Blog

07.06.2019

Czym zajmują się poszczególni członkowie Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej?

W artykule znajdziesz:

Czym zajmują się poszczególni członkowie Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej?

Najważniejszą osobą w Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa jest przewodniczący. Kieruje on pracami komisji kwalifikacyjnej, zwołuje jej posiedzenia oraz proponuje przyjęcie określonego porządku obrad (https://uprawnienia-budowlane.pl).

Czym zajmują się poszczególni członkowie Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej?

Ponadto przydziela on sprawy do załatwienia przez poszczególnych członków komisji oraz organizuje prace komisji w zakresie ustalonym regulaminem Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa (program na komputer). Zadaniem przewodniczącego jest także zatwierdzanie i podpisywanie korespondencji sporządzanej przez komisję kwalifikacyjną. Osoba ta odpowiada za składanie sprawozdań z działalności prowadzonej przez komisję do Krajowego Zjazdu Izby.

Przewodniczący jest uprawniona do uczestniczenia w posiedzenia Krajowej Rady Izby oraz jej Prezydium jako głos doradczy (program na telefon). Ponadto pełni funkcje reprezentanta Komisji Kwalifikacyjnej na zewnątrz. Oprócz przewodniczącego w komisji zasiadają także zastępcy przewodniczącego, którzy w razie jego nieobecności, wykonują wszystkie należne do niego czynności. W przypadku, gdy przewodniczących jest dwóch konieczne jest ustalenie ich szczegółowego zakresu uprawnień i czynności – dokonuje tego przewodniczący Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa (opinie o programie).

Skład komisji

W skład Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej wchodzi również sekretarz, który wyłaniany jest, podobnie jak inni członkowie, na drodze głosowania. Jego zadaniem jest nadzór nad prawidłowym prowadzeniem wszystkiego, co jest związane z obsługą dokumentacyjną w zakresie działalności prowadzonej przez Krajową Komisję Kwalifikacyjną (segregator aktów prawnych).

Sekretarz odpowiada także za prawidłowy obieg dokumentów i organizację prac związanych z przygotowywaniem zestawów pytań egzaminacyjnych na egzamin na uprawnienia budowlane (promocja 3 w 1). Sekretarz Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej sporządza również roczne analizy z każdego z przeprowadzonych postępowań kwalifikacyjnych. Wszyscy członkowie Komisji Kwalifikacyjnej przygotowują projekty regulaminów w sprawach nadawania uprawnień budowlanych oraz tytułu rzeczoznawcy budowlanego (program egzamin ustny).

Najnowsze wpisy

25.03.2024
Egzaminy dla osób ukaranych

Osoby ukarane z tytułu odpowiedzialności zawodowej zgodnie z artykułem 96 Ustawy Prawo Budowlane, które zostały zobowiązane do ponownego zdania egzaminu,…

22.03.2024
Wniosek o ponowny egzamin na uprawnienia budowlane

Wniosek o ponowne wyznaczenie terminu egzaminu na uprawnienia budowlane należy złożyć w przypadkach, kiedy nie możesz uczestniczyć w wyznaczonym terminie…

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami