Czym zajmuje się Główny Urząd Nadzoru Budowlanego?

Główny Urząd Nadzoru budowlanego sprawuje kontrolę nad przestrzeganiem prawa budowlanego oraz innych aktów, które regulują proces budowlany, np.:
• ustawy o wyrobach budowlanych,
• warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie,
• prawa zamówień publicznych (program na komputer).
Najważniejszym organem nadzoru budowlanego jest Główny Inspektor Nadzoru Budowlanego (program na telefon). Jest to centralny organ administracji rządowej w zakresie sprawa związanych z administracją architektoniczno-budowlaną i nadzorem budowlanym (program na egzamin ustny).

Na drodze konkurencyjnego i otwartego naboru

Według obowiązującej ustawy Główny Inspektor Nadzoru Budowlanego wyłaniany jest na drodze konkurencyjnego i otwartego naboru (promocja 3 w 1). Na to stanowisko powołuje Prezes Rady Ministrów, po otrzymaniu stosownego wniosku od ministra zajmującego się sprawami budownictwa. Zadania powierzone Głównemu Inspektorowi Nadzoru Budowlanego są ściśle określone przepisami prawa budowlanego oraz ustawy o wyrobach budowlanych. GINB sprawuje swoją rolę przy pomocy Głównego Urzędu Nadzoru Budowlanego (segregator). Działanie tej instytucji podlega nadzorowi właściwego ministra od spraw budowlanych. Najważniejszą rolą organów nadzoru budowlanego jest kontrolowanie przestrzegania oraz stosowanie przepisów prawa budowlanego, a także kontrolowanie zgodności wykonywania prac budowlanych z:
• przepisami prawa budowlanego,
• projektem budowlanym,
• warunkami określonymi w pozwoleniu na budowę.
Urząd może też wydawać zgody na odstępstwa od warunków technicznych oraz sprawdzać, czy osoby, które pełnią samodzielne funkcje techniczne w budownictwie, posiadają uprawnienia pozwalające na pełnienie tychże funkcji.
Kolejną funkcją GUNB jest kontrolowanie, czy przy wykonywaniu robót budowlanych stosowane są wyroby budowlane które zostały wprowadzone do obrotu lub udostępnione w zgodzie z obowiązującymi przepisami oraz zamierzonym stosowaniem (opinie). Do obowiązków urzędu zalicza się także kontrolowanie organów administracji architektoniczno-budowlanej, współdziałanie z organami kontroli państwowej oraz badanie przyczyn katastrof budowlanych.

45 565

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

97%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

COVID-19

z uwagi na panującą pandemię każdy kandydat jest zobowiązany do posiadania własnych aktów prawnych ! Sprawdź ofertę w zakładce SEGREGATOR AKTY PRAWNE 2023 - właśnie taki segregator będziesz mógł zabrać ze sobą na swój egzamin !

Powiązane artykuły

Układ włókien drewna

Większość stwierdzonych szkód parkietów wynikała ze szkodliwego oddziaływania podłoża. Można tu wymienić zabarwienia, paczenie lub pęknięcia w miejscach narażonych na…

Odklejanie się płytek

Klej należy mocno naciągnąć na podłoże i rozprowadzić szpachlą grzebieniową aż do wytworzenia równomiernej warstwy o grubości co najmniej 3…

Przyczepność płytek

Przyczepność płytek i ich przyleganie do podłoża całą powierzchnią musi zapewnić warstwa zaprawy lub kleju. Osiągnięcie tego zależy od jakości…

Płytki z ceramiki szlachetnej

Niebezpieczeństwo odłamywania się krawędzi płytek jest niewielkie, gdy spoiny są wypełnione zaprawą o dużej wytrzymałości i dobrze zagęszczoną, związaną z…

45 565

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

97%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

COVID-19

z uwagi na panującą pandemię każdy kandydat jest zobowiązany do posiadania własnych aktów prawnych ! Sprawdź ofertę w zakładce SEGREGATOR AKTY PRAWNE 2023 - właśnie taki segregator będziesz mógł zabrać ze sobą na swój egzamin !