Mosty zespolone – zalety i wady

Mosty zespolone cechują się mniejszym ciężarem własnym niż konstrukcje żelbetowe. Ma to duży wpływ na wielkość przyczółków znajdujących się pod konstrukcją, a niekiedy również na sposób posadowienia. Mają one również mniejszą wysokość konstrukcyjną od dźwigarów sprężonych, jednak parametr ten jest uzależniony od liczby zastosowanych w przekroju poprzecznym dźwigarów stalowych. Co ważne, w niektórych przypadkach montaż można wykonać bez rusztowania – wówczas deskowanie wykorzystywane pod betonowanie płyty może być oparte na dźwigarach już wybudowanych. Rozwiązanie to zapewnia łatwy montaż np. nad torami kolejowymi. Zaletą mostów zespolonych jest również możliwość transportu na budowę elementów wielkogabarytowych (program na telefon).

Mosty zespolone – zalety i wady

Kolejnym ważnym atutem konstrukcji zespolonych jest stosunkowo prosta produkcja dźwigarów w wytwórni. Istnieje możliwość stosowania belek spawanych blachownicowych lub walcowanych. Dzięki nowoczesnej technologii fabrykacji możliwe jest znaczące ograniczenie liczby połączeń, które spawane są na budowie. Pozwala to na sprawne przeprowadzenie montażu nawet przy niekorzystnych warunkach pogodowych.

Mosty zespolone mają również kilka istotnych wad. Jedną z nich jest występowanie zjawiska zmęczenia materiału stalowego. Ponadto w celu osiągnięcia największych korzyści ekonomicznych wynikających ze stosowanie zespolonych konstrukcji koniczne jest stosowanie swobodnie podpartych belek, w których nie powstaje efekt momentu ujemnego. W przypadku, gdy w konstrukcji nie zastosowano trudno rdzewiejącej stali, konieczne jest stosowanie drogich powłok antykorozyjnych. Zastosowanie stali trudno rdzewiejącej powoduje zwiększenie kosztów budowy, ale jednocześnie znacząco obniża koszty konserwacji i ma wpływ na estetykę mostu. Obiekty o konstrukcji zespolonej są dość drogie w utrzymaniu – jest to koszt niemożliwy do wyeliminowania, ponieważ niezbędne są okresowe prace konserwatorskie. W przypadku konieczności zastosowania dźwigarów zakrzywionych cena produkcji znacząco wzrasta.

39 498

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

97%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

COVID-19

z uwagi na panującą pandemię każdy kandydat jest zobowiązany do posiadania własnych aktów prawnych ! Sprawdź ofertę w zakładce SEGREGATOR AKTY PRAWNE 2022 - właśnie taki segregator będziesz mógł zabrać ze sobą na swój egzamin !

39 498

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

97%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

COVID-19

z uwagi na panującą pandemię każdy kandydat jest zobowiązany do posiadania własnych aktów prawnych ! Sprawdź ofertę w zakładce SEGREGATOR AKTY PRAWNE 2022 - właśnie taki segregator będziesz mógł zabrać ze sobą na swój egzamin !