzyć projekty, które będą realizowane na terenach budownictw zagrodowych.

Najnowsze wpisy

29.05.2024
Projektant budowlany

Projektant budowlany to profesjonalista odpowiedzialny za tworzenie planów budowy budynków i obiektów inżynierskich. Jego praca jest istotna w całym procesie…

28.05.2024
Książka obiektu budowlanego

Książka obiektu budowlanego to dokument służący do systematycznego rejestrowania i archiwizowania wszelkich istotnych informacji dotyczących eksploatacji, konserwacji i remontów budynku.…

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami