Czym zajmują się organ administracji architektoniczno-budowlanej oraz nadzoru budowlanego?

Osoby, które posiadają uprawnienia budowlane, podlegają kontroli nadzoru budowlanego oraz organów administracji architektoniczno-budowlanej. Każdy z tych podmiotów sprawuje nadzór oraz kontrolę nad przestrzeganiem przepisów zawartych w ustawie prawo budowlane (program na komputer).

Czym zajmują się organ administracji architektoniczno-budowlanej oraz nadzoru budowlanego?

W szczególności dotyczy to kwestii zagospodarowania terenu w zgodzie z wymaganiami ochrony środowiska oraz miejscowymi planami zagospodarowania przestrzennego (program na telefon). Oprócz tego organy te sprawują nadzór warunkami bezpieczeństwa ludzi oraz mienia w rozwiązania, jakie zostały przyjęte przy projektach budowlanych, a także przy wykonywaniu robót budowlanych i utrzymywaniu obiektów budowlanych (program egzamin ustny).

Bardzo ważnym zadaniem opisywanych organów jest kontrola zgodności stosowanych rozwiązań architektoniczno-budowlanych z zasadami wiedzy technicznej i przepisami techniczno-budowlanymi. Ponadto kontrolują one, czy samodzielne funkcje techniczne w budownictwie są wykonywane w sposób właściwy raz czy w trakcie wykonywania robót budowlanych stosowane są wyroby spełniające odpowiednie wymogi (opinie o programie). Zarówno organy nadzoru budowlanego, jak i organy administracji architektoniczno-budowlanej mogą kontrolować, czy osoby sprawujące samodzielne funkcje techniczne w budownictwie posiadają uprawnienia pozwalające na wykonywanie tych funkcji.

Organy nadzoru budowlanego

Bardzo ważnym prawem organów administracji architektoniczno-budowlanej i nadzoru budowlanego jest prawo do dokonywania czynności kontrolnych przy wykonywaniu obowiązków wynikających z przepisów prawa budowlanego (segregator aktów prawnych). W toku tych czynności dokonywane są protokolarne ustalenia, które są podstawą do podejmowania decyzji oraz innych środków, jakie przewidziano w prawie budowlanym. Organy nadzoru budowlanego oraz wszelkie osoby, które działają z ich upoważnienia, mają prawo wstępu do obiektów budowlanych oraz na teren budowy i zakładu pracy (promocja 3  w 1). Czynności kontrolne przeprowadzane są w obecności inwestora, kierownika robót lub budowy, kierownika pracy bądź innych osób upoważnionych.

39 498

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

97%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

COVID-19

z uwagi na panującą pandemię każdy kandydat jest zobowiązany do posiadania własnych aktów prawnych ! Sprawdź ofertę w zakładce SEGREGATOR AKTY PRAWNE 2022 - właśnie taki segregator będziesz mógł zabrać ze sobą na swój egzamin !

Dodaj wpis:


39 498

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

97%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

COVID-19

z uwagi na panującą pandemię każdy kandydat jest zobowiązany do posiadania własnych aktów prawnych ! Sprawdź ofertę w zakładce SEGREGATOR AKTY PRAWNE 2022 - właśnie taki segregator będziesz mógł zabrać ze sobą na swój egzamin !